Om Swecan

Det här forumet om cannabis startades år 2002 och var länge ett centrum för svensk aktivism och cannabiskultur. Sedan tog sociala medier över och forumet föll i glömska. Men eftersom sidan är en del av historien gällande cannabis i Sverige så har vi bevarat och återställt forumet. Sorgligt nog kan sidan återigen fylla en viktig funktion med tanke på Facebooks censur av ämnet.

Om du har ett gammalt konto och tillgång till samma mail kan du begära en lösenordspåminnelse för att komma åt det. Annars kan du registrera ett nytt konto.

Läs reglerna innan du registrerar dig!

Tyvärr har mycket av bildmaterialet ej gått att rädda då det mesta låg på gratis bildhosting som ej finns kvar.

Kontaktinfo:

Har du frågor om Swecan eller ett gammalt konto kan du maila till: [email protected]

Vanliga frågor: