• slan

  Member
  2002-10-06 at 18:13

  70w LE avger exakt lika mycket värme som 70W HPS men, 70 W HPS kommer att ge mer ljus.

  Hämtat från minne:
  100W HPS ger 9500 Lumen.
  100W LE ger 8000 Lumen.

  Dessa siffror är dock ointressanta om man är ute efter den totala mängden värme som lamporna avger. Ljusenergin kommer ju ändå till största del att övergå till värmenergi eftersom energi varken kan förstöras eller tillverkas utan bara omvandlas i olika former så vill jag nog påstå att 70W HPS och 70W LE avger exakt lika mycket värme. (Jag ser ingen annanstans ljusenergin kan ta vägen än att omvandals till värme och kemiska bindningar i plantan genom fotosyntes där värme typ står för 99.9% av slutprodukten.) 😉

  ss

 • reaper

  Member
  2002-10-07 at 10:15

  LE lampor har inbyggt reaktordon som blir varma. Le är samma sak som ett kompakt lysrör som har separat el grunka (reaktordon och glimtändare). Så lågenergi lampor blir varmare än kompakt lysrör.
  om Hps lampan har lös ballast så blir nog den svalare än LE, men med kompakt lysrör så vet jag inte. Hps med kompakt lysrör är nog bäst tror jag. Hps uppe och KLR i hörnen?!

 • reaper

  Member
  2002-10-07 at 14:21

  @gadjet wrote:

  LE lampor har inbyggt reaktordon som blir varma. Le är samma sak som ett kompakt lysrör som har separat el grunka (reaktordon och glimtändare). Så lågenergi lampor blir varmare än kompakt lysrör.
  om Hps lampan har lös ballast så blir nog den svalare än LE, men med kompakt lysrör så vet jag inte. Hps med kompakt lysrör är nog bäst tror jag. Hps uppe och KLR i hörnen?!

  23W avser strömförbrukningen i hela LE-lampan, dvs både reaktorn och röret

Log in to reply.