• Varför är jag bannad?

  Posted by reaper on 2002-11-05 at 13:53

  SAKER SOM ÄR FARLIGARE ÄN CANNABIS OCH SOM ÄR LAGLIGA!:

  * Mat ( övervikt, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, höga blodfetter, högt kolestorol, högt blodtryck, högt blodsocker, leversjukdomar, njursjukdomar, åderförkalkning, depression, nedstämdhet, matfixering, ätstörningar, impotens etc)

  * Alkohol (skrumphjärna, delirium tremens, alkoholpsykos, hjärncellsdöd, demens, depression, låg serotoninhalt, leversjukdomar, njursjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, högt kolestorol, åderförkalkning, skakningar, hjärtstillestånd, andningsdepression, syraförgiftning/acidos, diabeteskoma, chocklunga, magsår, magblödningar, låg testosteronhalt hos män, nedsatt libido, impotens, finnar, idiopatisk homocytopen purpura/blödningssjuka, sjörbjugg, vitamin- och mineralbristsjukdomar, skakningar, aggressivitet, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, nedsatt intellektuell och kognitiv förmåga, nedsatt minne etc)

  * Nikotin (hjärnskador, högt blodtryck, dålig blodcirkulation, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, rastlöshet, etc)

  * Koffein

  * Akrylamid

  * Xylitol

  * Menthol

  * Salt

  * Socker

  * Fett

  * Färgämnen

  * Trafik

  * Idrott/motion

  * Fisk (sätta fiskben i halsen)

  * Aspartam

  * Butangas

  * Bensin

  * Tvättmedel

  * Tvål

  * Limm

  * Bilavgaser etc………

  replied 21 years, 6 months ago 0 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

  Sorry, there were no replies found.

  Log in to reply.