Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Lag & rätt socialstyrelsens narkotikaförteckning

 • socialstyrelsens narkotikaförteckning

  Posted by reaper on 2003-03-04 at 00:49
  Quote:
  1. Med narkotika förstås

  a) ämnen och droger, som är upptagna i förteckningarna I, II och III,
  förekommande stereoisomerer (med undantag för dextrometorfan och
  dextrorfan), estrar och etrar av dessa ämnen samt förekommande salter av nämnda ämnen, stereoisomerer, estrar och etrar, oavsett om varorna utgör naturprodukter eller är syntetiskt framställda;

  Vad jag reagerar på är att Förteckning I innehåller bland annat följande droger: Cannabis, Heroin, Meskalin, Psilocybin, DMT och LSD.

  Förteckning II innehåller bland andra (lång lista på kemiska namn) Amfetamin, Bensylmorfin, Dexamfetamin, Metamfetamin, Metadon, Morfin etc.

  Jag undrar vad de här förteckningsgraderingarna betyder. Är tillhörighet i Förteckning I, II, III, IV och V en gradering av drogens farlighet (som Class A, B och C i England och Schedule 1 osv. i USA), eller är det andra egenskaper som avgör i vilken förteckning en viss drog hamnar? Det verkar konstigt att placera cannabis i samma kategori som heroin, samtidigt som det verkar ännu konstigare att placera heroin bland droger med hallucinogena egenskaper.

  Jag hoppas att någon kan hjälpa mig förstå bakgrunden till olika drogers placering i förteckningssystemet. Inte kan de verkligen mena att cannabis är farligare än amfetaminer, eller mena att det hör hemma i samma kategori med heroin och några ganska kraftiga hallucinogener?? SÅ korkade kan de väl ändå inte vara? 😯

  Läs narkotikaförteckningen i sin helhet här:

  http://62.95.69.15/htbin/thw?${BASE}=SFST&${THWIDS}=1.57]104674169714519&${HTML}=SFST_DOK&${TRIPSHOW}=format=THW&${THWURLSAVE}=57]104674169714519

  Cat

  (Det är inget konstigt med URL-en, den SKA se ut så där)

  replied 20 years, 6 months ago 5 Members · 17 Replies
 • 17 Replies
 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 06:09

  Klassificiering I betyder att det inte har någon medicinsk funktion. Alla dom andra klasserna används inom läkemedels industrin mer eller mindre.
  Om cannabis börja användas som medicin måste man flytta ner den i klassificieringen.

  Nu senast vill dom flytta upp flunitrazepamum till klass I, dvs förbjuda preparatet helt.

 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 09:08
  sattlaman wrote:
  Klassificiering I betyder att det inte har någon medicinsk funktion. Alla dom andra klasserna används inom läkemedels industrin mer eller mindre.
  Om cannabis börja användas som medicin måste man flytta ner den i klassificieringen.

  Var någonstans kan man finna mer noggrann info om de olika klasserna, vet du det Sattla?

 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 09:21

  nope, sorry.
  Vad är det du vill veta?

 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 12:25

  Tack for infon Sattlaman! :) Jag har ytterligare en fråga i samband med det här. Har droger i respektive förteckningskategori olika straffskala beroende på kategorin, eller bedöms de individuellt? Jag vet att gränserna är olika för olika droger när det gäller mängd som utgör ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden och grovt narkotikabrott, men har det något med förteckningsklassificeringen att göra?

  Att helt förbjuda flunitrazepam verkar konstigt. Det finns ju trots allt medicinska användningsområden för Rohypnol. Att cannabis finns i den icke-medicinskt användbara kategorin är upprörande när det historiskt sett har använts som medicin och används i medicinska sammanhang även idag.

  Cat

 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 12:40
  Cat wrote:
  Tack for infon Sattlaman! :) Jag har ytterligare en fråga i samband med det här. Har droger i respektive förteckningskategori olika straffskala beroende på kategorin, eller bedöms de individuellt? Jag vet att gränserna är olika för olika droger när det gäller mängd som utgör ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden och grovt narkotikabrott, men har det något med förteckningsklassificeringen att göra?

  Måste vara andra faktorer som också spelar in. Exempelvis att man kan beställa vissa mediciner (exempelvis kodein och vissa preparat som används inom doping) från annat EU-land och då kan svenska tullen inte göra någonting, utan får packa ner det och skicka vidare till mottagaren. Kommer samma preparat från ett icke-EU-land så kan tullen lägga beslag på varorna. Man intervjuade Arlandas tullare i teve förra veckan, som själva sa detta. Dvs de kunde inte göra annat än att sända varorna vidare inom EU.
  Rätta mig om jag har fel; men jag tror att det räcker med att de är mediciskt godkända i något EU-land (kanske också receptfria?) så kan man importera dem till ett annat EU-land.

 • carlse

  Member
  2003-03-04 at 14:19

  Olika länder har olika sätt att klassificera droger. Enligt FN’s och WHO’s klassificering så är klass I narkotikaklassade droger utan medicinskt värde. Att sedan cannabis sett ur ett historiskt perspektiv varit den viktigaste medicinalväxten är betydelselöst.

  Mer intressant att notera på denna Socialstyrelsens narkotikaförteckningar, är vad dom INTE klassar som narkotika och som därmed är fullt lagligt, ex.vis:  2. Till narkotika hänföres icke

  a) beredningar av opium eller morfin, som innehåller högst 0,2 procent
  morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller
  flera andra terapevtiskt verksamma, icke narkotiska ämnen;

  b) beredningar, som innehåller högst 0,1 procent kokain, beräknat som
  kokainbas, i blandning med ett eller flera andra terapevtiskt verksamma,
  icke narkotiska ämnen;

  etc.  Med denna vetskap så finns därmed inga hinder att de som tillverkar läsk tillsätter 0,1% kokain (1 ml per liter) eller 0,2% morfin (2 ml per liter). Ett nytt Coca-Cola märke skulle snabbt få stor spridning och bli mycket populär med lite kokain i. Om man därtill tillsätter koffein som normalt finns i många läsksorter så kan man hävda att man har ett terapeuitiskt verksamt icke-narkotiskt ämne i. 😉

 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 19:09
  radix wrote:
  Var någonstans kan man finna mer noggrann info om de olika klasserna, vet du det Sattla?
  sattlaman wrote:
  nope, sorry.
  Vad är det du vill veta?

  Vad som räknas som vad, och varför. 😉

  ..

  Carlse wrote:
  Mer intressant att notera på denna Socialstyrelsens narkotikaförteckningar, är vad dom INTE klassar som narkotika

  Mjo, den tanken har slagit mig oxå.. problemet är att det kostar en hel del att skaffa tillstånd för narkotikatillverkning etc… 🙄

  [EDIT] Spana in:

  Quote:
  14 § Avgifter betalas med följande belopp.

  Avgiften Avgift
  avser i kronor

  Narkotika
  – tillstånd att importera/exportera 20 000
  årsavgift 20 000
  avgift per import-/exporttillfälle 800
  – tillstånd att tillverka 20 000
  – tillstånd att driva handel 20 000
  årsavgift 20 000

  Ämnen som kan användas vid olaglig
  tillverkning av narkotika (årsavgifter)
  Förteckning I
  – tillstånd att driva yrkesmässig verksamhet
  avseende import, export, tillverkning eller
  handel 15 000
  – tillstånd att driva yrkesmässig verksamhet
  avseende transport eller förvaring 800
  Förteckning II
  – anmälan om yrkesmässig verksamhet avseende
  import, export, tillverkning eller handel 15 000
  – anmälan om yrkesmässig verksamhet avseende
  transport eller förvaring 500
  – exporttillstånd som avses i artikel 5.3 i
  förordning (EEG) 3677/90 15 000
  Förteckning III
  – anmälan om yrkesmässig verksamhet avseende
  export 15 000
  – tillstånd som avses i artikel 5a.3 i
  förordning (EEG) 3677/90 15 000
  Förordning (2001:551).

 • reaper

  Member
  2003-03-04 at 19:59

  Åklagare vill ha skärpta straff för Rohypnolbrott

  Målet, som inleddes i Stockholms tingsrätt i går, är ett typiskt smugglingsärende – två litauer står åtalade för att tillsammans ha försökt smuggla in 8 990 Rohypnoltabletter den 17 januari i år. Normalt ger det här brottet upp till ett års fängelse. Men Ylva Johansson vill att brottet ska klassas som grovt och ge ett betydligt högre straff, minst två år.

  Enligt Högsta domstolens (HD) dom 1998 går gränsen för grovt narkotikabrott när det gäller bensodiazepiner som Rohypnol vid 20 000 tabletter. Sedan den domen har narkotikaklassningen för dessa läkemedel höjts från grupp fyra till grupp två, smugglingen och den illegala användningen av medicinen ökat dramatiskt, liksom priserna på gatunivå, hävdar åklagaren och hänvisar till en rad rapporter från polisen, tullen, Rättsmedicinalverket, med flera. Med stöd av Riksåklagaren tänker Johansson därför överklaga upp till HD i jakt på ett nytt prejudikat. Åklagarens kanske viktigaste argument innebär ett helt nytt sätt att klassa en drogs farlighet – att den kan användas för att medvetet bli ”kall och effektiv” när brott ska begås.

  Metro (dagens)

  Klassificeringen verkar enligt det här ha ett samband med straffskala och “farlighet” och inte bara med medicinskt användningsområde. Betyder det att cannabis är “class A” i Sverige? Systemet är underligare än jag trodde…

  Cat

 • reaper

  Member
  2003-03-05 at 12:55

  Carlse.

  Kanske redan Coca-Cola tillsätter kokain i Coca-Colan redan nu?!

  Vg. kolla länken för mer info. intressant tycker jag.

  http://www.narconews.com/Issue26/article569.html

 • carlse

  Member
  2003-03-05 at 13:27

  Tack för länken…

  G-Hopper wrote:
  Carlse.

  Kanske redan Coca-Cola tillsätter kokain i Coca-Colan redan nu?!

  Vg. kolla länken för mer info. intressant tycker jag.

  http://www.narconews.com/Issue26/article569.html

  Ja, jag har hört dessa rykten under många års tid. Och med tanke på att den svenska lagstiftningen gjort undantag för just kokain och morfin i små mängder så verkar det som om det är en anpassning till lagstiftningen i andra länder (annars kan jag inte förstå varför man gjort dessa undantag). Kokain i små mängder verkar stimulerande och uppiggande på ett liknande sätt som koffein, men är avsevärt mera beroendeframkallande. Så det borde finnas ett intresse av att fortsätta kunna tillsätta denna drog. Det skulle vara intressant att se en kemisk analys av innehållet i Coca-Cola.

 • trestor

  Member
  2003-03-05 at 13:53

  Tja.. det heter ju inte Coca Cola utan en anledning….

 • reaper

  Member
  2003-03-08 at 01:34

  Jag har sett en dokumentär om Coca-Cola i skolan. Man använde sig av kokainblad i Coca-Cola från början när företaget startades. Fast det kanske de flesta redan visste. Har för mig att det var en medicin från början också. Men är inte hundra på det.

  Fast enligt företaget själv så har man tagit bort detta nu.
  Fast jag har hört rykten om att Coca-Cola fortfarande köper in stora mängder kokainblad varje år. 8)

  Fast man ska inte tro på rykten 😉
  Ifall det skulle stämma borde det ha blivit lite mer uppmärksammat tycker jag.

 • reaper

  Member
  2003-03-08 at 04:23

  Freud trodde ju kokain kunde bota i princip allt. 🙄

 • powerpuffgirl

  Member
  2003-03-08 at 10:39
  browndwarf wrote:
  Quote:
  Freud trodde ju kokain kunde bota i princip allt.

  Förutom muncancer 😉
  Vin Mariani var populärt ett bra tag och rent kokain kunde man köpa på på varuhuset Harrods fram till 1916.

  Det var som katten!

  Sedan ska vi komma ihåg att det mesta av det som idag kallas narkotika från början har varit läkemdedel. Cb och opium, även kokain, är smärtlindanade, amfetamin har använts som bantningsmedel och mot depressioner, idag använs det för att höja dopaminnivån , rohypnol används som sömnmedel.

  Det finns säkert fler exempel, kommer bara inte på några nu.

 • reaper

  Member
  2003-03-08 at 18:38

  Även MDMA har använts som bantningsprep. på 50-talet. Det vart inte olagligt förrens -85 i staterna! efter att det hade börjat partats lite mycket på amerikanska universitet.

Page 1 of 2