Inomhusodling

Utrymmet

När du vill odla inomhus är en bra plats att odla på A och O, det är det första du måste hitta eller ordna. Utrymmet bör vara minst 1 meter högt för en liten stealthodling och uppåt 2 meter för en mer normal odling. Hur stor yta du behöver hänger givetvis på hur många plantor du vill odla åt gången, räkna med 30-40 cm diameter per planta (för vanlig buskodling, specialmetoder som tex SoG behandlas i senare kapitel). Du måste kunna ordna ventilation till utrymmet på något sätt och ha tillgång till elektricitet. Förslag på utrymmen är garderober, klädkammare, skåp och byråar av större modell. Man kan givetvis även bygga ett eget utrymme av reglar och träskivor och då designa det precis som man vill. Färgen i utrymmet bör vara matt vit eller klädd med mylar för bäst reflektion. I nödfall kan folie satt med den matta sidan utåt duga, folie är dock sämre än vit färg och därför är oftast papper en bättre lösning om man inte kan måla eller skaffa mylar.

Ventilation

Beroende på belysningen blir det lite olika varmt, men en fläkt rekomenderas av fler orsaker än att reglera värmen. Den ger en bra luftcirkulation och drar in din utandningsluft (koldioxid) som plantan andas och ger syre till dig att andas tillbaka. Eftersom plantan förbrukar mer koldioxid än den släpper ut vid förbränning så hjälper du världen att dra ner på växthuseffekten som vi ställt till med. Oavsett lampa behövs två ventilationskanaler till utrymmet: en där ny sval luft sugs in och en där varm luft blåser ut. Effektivast blir ens anordning om man placerar fläkten som suger in luft på golvnivå och den som blåser ut varmluft så högt uppe som möjligt, eftersom varm luft stiger uppåt. Man kan ha fläkt på endast utblåset och ett större passivt insug eller fläkt både på insug och utblås. Det senare är att föredra med starkare lampor såsom HPS och MH.

Om dom små plantorna får lite vind på sig så stärks stammen väldigt mycket och ger dig en kompaktare och kraftigare planta som inte går av om man råkar peta på den. Förutom fläktar som sköter ventilationen behöver du alltså också en intern fläkt. I stora utrymmen är det förmodligen bäst med en större bordsfläkt (en sån som vrider sig). Men i det lilla utrymmet blir det till att använda sig av mindre varianter, tex datorfläktar som finns i både 12V och 230V varianter. Om du vill dra ner på varvtalet och därmed ljudet en aning så går det utmärkt att koppla en dimmer mellan 230V fläkten och uttaget, eller eventuellt ha en timer som bara låter fläkten blåsa på lite när det inte stör. För att använda 12V fläktar behöver man givetvis en transformator.

Temperaturen bör vara mellan 20 och 30 grader C. Man bör sträva mot mitten av skalan men plantorna mår inte dåligt av 18 eller 32 grader heller, även om tillväxten inte är optimal. Luftfuktighet bör vara 40 till 70 % RH, i veg högre och i blom lägre. Är temperaturen hög är även hög luftfuktighet att föredra. En termometer är obligatoriskt och går att få för runt 7:- på Clas Ohlson där även fläktar finns för runt 100:-. Är inte ekonomin extremt begränsad rekomenderar vi en kombinerad digital termo/hygrometer istället för de billigaste.

Belysning

Ju ljusare desto bättre, till en rimlig gräns givetvis. Det som gäller nu för proffsodling är HID-lampor som inkluderar MH (Metal Halide/Metallhalogen) och HPS (High Pressure Sodium/Högtrycksnatrium). Dessa lampor ger ett enormt ljusflöde och inte så mycket värme som tex halogenlampor, men fortfarande tillräckligt för att kräva rejäl ventilering om du planerar att använda en HID i garderoben. Normalt brukar man använda en 150W-400W HPS/MH till en garderob. Nackdelen med HID är priset, men detta tjänar du lätt in eftersom det ger en enormt mycket större och bättre skörd än om du skulle använda lysrör eller lågenergilampor.

Vanliga glödlampor och halogenlampor är bara att glömma! Dom ger alldeles för mycket värme och fel sorts ljus. Då är några 20W lågenergilampor (LE) eller lysrör att föredra för budget- eller förstagångsodlaren. Om du bara har en smal, hög garderob och begränsat med pengar till ditt förfogande, eller redan har tillgång till lysrör/lågenergilampor, så kan du göra det bästa av situationen genom att ställa lysrör lodrätt och ha några 20W LE i taket. Med stående lysrör sprids ljuset jämnt över hela växten så att även de lägst belägna bladen får rikligt med ljus. Lysrören bör vara av Cool White och Warm White blandat i förhållandet 3:1. Värt att tänka på när det gäller LE/Lysrör är att de måste vara mycket nära plantorna, inte mer än några cm! Det är inget problem då dessa typer av lampor genererar mycket lite värme, speciellt lysrör.

Under blomningsperioden så lönar det sig att flytta lamporna dagligen vart efter plantan växer, så att dom hela tiden är placerade så nära växternas toppar som möjligt. Om en blommande växt inte får tillräckligt med ljus så utvecklar den mest blad och bara små mängder blommor. Lamporna kan installeras vågrätt ex. fastspända i en spånskiva med reflektor. Du kan justera höjden på denna genom att fästa skivan i taket med kedjor eller rep fastsatta i S-krokar el liknande konstruktioner. Man kan också hänga lamporna lodrätt med parabolreflektor. Odlingen borde få 1000-3000 lumen per kvadratfot (30×30 cm). Växter som får 3000 lumen växer naturligtvis bättre än växter som får mindre ljus. De flesta framgångsrika trädgårdar använder en belysningsintensitet på 2000+ lumen per kvadratfot.

Odling i jord

Jord rekommenderas till nybörjaren framför nya system som hydro eller aero. Marginalerna för fel är mycket större i jord och det är också lättare att lära sig. Faktum är att, även om hydro ger något större skörd så återgår nu många erkända odlare till organisk/ekologisk odling i jord för att det ger en överlägsen smak jämfört med kemisk odling eller odling i vatten.

Krukor
Cannabis behöver stort utrymme att växa i och det är ingen mening att byta upp sig flera gånger medans plantan växer eftersom en transplanterad planta kan bli chockad. Det idealiska är att först köpa torvbriketter, dom ser ut som en liten mörkbrun platta som dränks i vatten och sedan sväller upp i storlek. Torvbriketter brukar kosta någon krona bara och är en perfekt miljö för små plantor att växa upp i för att senare sättas ned i en större kruka som fylls med jord. Det går också bra att använda en mindre kruka med såjord eller blomjord första tiden, men har inga fördelar över torvbriketten heller. Det tar oftast 2-3 veckor innan man måste placera torven eller krukan i en större bostad, ser du att rötterna börjar tränga igenom torvskalet eller komma ut i botten på krukan så är det ett tecken på att den ska planteras om snarast. Det minsta rekommenderbara kärl som garanterar ett godkänt slutresultat är en kub med måtten 15x15x15 cm men cannabis växer bättre ju mera rotutrymme som finns till förfogande. Det måste finnas hål i botten på krukorna så att överflödigt vatten kan rinna ut, annars är det lätt att rötterna möglar eller dör av syrebrist. En metod som ger krukan god dränering är att lämna ett lager grus eller lecakulor i botten av krukan. Även i toppen av krukan kan man lägga ett några centimeter tjockt lager av dräneringsmaterial för att hindra svampar och insekter från att få fotfäste. Självvattnande krukor duger utmärkt för cannabisodling och är speciellt lämpliga om du blir tvungen att lämna plantorna för sig själva i perioder på mer än någon dag.

Jord
Jorden skall vara luftig och väldränerad. Detta åstadkommer du enklast genom att blanda jorden med t.ex. leca, perlit eller vermikulit. Vanligt grus eller sand fungerar också men gör krukan tyngre och svårare att förflytta. Kommersiella mullblandningar innehåller vanligen förutom matjord också bark, sand, torv, aska och liknande ämnen. Blandningarna är oftast också gödslade och färdigkalkade. Jordens pH-värde och näringsinnehåll finns oftast deklarerat på förpackningen men kan variera en hel del. Torv är organiska fiber som innehåller rikligt med näringsämnen. Torvens pH är mellan 4-4.5, dvs den är ganska sur och kan därför användas för att sänka pH-värdet på allt för basisk jord. Torvens vattenupptagningsförmåga är utmärkt och torv kan därför användas som en buffert mot övergödsling. Sommartid kan torv köpas i stora säckar från t.ex servicestationer och trädgårdshoppar. Kommersiell torv är oftast färdigkalkad och gödslad. Lättgrus (leca) är bränd lera. Dess pH är neutralt, det innehåller inga näringsämnen och dess ojämna yta binder både vatten och luft bra och hjälper därför till att hålla jorden luftig. Lättgrus köps billigast från byggnadsaffärer i en 50 liters säck medans blomsteraffärer ofta tar lika mycket betalt för några liter. Perlit är ett sandliknande, ultralätt pulver framställt ur vulkaniskt glas. Det är neutralt och innehåller inga näringsämnen. Perlit blandad med blomjord gör jorden porös och luftig. Tack vare sin struktur kan perlit användas vid vattenodling (hydroponics) utan andra komponenter. Perlit säljs i välutrustade blomaffärer liksom vermikulit som används till precis samma sak. Ofta blandar man perlite och vermikulit; en bra blandning är 70% jord, 15% perlit och 15% vermkulit.

Odling i vatten

Vattenbaserad odling eller på engelska hydroponics innebär att man odlar utan jord och har alla näringsämnen som jorden bidrar med i vatten istället. Detta gör att plantorna växer snabbare och får ett större rotsystem. Det en planta behöver är näring och stöd. Näringen har man mycket större kontroll över i vattenbaserad odling där man blandar rätt mängd direkt i vattnet och kan vara helt säker på att plantan tar upp den. För att ge plantan stöd har man en nätkorg fylld med något sterilt medium så som lecakulor, stenull eller perlit. Det går även att odla med bara en nätkorgs stöd om man knyter fast plantan ordentligt. Det finns olika system för vattenbaserad odling. Det finns aktiva och passiva där vattnet rör sig respektive står stilla. Det finns även system med ebb och flod där vattennivån höjs och sänks. Det går i stort sett att göra en vattenkultur hur komplicerad som helst med separata vattentankar och cirkulation, konstant eller varierande vattennivå och rening. Den enklaste lösningen torde vara den bästa. Den modell av vattenodling vi kommer beskriva här är en enkel men kraftfull.

Grunderna
I en hydroponisk odling så ska materialet som håller i stammen vara torr och ej ha kontakt med näringslösning, detta för att undvika förruttnelse. Rötterna får å andra sidan aldrig torka ut, då de dör på några timmar. Har man tur så återhämtar sig plantorna och kan skapa nya rötter, det tar 2-3 dagar innan du kan se dem växa ut igen. Den ovanstående regeln kan man bryta mot om man vet vad man gör. När man planterat en ny planta så kan man hålla vattennivån två centimeter över botten på nätkorgarna. När sedan rötterna växt ner i vattnet så kan vattennivån sänkas till någonstanns under nätkorgarna. Anledningen till att vattennivån inte bör träffa nätkrukan är att det finns stor risk att växtmaterialet börjar drunkna och det kommer aldrig bli möjligt att få den riktigt uttorkad igen. En helt ljustät behållare skyddar mot alger. Den första veckan i hydron har du mycket lite eller nästan ingen näring. Sedan ökar du näringsdosen mer och mer tills du är uppe i den normala dosen.

Enkel bubbelbalja
För att bygga en bubblare behövs följande: balja med lock, nätkorgar, luftpump, luftstav eller luftstenar, pH-mätare, näring och sprayfärg. Baljan skall ha ett lock, och bör rymma minst 20 liter vilket räcker till två fullvuxna plantor. Baljan måste göras ljustät så att det inte börjar växa alger i vattnet, därför isolerar man den med något material eller sprejmålar den med några lager svart färg. I locket borrar man upp hål där stammarna sedan skall träs igenom. I baljan borras hål för luftslangen. Sedan kan man limma fast luftstavarna i botten. Nätkorgarna sätts fast i locket på lämpligt sätt, till exempel med silicon som också kan användas till att limma fast luftstavarna. Balja och svart färg kan köpas i järnaffärer. Luftpump, luftstavar, pH-mätare, pH-justerare samt nätkorgar går att köpa från akvarieaffärer. Näring går att köpa i närmaste blomsteraffär eller speciellt för cannabis på nätet.

En bra bildguide till en bubblare finns bland våra artiklar.

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *