• Posted by reaper on 2002-08-24 at 14:11

  vad är det som händer med plantan egentligen när det blir över 30 grader varmt? jag menar där plantorna växer urspungligen så är det ju över 40 grader varmt eller mer i solen. Vad är det för skillnad?

  replied 12 years, 2 months ago 6 Members · 10 Replies
 • 10 Replies
 • gin

  Member
  2002-08-24 at 15:01

  Vet inte precis vad som händer,men tänk på att även omdet är varmt där den växer så blåser det mer, naturens klimat är ganska annars än i en garderob, därfår måste man se till att tempen,vinden etc ska efterlikna naturens…..

 • carlse

  Member
  2002-08-24 at 16:46

  Detta att idealiska temperaturen skulle ligga runt
  26-28 grader måste nog tas med en nypa salt. Den
  för den europeiska haschmarknaden största producenten
  (och för övrigt en av världens största producenter) är
  Marocko. Klimatet där under sommartid är extremt
  varmt. 40 grader i skuggan anses vara normalt och
  vad temperaturen då är i solen kan ju alla föreställa
  sig. Största odlingarna har dom uppe i bergen och
  det fläktar lite mera där än i låglandet, men är knappast
  svalare på dagarna.

  Största problemet med att odla i garderob eller annat
  begränsat utrymme kan därför inte vara värmen utan
  ventilationen, vilken måste vara A och O. Växterna måste
  ha ett bra tillflöde av ny luft för att få koldioxid, och därmed
  krävs också att gammal luft elimineras.

  Om växter utsätts för extremt hetta, typ 40 grader, så
  säger det sig själv att det måste vara en stressfaktor,
  men så länge som dom får luft (koldioxid), mycket ljus
  (HPS-lampa), näring (bladnäring under vegfaxen och
  blomnäring under blomfasen) samt vattnas regelbundet
  så kommer de att växa så det knakar. Det är i vart fall
  min erfarenhet.

 • yogi

  Member
  2002-08-25 at 15:27

  Instämmer till fullo med Carlse här ovan. Kom ihåg att alltid mäta temperaturen i “skuggan”. Att kräva en temp på 25 grader i “solen” är ju fullkomligt orealistiskt och som sagt lååångt ifrån plantans naturliga växtförhållanden.

 • reaper

  Member
  2002-08-26 at 16:36

  tack för svaren.
  dessa tankebanor har jag själv haft, men sen så har man ju hört o läst så mycket om att det absolut inte får överstiga 30 grader.

 • wizz

  Member
  2002-08-26 at 17:14

  själv har jag 31 – 32 i skåpet (med stängd dörr)

 • reaper

  Member
  2002-08-26 at 19:02

  Alltså nu handlar det ju inte om att eftersträva naturen där plantan trivs.Utan det handlar ju om att få plantan så potent som möjligt.Och om nu det varit optimalt med 40 grader i skåpet så borde det ju stå så i alla odlingsguider.Men nu är det ju som så att bla. Holländarna utvecklat homgrow grejen optimalt.(Logist borde det ju vara som så att de testat att odlat i 40 grade).Varför står det då oftast en rekomendation att runt 25 grader är optimalt?Jo därför att det är det optimala för att få ett potent gräs.Men visst funkar det med 35 grader eller ännu mer,men tänk också på att i Marocco kan det också bli ganska kallt på nätterna.Ska vi då också använda kylaggregat för att det är så i naturen i Marocco?
  Nä,eftersträva 25 grader men nu på sommaren kan det ju vara svårt och då blir det det antal grader som det blir.

  Men allt är relativt 🙄

 • carlse

  Member
  2002-08-27 at 19:31

  En sak som ofta slår mig är att de som skrivit dessa
  odingsguider i stort sett har plagierat andras texter,
  och att dessa “idealtemperaturer” alltid nämns utan
  att någon förklaring eller referens anges. Det skulle
  vara synnerligen intressant om någon kan hänvisa
  till något läsbart på nätet där riktiga jämförande tester
  av odlingsvillkor finns!

  Oavsett vad man odlar så handlar det faktiskt om att
  så långt som det är möjligt efterlikna klimat och annat
  som gäller för växternas normala växtplatser. Cannabis
  har ju visserligen fördelen att växa i stort sett över hela
  jorden, och klimaten varierar också. I ex.vis Thailand
  är klimatet helt annorlunda än vad det är i Afghanistan,
  som är helt olikt det i Marocko, som är helt olikt det i
  Jamaica, etc. Det enda dessa länder har gemensamt
  är att det är varmt och soligt. Så vid odling i växtrum
  (garderob) så gäller det alltså att ge plantorna ljus och
  värme som motsvarar det som gäller i dessa länder.

  Så intill dess att någon kan lämna trovärdiga referenser
  till riktiga jämförande studier/undersökningar som bevisar
  att bästa temperaturen är 25-28 grader så betraktar jag
  denna rekommendation som missvisande. Min erfarenhet
  är att högre temperaturer inte ger sämre resultat, snarare
  tvärtom. Utan det problem som alltför hög temperatur skapar
  är att man måste vara mer uppmärksam på så att inte
  plantorna får för lite vatten och ventilation. Om temperaturen
  är 40 grader istället för 25 grader så kommer plantorna att
  ställa mycket högre krav på att få vatten och koldioxid,
  eftersom dom stressas till att växa snabbare.

 • reaper

  Member
  2002-08-27 at 21:05

  En orsak till att man rekomenderar runt 25 grader är att man slipper mycket av skadeinsekterna som börjar trivas i högre värme.
  Men att man försöker efterlikna naturen i sitt utrymme tycker jag inte.Det skulle isf. vara lampan och ventilation.Resten är ju bara olika tekniker att få plantan potentare.Ta bara ljuscykeln,inte stänger solen av sig och börjar lysa endast 12 timmar dygnet(Knappast att efterlikna naturen utan ett sätt att snabba upp blomningen.).
  Allt handlar ju bara om att lura plantan på ett naturligt sätt 🙄 eller vart var jag nu….. :?: 😉

 • carlse

  Member
  2002-08-28 at 08:32

  @Canna wrote:

  En orsak till att man rekomenderar runt 25 grader är att man slipper mycket av skadeinsekterna som börjar trivas i högre värme.
  Men att man försöker efterlikna naturen i sitt utrymme tycker jag inte.Det skulle isf. vara lampan och ventilation.Resten är ju bara olika tekniker att få plantan potentare.Ta bara ljuscykeln,inte stänger solen av sig och börjar lysa endast 12 timmar dygnet(Knappast att efterlikna naturen utan ett sätt att snabba upp blomningen.).
  Allt handlar ju bara om att lura plantan på ett naturligt sätt 🙄 eller vart var jag nu….. :?: 😉

  Risken för skadeinsekter vid inomhusodling är mycket liten jämfört
  med utomhusodling, även vid högre temperaturer.

  Att man försöker efterlikna de naturliga växtmiljöerna är något
  jag vidhåller. Att sedan låta ljuset vara på 24 h om dygnet under
  veggfasen och sedan slå om till 12/12 motstrider inte detta. De
  24 timmarnas ljus är visserligen inte naturligt men är precis som
  du säger ett sätt att “lura” plantorna att det är konstant dag för
  att på så sätt forcera fram tillväxten, som annars nästan helt
  avstannar under nattetid. Och då Cannabis, precis som många
  andra växter, inte är autoblommande utan går över i blomning
  efter 11 – 13 h nattcykel så “lurar man” på liknande sätt plantorna
  att gå över i blom.

  Som jag först nämnde, så är det största problemet med alltför
  hög temperatur att växterna kräver desto mera koldioxid och
  därav bättre ventilation, samt att luftfuktigheten minskar och
  därmed avdunstningen. Det senare resulterar i att man för
  blomodling måste vattna oftare och/eller rikligare, och för
  hydroodling måste fylla på med mera vatten och övervaka ph
  och vattnets näringsvärden mera ofta. Odlingen kräver s.a.s.
  mrer uppmärksamhet och övervakning.

 • mr-time

  Member
  2012-02-21 at 23:03

  @Carlse wrote:

  @Canna wrote:

  En orsak till att man rekomenderar runt 25 grader är att man slipper mycket av skadeinsekterna som börjar trivas i högre värme.
  Men att man försöker efterlikna naturen i sitt utrymme tycker jag inte.Det skulle isf. vara lampan och ventilation.Resten är ju bara olika tekniker att få plantan potentare.Ta bara ljuscykeln,inte stänger solen av sig och börjar lysa endast 12 timmar dygnet(Knappast att efterlikna naturen utan ett sätt att snabba upp blomningen.).
  Allt handlar ju bara om att lura plantan på ett naturligt sätt 🙄 eller vart var jag nu….. :?: 😉

  Risken för skadeinsekter vid inomhusodling är mycket liten jämfört
  med utomhusodling, även vid högre temperaturer.

  Att man försöker efterlikna de naturliga växtmiljöerna är något
  jag vidhåller. Att sedan låta ljuset vara på 24 h om dygnet under
  veggfasen och sedan slå om till 12/12 motstrider inte detta. De
  24 timmarnas ljus är visserligen inte naturligt men är precis som
  du säger ett sätt att “lura” plantorna att det är konstant dag för
  att på så sätt forcera fram tillväxten, som annars nästan helt
  avstannar under nattetid. Och då Cannabis, precis som många
  andra växter, inte är autoblommande utan går över i blomning
  efter 11 – 13 h nattcykel så “lurar man” på liknande sätt plantorna
  att gå över i blom.

  Som jag först nämnde, så är det största problemet med alltför
  hög temperatur att växterna kräver desto mera koldioxid och
  därav bättre ventilation, samt att luftfuktigheten minskar och
  därmed avdunstningen. Det senare resulterar i att man för
  blomodling måste vattna oftare och/eller rikligare, och för
  hydroodling måste fylla på med mera vatten och övervaka ph
  och vattnets näringsvärden mera ofta. Odlingen kräver s.a.s.
  mrer uppmärksamhet och övervakning.

  Tack Carlse du har en hög validitet på dina kommentarer och har hjälpt mig igenom min temperatur ångest ^^

Log in to reply.