Specialmetoder

SOG

SOG, som står för “Sea of green” (“hav av grönska” på svenska) är en teknik som går ut på att få in så många små plantor, oftast kloner, på så liten yta som möjligt för maximal skörd. Det går att SOG’a med plantor från frön också, men då helst med feminiserade frön eftersom man förlorar mycket utrymme med hanar vilket är dyrbart med denna odlingsteknik. Istället för att satsa på några få stora buskiga plantor som vid “vanlig” odling drar man alltså upp flera mindre plantor vid SOG. Dessa låter man växa vegetativt under relativt kort tid innan man blommar, vissa blommar direkt efter att klonerna rotat sig. Resultatet blir en tät skog av små buds som växer längs en stam.

Okkos SOG-guide – Få ut det yttersta av ditt utrymme!
Rullande SOG

Exempel på SOG

ScrOG

Denna förkortning står för “Screen of green” och är både lik och olik SOG-metoden. Till skillnad från den använder man i ScrOG en eller ett fåtal plantor som man tränar att växa över stora ytor i ett nät. Det går ut på att man sätter ett nät över plantorna på en förutbestämd höjd. Under den vegetativa tillväxten så håller man alla plantor under nätet, de delar som börjar sticka upp böjer man försiktigt ner och binder fast i nätet. Man böjer ned uppstickande skott under nätet ända tills nätet är helt fullt och blommingsfasen kan börja. När blomningen inleds skjuter en mängd små buds upp över hela nätet och resultatet blir till viss del att likna en SOG fast med färre plantor. ScrOG är en mycket bra metod när man har ont om takhöjd!

Bonzai-trimning

Cannabis är en mycket tålig växt som klarar av aggresiv trimning. Det finns ett användningsområde för detta, nämligen moderplantor. Moderplantor är de plantor som uteslutande används för att ta sticklingar från. Eftersom de aldrig får gå i blom kan de leva långt längre än cannabis vanliga livslängd på runt ett år. Genom att välja ut en livskraftig planta och sedan trimma den på rätt sätt kan man få en mycket liten buskig planta som ger en ändlös tillgång på friska kloner.

Bonzai-trimningens faser

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *