• Posted by reaper on 2002-12-05 at 17:25

  åldr: 17

  rökt förta gångn: när jag jut fyllt 13, had hållt på md mndr häloamma akr nnan; nffat lm, boffat och ånt….

  hur ofta: nånnågra ggr månadn… dt varrar gntlgn… tar n pau nån månad bland när jag kännr att jag börjar få tt ug ftr dt. var brond förut och vll nt bl dt gn….

  bor: Lund kån

  hur jag httad wcan: urfad runt på ntrnt och ltad ftr cannabnfo..

  replied 20 years, 9 months ago 0 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.