• Posted by trestor on 2002-11-30 at 21:27

  Jag säger lätt MH. Plantan har större nytta av blått ljus än rött ljus sett under hela dess liv. Vidare så ger MH mycket mer rött ljus än vad HPS ger blått. Dessutom penetrerar ljuset från en MH bättre, lägre delar av plantan får alltså mer ljus vilket resulterar i stora blommor nästan ända nere vid jorden/hydron.

  Både MH och HPS har nytta av att kompletteras med lysrör, även om det fungerar finfint även utan. Warm white rör till MH, Cool white till HPS.

  Jag kan gå i god för att MH funkar riktigt, riktigt bra i blom. Mina plantor har inte blommat en tredjedel av tiden men är redan i princip bud hela plantan, från jord till topp. Postar bilder framöver, men jag väntar tills jag skördat…

  replied 20 years, 10 months ago 4 Members · 11 Replies
 • 11 Replies
 • carlse

  Member
  2002-11-30 at 23:20

  Både MH och HPS-lampor har ett alltför snävt ljusspektrum
  för att de ensamma ska kunna fungera på ett tillfredsställande
  sätt som växtlampor. De ska snarare ses som boostrar, dvs
  som effektförstärkare för vegetativ tillväxt (MH-lampor) och
  blomfas (HPS-lampor). Den stora majoriteten av såväl MH-
  lampor som HPS-lampor är avsedda för att lysa upp vägar,
  industrilokaler och liknande. Flera av de stora lamptillverkarna
  har dock utvecklat MH- resp. HPS-lampor som är avsedda
  som växtlampor, och dessa har ett något förbättrat ljusspektra.
  För sådana MH-växtlampor så brukar det blå spektrat vara lite
  bredare och det finns också lite rött ljus med. För dessa HPS-
  växtlampor så gäller det motsatta – något bredare ljusspektra
  och även lite blått ljus. Så att välja den ena före den andra
  är svårt. Och varför ska man välja? Om pengar är orsaken
  så bör man överhuvudtaget inte köpa varken MH-eller HPS-
  lampor utan istället satsa på speciella lysrör för växter, ty
  de är de enda lampor som har ett fullgott ljusspektra som
  passar såväl vegfas som blomfas. Och sedan när ekonomin
  så kompletterar man med en MH-lampa (under växtfas)
  och HPS-lampa (under blomfas). Och om man ytterligare vill
  komplettera ljuset så sätter man in lampor som används för
  terrarier och som även alstrar en hel del UVA och UV-B ljus.

 • reaper

  Member
  2002-11-30 at 23:22

  Man kan ju ha en MH när man skall göra den buskig och när man skall blomma den kan man ju ha HPS men man har fortfarande MH kvar.
  Det betyder att man har båda lamporna när man skall blomma plantan.

 • trestor

  Member
  2002-12-01 at 00:47

  Visst är lysrör bra, för små plantor och kloner är de överlägsna, men de kan inte mäta sig med en MH. Visst kan man sätta in 400w växtlysrör, och det är säkert skitbra, bättre än någon HID-lampa men det är definetivt inte värt det! Det kostar för mycket helt enkelt, i proportion till vad det ger. Överhuvudtaget tycker jag att växtlampor absolut inte är värda pengarna. Vanliga cool white, eller warm white ger mer ljus för mindre pengar, lite sämre spektra förvisso, men man får mer lampa för pengarna sas.

  En MH och några warm white lysrör slår lätt det antal växtlysrör man skulle få för samma mängd pengar.

 • carlse

  Member
  2002-12-01 at 11:12

  Det är lätt att stirra sig blind på lampors effekt uttryckt
  som Watt. Dvs att man tror att bara för att en lampa avger
  högre effekt så är den bättre än en som har låg effekt.
  Ifråga om växters behov så stämmer detta inte alls.

  Precis som allt levande så har växter ett behov av att
  ganska brett ljusspektrum, och i naturen så ser ju solen
  till att ge detta. Genom diverse studier så har man även
  kommit fram till att växter behöver särskilt mycket av det
  blå ljuset för att utveckla sig vegetativt, dvs för att växa.
  Och för att utveckla blomställningar, blommor, frukter
  och frön så är det särskilt det röda ljuset som behövs.

  S.k. urladdningslampor (HID-lampor där MH-lampor och
  HPS- också ingår) har väldigt smala ljusspektrum. Till och
  med en vanlig glödlampa har ett bredare ljusspektrum, och
  de flesta typer av lysrör har ett än bättre och bredare ljus-
  spektrum. Om man därför enbart använder en urladdningslampa
  så med hög effekt så få man visserligen mycket ljus men
  nästan all ljuseffekt är koncentrerad i den eller de delar av
  ljusspektrat där växter bara delvis kan tillgodogöra sig det.
  Dvs det mesta av ljuset är att betrakta som spill.

  Om man exempelvis jämför en 400 Watts MH-lampa med ett
  36W växtljusrör så kommer visserligen MH-lampan att alstra
  ca: 11 gånger så mycket mera ljus, men det mesta är en
  koncentration kring det blå ljuset och lite eller ingenting i
  övriga delar av ljusspektrat. Så även ett växtlysrör med en
  effekt som är tiondelen mindre än en MH-lampa kommer att
  ge mera ljus i övriga delar av spektrat som är av betydelse
  för växter. Detsamma gäller även en HPS-lampa men där är
  alltså koncentrationen en smal topp i det röda spektrat.

  Så MH-lampor och HPS-lampor ska betraktas som ett slags
  effektförstärkare utöver det växtljusrör man använder, och
  växtljusrör måste anses som grunden för att få växter som
  är friska och växer på ett balanserat sätt. Jag hävdar att det
  idealiska måste vara att ha ett brett ljusspektra som grund
  och sedan för att påskynda växtfasen så kan man komplettera
  med en MH-lampa, som byts mot en HPS-lampa under blomfasen.
  I slutändan så handlar det om ekonomi både ifråga om inköp
  som elkostnad samt utrymmets storlek och de möjligheter att
  kunna ordna för bra ventilation. Ty alla dessa urladdningslampor
  ger en otrolig värme, och värmeproblem får man i princip inte
  med enbart lysrör. Så vad jag först och främst invänder mig
  emot är att många endast förespråkar dessa urladdningslampor.

  Man behöver heller inte lika mycket effekt (Watt) om man använder
  växtlysrör som om man använder urladdningslampor.

 • reaper

  Member
  2002-12-01 at 12:52

  Jag vet inget om sådant här egentligen, bara det som jag läst här på swecan, overgrow och andra odlingsforum. Vad jag har läst är att dom traditionella växtrören inte lämpar sig något vidare bra för odlingar; en HPS producerar mer lumen/watt jämfört med lysrören, vilket väger upp. Samma sak gäller med ex philips standard rör cool white, warm white etc (som dessutom i sin tur är bättre en de traditionella växtrören).

  Men nu verkar det som om Carlse alltså har hittat en ny generation av växtrör. Om det stämmer och om nu Carlse har rätt; ja då kanske vi har en helt ny deal. Men vad jag förstår så har HPS en bättre ljuspenetration; d.v.s lysrörens ljus tränger inte igenom lika långt ner i grönskan som ljuset från en HPS gör. Så detta betyder att den som odlar med lysrör måste vara noga med placeringen av röret för att få maximal utväxling; och det borde gälla även för eventuella nya lysrör (tycker jag).

  En annan sak som kanske kan vara bra när man funderar på att köpa lysrör är att vissa lysrör bränner växten när budsen eller bladen kommer i kontakt med röret. Jag gissar att det är en poäng att se till att få ett rör som kan stå i ständig kontakt med växten utan att det blir brännskador. Detta eftersom man gärna skall ha röret så nära så nära som det nu bara är möjligt och eftersom det blir ett evinerligt flyttande av rör, om man nu skall ha dom så nära som det bara går men inte för nära för att det kommer brännas då.

  PS! Jag uppskattar verkligen att Carlse orkar lyfta på dom traditionella åsikterna som ofta är ristade i sten, vad gäller fluoro vs. hps. så tummen upp för engagemanget. 8)

 • reaper

  Member
  2002-12-01 at 13:08

  En annan sak om samma ämne…

  …som jag ser det är (den teoretiska) diskutionen om vilka ljus källor som är bäst för cannabis helt perfekt! Tack så mycket för att vi håller den igång. När det gäller det mera praktiska så har jag ett tips att ge till alla dom som odlar stealth och som inte kan anpassa odlingsutrymmet efter ljuskällan utan istället måste anpassa ljuskällan efter odlingsutrymmet. Det tips är att man inte skall stirra sig blind på vad som är det bästa för plantan, utan fundera på vilken ljuskälla som är mest effektiv just i det utrymmet som man skall odla i. Får man inte plats med att placera lysrören horisontellt över plantan, så kan det kanske vara en bra idé att spana in det dära med HPS:er, även ifall det nu skulle vara så att lysrör är bättre.

  I mitt drömutrymme finns det ingen HPS; det finns bara lysrör. Lättare att sköta om, inget problem med värme etc…

  I det utrymme jag har nu fungerar inte rör överhuvudtaget. Värmen som utvecklas produceras längs med hela röret vilket gör att inte kan ventilera bort den varma luften lika effektivt. Vidare så kan jag inte placera rören horisontellt över plantorna. Jag odlar därför under en HPS och kompleterar med LE-lampor som jag kan positionera precis där dom gör mest nytta (flytta dom närmre sticklingar, precis brevid buds etc) och som jag dessutom kan skruva ur ganska enkelt när det blir för varmt i utrymmet.

  Min personliga uppfattning är att spektrum inte är lika viktigt, som ifall man kan utnytja sin ljuskälla på det mest effektiva sätt eller ej.

 • carlse

  Member
  2002-12-01 at 18:20

  Min setup är 2 st 120 cm långa lysrörsramper med vardera 2×36 W
  (sammanlagt 144 W) Osram Fluora 77 lysrör som står vertikalt.
  Ovanför hänger under veggfas en 250W MH-lampa av märket
  Sylvania som jag byter mot en 250W HPS-lampa (också Sylvania)
  under blomfas. Varken MH-lampan eller HPS-lampan är dock speciella
  växtlampor så deras spektrum är väldigt smala men intensiva i
  det blå resp. röda spektrat.

  Jag kan nämna att jag nu senast fick sammanlagt 205 gram torkade
  buds från 5 plantor, och mitt odlingsutrymme är inte mer än 50 x 90
  golvyta och 210 cm högt, och jag har odlat i jord.

 • biltema

  Member
  2002-12-01 at 18:36

  Jämför med min setup:

  45x50x210 cm
  hydro
  400 W hps sonT plus

  Fick ut ca 350 gram torkade buds från tre plantor av olika strains som växte samtidigt.

  Om din teori stämmer carlse. så är det det faktum att jag odlar hydro som bidrar till den högre yielden… med tanke på att vi använder samma mängd Watt.

 • carlse

  Member
  2002-12-01 at 18:52

  @biltema wrote:

  Jämför med min setup:

  45x50x210 cm
  hydro
  400 W hps sonT plus

  Fick ut ca 350 gram torkade buds från tre plantor av olika strains som växte samtidigt.

  Om din teori stämmer carlse. så är det det faktum att jag odlar hydro som bidrar till den högre yielden… med tanke på att vi använder samma mängd Watt.

  Ja, det är väl välkänt att hydro ger större skörd jämfört med jord.
  Jag odlade i jord – och i 5-litershinkar vilket stryper möjligheterna
  för plantorna att utveckla tillräckligt stort rotsystem jämfört om
  man odlar i 10-litershinkar och än mer om man odlar hydro. Jag
  valde dock medvetet 5-litershinkar för att få rum med allt. Det
  blir hydro nästa gång :)

  Jag odlade 4 olika strains samtidigt och resultatet blev 36 gram
  Cyber Crystal + 49 gram Power Plant + 57 gram Northern Light
  Special + 63 gram Sweet Dream, summa 205 gram. Endast
  de torkade budsen utan blad- och stamdelar. Så det är lite skillnad
  mellan olika strains också.

 • carlse

  Member
  2002-12-02 at 15:28

  @nightz wrote:

  C, du har inte odlat med bara Osram lysrör alltså? Rekommenderar du mig att köpa en MH eller lysrör? Nu är jag konfunderad… :?

  Under tidigare år så har jag endast odlat med olika typer av
  lysrör, och det har fungerat bra. I år var första gången jag
  också boostade på med MH resp. HPS-lampa utöver lysrören.
  Visst växer det bättre, men det blir också problem med att hålla
  värmen nere, särskilt på sommaren. Mitt råd till ALLA är att
  först ha någon slags grundbelysning som ger ett brett spektrum
  av ljus och som inte ger värmeproblem, och då är dessa växt-
  lysrör det bästa. Om du sedan har utrymme och även kan lösa
  ventilationsproblemet (först och främst handlar det om att få
  bort den varma luften genom aktivt utsug) då kan du sedan
  komplettera med MH och HPS-lampor. Så jag tycker inte att
  det handlar om antingen eller.

 • biltema

  Member
  2002-12-03 at 19:09

  Jag kom att tänka på något…. :)

  I och med att jag använder mig av hydro så behöver jag ingen luftfuktare, det tar hydron hand om. Det innebär att jag utan problem kan odla i temperaturer som ibland överstiger 30 grader.
  Med hydro så slår man alltså två flugor i en smäll.
  Men det är väldigt viktigt att ha bra luftcirkulation runt plantorna så att dom orkar göra sig av med överskottsvärme. och för att det ska fungera så krävs det att man odlar hydro så att plantorna har tillgång till mycket vatten.