• Välj rätt jord för dina växter

  Posted by reaper on 2002-12-04 at 17:52

  Först på 50-talet började man sälja jord i påse. Dessförinnan blandade trädgårdsmästaren själv sin jord med den egna komposten som bas.

  Sandig jord torkar snabbt upp vilket innebär att vattnet snabbt försvinner på djupet och drar med sig näringsämnen. På sommaren kan detta ge en torr och näringsfattig jord. Om du tillför mullämnen blir jorden mer fuktbevarande och näringsämnena stannar också kvar bättre. Vi har sådan jord här i Revinge och håller på att gräva ner köksavfall efterhand.

  Den leriga jorden är oftast näringsrik. När det regnar blir den geggig och vid sol blir den torr och hård. Mullämnen förbättrar jordstrukturen så att regn lättare kan rinna bort. Det gör den också luftigare.
  Mullämnen kan tillföras på flera sätt, själv gräver vi hela tiden ner förmultningsbart köksavfall. Du kan ta kompost, komposterad bark, torv, eller kombinera flera av alternativen.

  Mulljorden har ett starkt inslag av växtrester. Den är mörk, känns lätt och mjuk, är lättarbetad och har en stor vattenhållande förmåga. En mulljord är rik på kväve men fattig på mineralämnen som t ex kalium, fosfor, kalcium och magnesium. Ogräs utvecklas bra på denna jord. Mulljorden behöver tillföras mineral i form av lera eller sand.

  Lerhaltig jord vill en del krukväxter ha, och de mår inte så bra i längden av den torvbaserade jorden. Dit hör fuchsia, amaryllis, palettblad, parasollsäv, mönjelilja, ampellilja och många fler. Kräver växten lerjord kan du blanda50% vanlig blomjord med 50% jord för vattenväxter, t.ex. Aquainteriörs, den kan köpas i 10 liters förpackningar där det säljs dammtillbehör och dammväxter. Blanda inte i för mycket för då blir jorden för tät.
  Kalkhaltig jord kan åstadkommas genom inblandning av kalkkross, krossade snäckskal eller äggskal. Växter som gärna vill ha det är klockmalva, agave, cyklamen, fikus, murgröna och miniatyrrosor m.fl.
  Om du läser att en växt behöver humusrik jord så består den av förmultnade växt och djurdelar som gör jorden luftig och genomsläpplig.
  Vill du göra jord åt surjordsväxter så utgår du från vanlig blomjord och blandar den med barr eller finfördelad tall- eller granbark som komposterats.

  Torv säljs naturell eller gödslad och kalkad. Det finns två former i naturen, vittorv och svarttorv. Vittorv är det översta lagret på torvmossen. Svarttorven bryts djupare ner på samma mosse. Naturell torv innehåller nästan ingen näring och har lågt pH värde (4). Har du inte behovet av lågt pH närde så använd den som är kalkad och gödslad. Torven bör blandas noga med befintliga trädgårdsjorden för att ge bästa effekt.

  Planteringsjord finns det både bra och mindre bra, mest med tanke på hur bra gödslade de är. Du ser det oftast på priset. Lämpar sig bra som jordförbättrare i redan bra trädgårdsjord. Gör ett lite större hål än plantan behöver och lägg i planteringsjord.

  Barkmull består av komposterad förmultnad bark. Förväxla den inte med täckbark, som inte är förmultnad. Ger god jordstrukturförbättring.

  Rosenjord innehåller specialnäring för rosor och mer lera än annan planteringsjord. Leran gör att jorden håller vattnet längre, och det behövs till rosor speciellt om du har sandjord.

  Rododendronjord har lågt pH värde, som surjordsväxter behöver. Ett måste om du har kalkrik jord.

  Grönsaksjord är rik på gödsel och då speciellt stallgödsel.

  Krukjord eller balkonglådjord är berikad med långtidsverkande näring, eftersom det bara finns en begränsad mängd jord för växten. Krukjorden ska också innehålla lera som gör att vattnet hålls kvar bättre.

  Blomjord är blandad för odling inomhus. Den är näringsrik. För att den ska var lätt och luftig tillsätts lekakulor eller Perlite. Perlite är ett upphettat vulkaniskt material som då poppar som popcorn, det är vitt till färgen.

  Kaktusjord är blomjord som är mindre näringsrik och innehåller mer sand. Den är också lämplig som såjord.

  Orkidéjord är egentligen inte någon riktig jord eftersom orkidéerna växer på andra växter. Den kan bestå av vitmossa, björnmossa, tallbark, pinje eller redwoodbark. Andra material som kan ingå är frigolit och kork.

  Anthuriumjord är svårt att hitta färdigblandad. Den består av 25% hackad vitmossas, 25% lövjord, 25% väl rengjord sand och 25% vattenväxtjord. Denna jord får inte innehålla kalk. Växter som gärna vill ha denna jord är flamingoblomman, rosenkalla, sammetskallafemöring och alokasia

  Bromeliajord finns nog inte heller i blomsteraffärerna. Den består av 25% hackad vit eller björnmossa, 25% lövjord, 25% grov tvättad sand och 25% torvmull och eventuellt lite tallbarkshack. En annan variant är 25% vanlig blomjord, 25% grov tvättad sand, 25% hackad eller riven torv, ta från torvblock, och 25% hackad tallbark. Växter som vill ha denna typ av jord är blomsterananas, korallvippa, väktaren i tornet, juvelblomma, papegojstjärt och prästhavre.

  replied 20 years, 9 months ago 0 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.