• reaper

  Member
  2003-01-17 at 11:35

  Det finns egentligen bara en sak att göra – fortsätt att maila till EU:s “knarkmaffia” och låt dom få veta hur Svensk Narkotikapolitik missköter sig och vilka ofantliga problem den ställer till med. Lista på namn och mailadresser har varit upp på sidan här förut och finns även på Hasselas sida. Jag har säkert skickat en tio-tolv mail och fått svar, inte bara från EU-parlementariker utan även svenska politiker som fått mina mail vidarebefodrade till sig med uppmaningen att kommentera uppgifter som Rejvkommisoionens metoder, dödssiffror, oviljan att dela ut rena sprutor i HELA landet, den onödigt hårda straffskalan för s.k lättare droger osv.

  Det jag har märkt är att dialogen har blivit mer saklig när våra kära politiker har uttalat sig i media.

  Fan, de funkar verkligen med demokrati ibland. Man blir ju chockad…

 • reaper

  Member
  2003-01-22 at 13:09

  chong
  Nog för att man får vara lite övermoralisk, men rena dumheter ställer jag mig inte bakom ;)

  10-4, over…

 • chong

  Member
  2003-01-22 at 21:55

  C_Fira:

  Jag har säkert skickat en tio-tolv mail och fått svar, inte bara från EU-parlementariker utan även svenska politiker som fått mina mail vidarebefodrade till sig med uppmaningen att kommentera uppgifter som Rejvkommisoionens metoder, dödssiffror, oviljan att dela ut rena sprutor i HELA landet, den onödigt hårda straffskalan för s.k lättare droger osv.

  Det skulle vara kul om du kunde skapa en ny tråd där du publicerade dina mail och svaren på dom.

  Mvh chong.

 • sphincter

  Member
  2003-02-20 at 04:12

  Skulle det vara en ide att forsoka samla namnlistor for en legalisering/avkriminalisering av cannabis? Man skulle ju kunna forsoka
  lanka till en sidan dar man kan skriva under genom att annonsera pa
  hemsidor som Flashback, Fajaf, Psykedelbok, Swecan. MM, Hampanatet,
  flashbacks nyhetsbrev, Allvarligt talat, osv osv.

  Sphincter

 • reaper

  Member
  2003-02-20 at 09:52

  @Mabande wrote:

  UpInSmoke
  * “Senast UNGASS möttes utlovades en narkotikafri värld år 2008, samt utrotning av koka, opium och cannabisplantan från vår planet.
  – Skulle var trevligt att höra en skälig motivering till varför de ska utrota ett antal växtarter (som dessutom har bevisad medicinsk effekt). Om de håller fast vid den ståndpunkten så är jag med på en demonstration mot utarmingen av biotopen / utrotandet av unika livsformer.

  Som en parallell kan nämnas att inte ens smittkopporna är utrotade, trots att möjligheten finns, och de dödar effektivt…

  10-4, over…

  Smittkopporna är utrotade så när som på några petriskålar på var sin sida om Atlanten. Där har man onekligen lyckats, men det är ju en helt annan sak än cannabisplantor. Smittkoppor ger sig endast på primater, och då blir det jämförelsevis lätt att utrota den med hjälp av vaccin. Eftersom det är en virussjukdom kan den inte föröka sig utanför sina värddjur och blir mycket beroende av dem.
  Cannabis är å andra sidan bara beroende av jord, vatten och sol. Den går inte att vaccinera bort, utan måste aktivt letas upp och dödas. Man skulle naturligtvis kunna tänka sig biologiska agenter, men det låter alldeles för riskabelt både för djur- och växtliv. På detta tillkommer att cannabis förutom sina naturliga habitat även återfinns i ett otal garderober, källare, vindsutrymmen och ladugårdar världen över.

Page 2 of 2