Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Jord Påverkan thc-halt vid toppning och vegtid

 • Creator
  Discussion
 • #1329

  zap
  Participant

  undrar om nån vet om thc-halten påverkas negativt om man

  #1
  Toppar

  #2
  Har kort vegtid

 • Author
  Replies
 • #69592

  carlse
  Member

  Alla undersökningar visar att just THC-halten INTE påverkas
  av odlingsförhållandena. Dvs THC-halten är genetiskt betingad
  och lika låg/hög i en ung planta som i en gammal planta (relativt
  samma planta mätt eftersom halterna varierar från planta till
  planta och från strain till strain). Andra cannabioler och cannabidioler,
  däribland CBD och CBN påverkas dock, inte minst av tidpunkten
  för skörd och efterbehandling.

  Se f.ö. det jag nyligen skrev om THC, CBD, CBN, etc.

 • #69593

  zap
  Member

  ok, tack

 • #69594

  carlse
  Member

  Ett litet förtydligande angående THC-halten….

  Honblomställningarna innehåller ju som bekant den högsta koncentrationen följt av honblommans toppblad följt av hanblommans pistiller följt av hanblommans toppblad, följt av honblommans nedre blad följt av hanblommans nedre blad, följt av stammen, följt av rötterna följt av fröna. Dvs koncentrationen är olika hög/låg i olika delar av växten. Koncentrationen i fröna är dock försumbar, och koncentrationen i stammen är mycket låg.

  Däremot så är koncentrationen i ett och samma blad lika stor under växtens växt-och blomperiod. Men eftersom de under hela veggfasen kommer nya blad, särskilt då i växtens övre del så blir jämförelsens lite skev eftersom just toppbladen kommer att innehålla en högre koncentration.

  Om man har plantor i överflöd så tar man endast tillvara på honblommans blomställningar, men om man har få plantor och vill få ut maximalt så tar man tillvara på samtliga blad och blommor, från honor och hanar. Pga den låga koncentrationen i bladen så lämpar sig en sådan blandning bäst till att göra extrakt av. Dvs inte alltid vidare meningsfullt att röka såvida man inte nöjer sig med ett lätt rus och är beredd att dra i sig mycket rök för detta.

 • #69595

  reaper
  Member

  koncentrationen THC skiljer sig nog kraftigt från sort till sort också…. gav iväg en massa honblad till ett par kompisar, de vart mycket positivt överaskade (vana rökare).. testade då själv och c:a 0.4 gav ett rätt tungt rus (C99).

 • #69596

  carlse
  Member

  Ja, precis som jag först sa så är halten av THC (och övriga cannabinoider) genetiskt betingad. Dvs olika “strains” innehåller olika mycket. Industrihampa får i EU ex.vis inte innehålla mer än 0.3% THC och innehåller oftast lägre än 0.2%. De “strains” som odlas för Marijuana och Hasch innehåller mellan 10 till 100 ggr så mycket THC.

 • #69597

  reaper
  Member

  @Carlse wrote:

  Ett litet förtydligande angående THC-halten…..

  Mkt bra sammanställning.. en sak kan jag tillfoga:

  Det stämmer väl det du säger om att fröna saknar mer än försumbara mängder THC, men däremot har frösäcken höga halter. Om jag inte minns fel så faller frösäcken in i din skala ovanför honans blomställningar och är sålunda plantans potentaste del.

Log in to reply.