Cannabisodling

Introduktion
Den här guiden är skriven på svenska för att förklara hur cannabisodling går till i teorin, tyvärr tillåter fortfarande inte Sveriges lagar sådant i praktiken så vi uppmanar givetvis inte någon att genomföra detta i Sverige.

Guiden är baserad på Herr Hampas gamla guide från 1999 (v.1.1) men har uppdaterats och reviderats ganska omfattande. Den ligger numera i en databas och uppdateras löpande vartefter fel och nya rön upptäcks. Målen med guiden är att dels få den så lättförståelig som möjligt, dels så omfattande som möjligt.

Grundkurs i odling av cannabis och info om växtbelysning m.m.

Det är väldigt enkelt att odla cannabis, det är en mycket tålig, livskraftig växt som växer snabbt. Alla kan lyckas mer eller mindre bra beroende på hur mycket man känner till om odlingen och allt som hör till. Så som odlingsutrustning, tex växtbelysning, odlingstält och växtnäring.

Ett vanligt missförstånd är att man röker själva löven som vi alla lärt oss att känna igen, men dessa ger inte i närheten av det rus du får av blommorna på honplantan. Det odlaren vill ha är sinsemilla: blommor från honplantan som inte tillåtits bli befruktade av någon hanplantas pollen. Detta ger blommor (sk “buds”) som ofta är täckta med kristalliserat resin (THC-haltig kåda). Eftersom blommorna inte tillåts bli befruktade tillverkar dom inga frön som förbrukar mycket av plantans energi, kapslarna som är tänkta att tillverka frön fylls istället med resin som ger ruset vi alla vill åt. Även pollinerade är honblommorna ganska potenta men inte i klass med sinsemilla och mängden rökbart material minskar avsevärt.

Det första du måste göra efter att ha bestämt dig för att odla cannabis är att besluta om du ska odla inomhus eller utomhus, det senare går givetvis bara på sommaren såvida du inte bor vid ekvatorn. Det andra du måste göra är att bestämma hur mycket pengar du är villig att investera i odlingen. Läs därefter igenom antingen kapitlet om inomhus eller utomhusodling beroende på vad du valt för odlingsform, dessa kapitel beskriver odlingsplatsen och allt som hör till. Efterföljande kapitel ger dig en bra förklaring om vad det finns för olika sorter av cannabis, olika tekniker och sätt man kan odla på samt förutsättningarna under de olika stadierna i växtens liv. De sista kapitlen i guiden beskriver den mest uppskattade delen av odlingen: skörden och allt som hör till.

Mycket lycka och välgång önskar vi din cannabisodling!

Kapitel:

Inomhusodling

Utomhusodling

Sorter och genetik

Odlingstekniker

Cannabis livscykel

Skörd, torkning och förvaring

Haschtillverkning

Matlagning

Specialmetoder

Var köpa utrustningen?

Internationellt så brukar handlare som säljer avancerad odlingsutrustning kallas för growshops, vilket används av många även i Sverige. Ibland även bara odlingsbutiker. Några kända säljare av specialiserad växtbelysning i Sverige är Professional Grow, Ebboflod och Hydrogarden.