Odlingstekniker

Bevattning

Vattnet som du ger till dina växter skall vara rumstempererat och rikt på syre. Bra vatten får du lättast genom att tappa upp kranvatten ett dygn före bevattningen och låta det stå och dra under natten. Medan plantorna ännu är små måste man vattna med återhållsamhet, eftersom skotten lätt drunknar om krukan överbevattnas, speciellt om du använder stora krukor. Tänk även på att dom nyfödda små plantorna inte heller får torka ut helt. Vart eftersom växten blir större så ökar dess vattenbehov markant. Det är då bättre att ge plantorna ordentligt med vatten på en gång och sedan låta jorden torka upp än att vattna lite hela tiden. Under blomningsstadiet är det speciellt viktigt att man låter jorden torka upp ordentligt innan man vattnar på nytt, eftersom växterna annars mycket lätt börjar ruttna. Om jordytan hålls konstant fuktig så angrips den lätt av parasiter och mögel vilket kan vara ödesdigert. Trots detta skall du vattna rikligt för att växten skall kunna utveckla så mycket blommor som möjligt. De första tecknen på överbevattning är att växtens blad börjar sloka och hänga slappt neråt istället för att vitalt sträcka sig mot ljuset. Om överbevattningen fortsätter så börjar de nedre bladen vissna för att så småningom dö bort.

Gödning

Om det är första gången du ger dig in på odling och du har köpt blomjord behöver du inte tänka på gödsling om du tycker det verkar krångligt, det brukar fungera alldeles utmärkt ändå. Kommersiella gödselblandningars NPK-värde nämns alltid på förpackningen. NPK är ett värde som berättar i vilka proportioner gödseln innehåller huvudnäringsämnena kväve, fosfor och kalium. Den idealiska NPK-blandningen för Cannabis är lite svår att definiera och olika källor ger väldigt varierande svar. Ännu mer komplicerat blir svaret om man tar i beaktande det faktum att vi i norden mäter fosfor- och kaliuminnehåll på ett annat sätt än det oxidvärde som länder utanför norden använder sig av. Därför måste fosforvärden som nämns i utländska guider multipliceras med talet 0.436 och kaliumvärden med 0.83 för att de skall kunna jämföras med de NPK-värden som används i norden.

Generellt sett så lämpar sig preparat som är gjorda för grönväxter (tex. Substral) mycket bra för hampa i vegetativ tillväxt, men inte alls för blommande växter pga. allt för högt kväveinnehåll och för låg fosforhalt. Under blommningen bör man istället använda ett gödningsmedel som är till för blommande cannabis tex ATA Organics Bloom-C eller Terra Flores. Även under veg är såklart specialnäring, tex ATA Growth-C, att föredra om man har ekonomin och möjligheten att införskaffa det. För att undvika magnesiumbrist så kan man med några veckors mellanrum blanda en halv tesked magnesiumsulfat (MgSO4″7H2O) per liter vatten när man vattnar. Magnesiumsulfat fås billigt från apotek.

Vid gödsling måste man definitivt använda sig av sunt förnuft. Det är bättre att gödsla litegrann men ofta än att ge plantan enorma mängder näring med långa intervaller. Brist på näringsämnen är en lätt sak att kurera och plantan berättar nog för dig om den behöver någonting, men en överdosering av t.ex. kväve kan ta livet av en planta på en natt. Man skall alltså noggrant följa de doseringsråd som ges på förpackningen. Om man planterar i bra, färdiggödslad blomjord så behöver man normalt inte gödsla överhuvudtaget under den första månaden. En lätt kalkning räcker bra.

Koldioxid (CO2)

Grönväxter behöver rikliga mängder koldioxid (CO2) för fotosyntes. I små starkt belysta utrymmen använder plantorna snabbt upp all koldioxid och om man inte tillsätter mera så upphör plantornas fotosyntes. Brist på koldioxid är alltså en faktor som starkt begränsar plantornas tillväxt. Koldioxidnivån i vanlig luft liggerpå ungefär 0.03% ute på landsbygden och 0.035 – 0.040% i industrialiserade områden. Om man höjer koldioxidnivån till 0.15% så sker fotosyntes och tillväxt mycket snabbare. Koldioxidnivån kan höjas på flera sätt. Om pengar inte är ett hinder så är det bästa och effektivaste sättet en CO2-flaska (kan hyras från tex AGA) med automatisk regulator som håller CO2-nivån konstant. Ett annat alternativ är att med jämna mellanrum spraya plantorna med sodavatten (får inte innehålla natrium!), men detta blir snabbt dyrt om odlingen är stor. Ett billigare alternativ är att ställa in mäskdunken i odlingsutrymmet eller vid fläktinsuget. Om din odling inte är så stor och är placerad i ett rum där du tillbringar mycket tid, t.ex om du bor i en etta, så räcker den mängd koldioxid som du själv producerar när du andas alldeles utmärkt till för att tillfredsställa dina plantors CO2-behov. Prata med dom lite så får ni båda ett trevligt utbyte!

Toppning

Cannabis styr sin egen tillväxt genom att utsöndra hormoner. De översta delarna av plantan utsöndrar hormoner som får de nedre delarna att växa långsammare, för att på detta sätt se till att sidogrenarna inte växer för snabbt och börjar skugga toppen. Om man kapar av den högsta toppen på en planta så ersätts den av två nya toppar, vilka så småningom växer ut ur stammen vid plantans högst belägna bladförgrening. Plantans stam delar alltså på sig så att det uppstår två huvudstammar som båda växer ungefär lika snabbt. Även dessa producerar i sin tur hormoner för att bromsa tillväxten hos de lägre grenarna, men denna inverkan är inte lika stor. Lägre belägna sidoskott växer betydligt snabbare hos toppade plantor än hos otoppade och plantan får ett mera buskigt utseende. En toppad planta breder ut sig betydligt mer än en otoppad planta och begränsar därför utrymmet för de övriga plantorna; toppning är alltså något man gör när man vill odla få plantor på relativt stort utrymme. Plantan bör ha minst 4-5 bladpar (noder) innan man toppar för att undvika onödig stress.

FIM

FIM är en speciell typ av toppning som kan resultera i ända upp till 8 nya toppar istället för 2 som vid konventionell toppning, runt 4 är dock vanligast. Istället för att skära av stammen rakt av så skär man vid FIM av det lilla bladparet som växer fram i toppen, tillväxtpunkten, så att ca 10% blir kvar. Man skär alltså bara lite högre upp än man gör vid vanlig toppning.

Bilden visar konventionell toppning (a) och FIM (b).

Nedbindning

Att binda ner plantan kan ibland vara bättre än att börja klippa i den. Om du binder ner plantans topp 180° med ett snöre, börjar ett nytt toppskott växa ut från den punkt av stammen som är högst belägen. Var försiktig bara så att du inte råkar knäcka stammen när du binder ner växten.

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *