• reaper

    Member
    2002-10-15 at 17:47

    Jag förstår dem, Canada kommer tjäna fede på smuggling.. Pengar från US citizens till skattepengar i Canada. Fast å andra sidan har USA legat och rippat Canada på jobb hur länge som helst nu p.g.a. att de får mer lön där, så kanske de blir even nu. 😮