• UV-lampa under blomfasen

  Posted by carlse on 2002-09-29 at 20:27

  Det finns mycket som talar för att det ultraviolett ljus som solen alstrar (inte minst då över odlingsplatser som ligger på hög höjd) bidrar bidrar till att omvandla CBC-syra till THC-syra under blomfasen. Vanliga HID-lampor alstrar obetydligt med UV-ljus varför det vore en bra idé att koppla in en UV-lampa under de sista veckorna av blomfasen.

  replied 21 years, 4 months ago 5 Members · 23 Replies
 • 23 Replies
 • okkolokko

  Member
  2002-09-29 at 20:39

  Intressant tanke Carlse. Det finns ju olika sorters UV-ljus (UV-A och UV-B)
  om jag inte minns fel, vilket sort av dessa bör man använda sig av?
  Och de flesta UV lampor alstrar mycket värme, finns det någon att
  rekomendera? mvh, okko

 • carlse

  Member
  2002-09-30 at 07:41

  Det bör nog vara både UV-a och UV-b ljus.

  Detta med betydelsen av UV-ljus kommer ursprungligen från en forskare vid namn J.C. Turner med kolleger som under 70-talet skrev en rad artiklar i “Journal of Pharmaceutical Sciences” samt i “American Journal of Botany” om bl.a. växtvillkoren för Cannabis och hur det påverkade upphovet till de olika cannabinoiderna.

 • okkolokko

  Member
  2002-09-30 at 08:04

  Okej, men för att hitta ett spektrum med båda sortens UV-ljus,
  ska man då leta akvarie rör, reptil rör eller någon “Växt lampa” som
  har UV-ljus i sig?

  Skulle vara bra med någon som inte drar så mycket el och är lugn när
  det gäller värmen.

 • funk-doctor-spock

  Member
  2002-10-01 at 16:14

  UV-ljus brukar väl inte betraktas som fördelaktigt för växter? I de tester jag känner till så har det antingen varit direkt hämmande eller inte haft någon påverkan.

  Det finns experiment som utsatt plantor för kortare exponeringar av UV-B ljus, vilket lett till minskad stam- och bladväxt. Detta anses fördelaktigt för vissa arter.

 • carlse

  Member
  2002-10-01 at 18:54

  UV-ljus i större mängder är skadligt för allt levande. Men vanligt konstgjort ljus typ HPS-lampor och LE-lampor innehåller obefintligt med UV-ljus jämfört med det naturliga ljus som solen alstrar. UV-ljuset från solen är också starkare på högre höjder (ju högre upp i atmosfären man kommer). Och som en förklaring till varför “strains” odlade på höga höjder (Nepal, Afghanistan, etc) har högre halter av cannabinoider än om de odlas i mer låglänt terräng är just skillnaden i hur mycket UV-ljus som plantorna utsätts för.

  Jag framför inte detta som en absolut sanning utan mer som en reflektion över det resonemang som en forskargrupp gjorde på 70-talet när dom mätte canninoidhalterna i olika naturligt förekommande cannabis-strains i olika delar av världen.

 • carlse

  Member
  2002-10-05 at 13:26

  En fördel som bevisligen finns med att sätta in UV-lampor är att UV-ljus även skapar ozon som i sin tur reducerar lukter. Som en jämförelse med speciella ozon-generatorer så är UV-lampor avsevärt billigare om än inte lika effektiva. Å andra sidan så är alltför mycket ozon skadligt, så en riktig ozon-generator kan i små utrymmen orsaka mer skada än nytta.

 • reaper

  Member
  2002-10-05 at 18:58

  Det skulle inte kunna räcka med att man torkade sin skörd under UV-lysrör? För då skulle ju inte plantan lida någon skada heller…

 • reaper

  Member
  2002-11-05 at 18:35

  Intressant… Har ett “disco”-UVlysrör, har ingen aning om det är UV-A eller UV-B?? Någon som vet? Man kanske skulle kunna ha på det någon/några timmar under blommning i kombination med hps?

 • reaper

  Member
  2002-11-06 at 00:09

  Det finns väl ändå ingen poäng i att utsätta plantorna för strålning de kanske tar skada av, i onödan. Omvandlingen från cbn till thc är ju rimligvis något som sker genom en kemisk process på växtens yta, och inte en inre organisk?

  Den logiska slutsatsen måste väl ändå vara att man kan göra sitt gräs mer potent i THC(eller åtminstone bromsa åldringsprocessenTHC->CBN) genom att bestråla det med UV-ljus? ….Carlse? 😉

  Detta måste provas. 😈

 • carlse

  Member
  2002-11-06 at 09:37

  @radix wrote:

  Det finns väl ändå ingen poäng i att utsätta plantorna för strålning de kanske tar skada av, i onödan. Omvandlingen från cbn till thc är ju rimligvis något som sker genom en kemisk process på växtens yta, och inte en inre organisk?

  Den logiska slutsatsen måste väl ändå vara att man kan göra sitt gräs mer potent i THC(eller åtminstone bromsa åldringsprocessenTHC->CBN) genom att bestråla det med UV-ljus? ….Carlse? 😉

  Detta måste provas. 😈

  De plantor som växer vilt på hög höjd är också betydligt kortare och ger
  mindre skörd, så den ökade UV-strålningen har naturligtvis inte enbart
  positiva egenskaper. Jag är tveksam till om man kan göra skördat gräs
  mer potent genom bestrålning med UV-ljus. Det handlar snarare om att
  utsätta plantorna för UV-ljus under hela växt- och blomfasen, i vart
  fall om man ska efterlikna de naturliga växtbetingelserna i dessa bergs-
  områden.

 • reaper

  Member
  2002-11-06 at 12:35

  @Carlse wrote:

  @radix wrote:

  Det finns väl ändå ingen poäng i att utsätta plantorna för strålning de kanske tar skada av, i onödan. Omvandlingen från cbn till thc är ju rimligvis något som sker genom en kemisk process på växtens yta, och inte en inre organisk?

  Den logiska slutsatsen måste väl ändå vara att man kan göra sitt gräs mer potent i THC(eller åtminstone bromsa åldringsprocessen THC->CBN) genom att bestråla det med UV-ljus?

  De plantor som växer vilt på hög höjd är också betydligt kortare och ger mindre skörd, så den ökade UV-strålningen har naturligtvis inte enbart positiva egenskaper. Jag är tveksam till om man kan göra skördat gräs mer potent genom bestrålning med UV-ljus. Det handlar snarare om att utsätta plantorna för UV-ljus under hela växt- och blomfasen, i vart fall om man ska efterlikna de naturliga växtbetingelserna i dessa bergsområden.

  Men.. varför tror du det? (ref. till det jag skrev i citatet ovan)
  Det är väl mest tidsfaktorn strålning som spelar roll, eller?

  Det du skriver tycks antyda att UVstrålningen på något vis påverkar inre processer i plantorna.. vilka på något vis sen skulle producera mer THC än CBN etc.. men det verkar väl ändå orimligt. :?

 • carlse

  Member
  2002-11-06 at 20:11

  @radix wrote:

  Men.. varför tror du det? (ref. till det jag skrev i citatet ovan)
  Det är väl mest tidsfaktorn strålning som spelar roll, eller?

  Det du skriver tycks antyda att UVstrålningen på något vis påverkar inre processer i plantorna.. vilka på något vis sen skulle producera mer THC än CBN etc.. men det verkar väl ändå orimligt. :?

  Det är väl ett obestritt faktum att växtförhållandena i hög grad
  påverkar resultatet. Plantor som växer i låglänt terräng utvecklas
  heltenkelt på ett annat sätt än plantor som växer i höglänt terräng.
  Och den undersökning som jag nämnde bekräftade också skillnader
  i cannabinolhalterna som med stor sannolikhet kunde bero på skillnad
  i UV-bestrålning (denna strålning ökar nämligen med höjden).

  Vidare så har man idag en ganska god bild av hur dessa cannabinoler
  rent biokemiskt bildas. Tidigt i denna biokemiska process bildas ämnet
  CBC (cannabigerolicsyra), som i ett senare skede bildar bl.a. CBD-syra
  och THC-syra. En forskare vid namn Mechoulam lyckades också påvisa
  genom laboratorieförsök att UV-ljus faktiskt omvandlar CBD-syra till
  THC-syra. I sina försök så utsatte han en lösning av CBD-syra i
  n-Hexane för UV-ljus i spektrat 235-285 nm under 48 timmar. 15%
  av CBD-syran omvandlades då till THC-syra, vilket är ett teoretiskt
  bevis för att UV-ljus faktiskt påverkar vilka cannabinoler som bildas.

  I en annan fältstudie som gjordes av Mobarak et al. i Afghanistan
  1978 så kunde man konstatera att Cannabis som växte i höglänt
  terräng hade en högre procent av gruppen propyl-cannabinoler
  (cannabinolerna förekommer i olika former) än Cannabis växande
  i låglänt terräng. Propyl-cannabinolerna är mer potenta än lägre
  former av cannabinoler, ex.vis tetra-cannabinolerna, dit delta-9-tetra-
  hydrocannabinol (THC) hör. Man misstänker att UV-ljus inte enbart
  påverkar CBD-syra till THC-syra utan även inverkar på vilka former
  av cannabinoler som uppstår.

 • reaper

  Member
  2002-11-06 at 21:27

  @Carlse wrote:

  Det är väl ett obestritt faktum att växtförhållandena i hög grad påverkar resultatet. Plantor som växer i låglänt terräng utvecklas heltenkelt på ett annat sätt än plantor som växer i höglänt terräng. Och den undersökning som jag nämnde bekräftade också skillnader i cannabinolhalterna som med stor sannolikhet kunde bero på skillnad i UV-bestrålning (denna strålning ökar nämligen med höjden). .

  Jag undrar om vi inte lyckas tala “förbi” varann på nåt sätt.. :?
  Jo, självklart påverkas växterna på olika sätt beroende på höjd, luft, strålningsmängd etc. Har inte sagt nåt annat. Ett tydligt exempel är ju det att de blir kortare ju mer UV de utsätts för, precis som du nämnde.

  @Carlse wrote:

  Vidare så har man idag en ganska god bild av hur dessa cannabinoler rent biokemiskt bildas. Tidigt i denna biokemiska process bildas ämnet CBC (cannabigerolicsyra), som i ett senare skede bildar bl.a. CBD-syra och THC-syra. En forskare vid namn Mechoulam lyckades också påvisa genom laboratorieförsök att UV-ljus faktiskt omvandlar CBD-syra till THC-syra. I sina försök så utsatte han en lösning av CBD-syra i
  n-Hexane för UV-ljus i spektrat 235-285 nm under 48 timmar. 15% av CBD-syran omvandlades då till THC-syra, vilket är ett teoretiskt bevis för att UV-ljus faktiskt påverkar vilka cannabinoler som bildas..

  Att CBN ombildas till THC har jag heller inte sagt nåt om.. det har vi redan konstaterat. Däremot säger det inget om huruvida UVljuset påverkar växtens produktion av diverse THC-prekursorer, utan endast att just (bl.a.?) CBN kan omvandlas till THC om man med strålning tillför CBN-molekylerna mer energi.

  @Carlse wrote:

  I en annan fältstudie som gjordes av Mobarak et al. i Afghanistan 1978 så kunde man konstatera att Cannabis som växte i höglänt terräng hade en högre procent av gruppen propyl-cannabinoler
  (cannabinolerna förekommer i olika former) än Cannabis växande i låglänt terräng. Propyl-cannabinolerna är mer potenta än lägre former av cannabinoler, ex.vis tetra-cannabinolerna, dit delta-9-tetra-hydrocannabinol (THC) hör. Man misstänker att UV-ljus inte enbart påverkar CBD-syra till THC-syra utan även inverkar på vilka former av cannabinoler som uppstår.

  OK, där hade vi det jag var ute efter. Å ena sidan misstänker Mobarak att strålningen på något vis påverkar produktionen av cannabinoler, men å andra sidan är det konstaterat av Mechoulam att CBN kan bilda THC, åtminstone i laboratorieförhållanden.

  Men du skrev: @Carlse wrote:

  (..)Jag är tveksam till om man kan göra skördat gräs mer potent genom bestrålning med UV-ljus. Det handlar snarare om att utsätta plantorna för UV-ljus under hela växt- och blomfasen…

  Men vad är det då du är tveksam till?? :?
  Det lyckades ju i hexanlösningen, eller hur? (visserligen aningen proffsigare än att lägga skörden under UV, men ändå)
  ..Och why oh why vill du hellre utsätta växterna för något som kraftigt hämmar deras utveckling, minskar skördemängden?

  *förvirrad?*

 • carlse

  Member
  2002-11-06 at 22:36

  @radix wrote:

  Men vad är det då du är tveksam till?? :?
  Det lyckades ju i hexanlösningen, eller hur? (visserligen aningen proffsigare än att lägga skörden under UV, men ändå)
  ..Och why oh why vill du hellre utsätta växterna för något som kraftigt hämmar deras utveckling, minskar skördemängden?

  *förvirrad?*

  Att jag är tveksam till detta innebär att jag inte är övertygad om
  att det går, ej heller att det inte skulle vara möjligt. Ty det är inte
  nödvändigtvis samma biokemiska processer som som sker hos en
  levande växande Cannabisplanta som i torkad Cannabis. Jag har
  heller inte påstått att jag vill utsätta levande plantor för UV-
  strålning etc. Alla som kan och vill kan dock utan större ansträngning
  själv kunna göra enklare jämförande studier med att låta en del
  av den skördade Cannabisen utsättas för UV-strålning. Sådana
  experiment är dock inte särskilt övertygande såvida man inte har
  tillgång till kemiteknisk utrsutning för att mäta resultaten.

 • reaper

  Member
  2002-11-13 at 08:12

  Så om man vill ha bort lukt under blom så kan man alltså montera upp sina UV-ljus ?

  Isåfall, måste man ha timern på dem med, eller kan de vara på dygnet om?

Page 1 of 2

Log in to reply.