• brain

  Member
  2003-01-30 at 17:03

  Ja, det finns en toleransökning vid regelbunden konsumtion. Toleransen försvinner dock vid uppehåll. Det där med att “öka dosen för att uppnå samma effekt” vet jag dock inte om det stämmer. Tror snarare det är så att man inte KAN uppnå samma effekt vid regelbunden användning.

 • josef_k

  Member
  2003-01-30 at 18:02

  Här står lite mer om hur det fungerar. Typ i mitten/slutet av första inlägget.

 • carlse

  Member
  2003-01-31 at 10:02

  Texten på den aktuella hemsidan innehåller många felaktigheter, och som konsekvens av detta så kan man sluta sig till att författaren inte vet vad han/hon talar om utan sannolikt bara skrivit av vad någon annan skrivit tidigare.

  Jag har rökt och ätit cannabis i över 25 års tid, visserligen inte dagligen, inte ens varje vecka eller varje månad, men ändå mer eller mindre regelbundet. Jag är idag inte lika “känslig” som jag var i början men röker för dess skull inte större mängder. Ex.vis kan jag röka en hel joint (uppskattningsvis 5 – 15 djupa bloss) och bli precis så där lagom påverkad. Om någon som är mer ovan röker lika mycket av samma sort så blir dom ordentligt påverkade, i vissa fall alltför påverkade för att tycka det är angenämnt. Så min erfarenhet är att det finns en toleransnivå men att denna är som en stigande kurva som flackar ut, dvs toleransen går bara till en viss gräns ochtrappas alltså inte upp kontinuerligt. Den största skillnaden är att när man är en vanerökare så kan man lättare dosera och även lättare mentalt kontrollera rusets effekt.

  Det finns också vetenskapliga studier som stöder att det finns en viss tolerans, och den är också precis som jag beskriver med en uppåtgående kurva som flackar ut.