• reaper

    Member
    2002-10-18 at 17:55

    Citat: “Även om de vuxna betraktar urinprover som ett uttryck för omtanke och omsorg tolkar ungarna proven som ännu en bekräftelse för att de inte är värda respekt och att andra gör som de vill med dem. Därmed drivs ungarna ännu längre bort ifrån samhället och ännu längre in i drogernas värld.”

    Mycket viktigt att fortsätta betona att alla former av tvångsåtgärder skapar bitterhet och hat gentemot de man utsätts för det av. Att bli kränkt och påtvingad saker av andra – om och om igen – kan inte skapa annat än frustration, oavsett om det gäller barn eller vuxna. Barn vänder däremot oftare frustrationen mot sig själva…Särskilt barn som redan i de första åren fått lära sig att “mej gör dom vad dom vill med”.

    Cat

Log in to reply.