Ett svenskt cannabisforum Forums Swecan Arkivet THC i kroppen, och hur vi kan påskynda utsöndringen.

 • THC i kroppen, och hur vi kan påskynda utsöndringen.

  Posted by trestor on 2003-02-28 at 14:14

  Detta ska ses som generella riktlinjer, hur länge THC-metaboliterna stannar i kroppen är väldigt individuellt!

  friggs wrote:

  Antal Om du väger Om du väger
  röktillfällen under 80 Kg över 80 Kg

  1 gång 3-5 dagar 5-8 dagar
  2-4/månaden 8-15 dagar 11-18 dagar
  2-4/veckan 20-30 dagar 23-35 dagar
  5-6/veckan 30-45 dagar 33-48 dagar
  Dagligen 40-60 dagar 49-63 dagar

  Källa: http://www.bodycleansers.com/find_answer.php

  #### URINPROV ####

  Quote:
  Kan man inte pissa rent om man har lite THC i fettvävnaden?
  Josef_K wrote:
  Kortsiktigt:
  *Drick mycket vatten innan du ska pissa.
  Detta är effektivt eftersom man späder ut urinen och följaktligen koncentrationen av THC. MEN, många laboratorier har satt mingränser för några av de andra ämnena i urin. Ex. kreatinin, en nedbrytningsprodukt av kreatin i muskler. Andra avvikande saker är färgen med utspätt urin. Detta kan man åtgärda med B-vitaminer.
  Dricka behöver man bara göra några timmar innan man ska göra provet. Tänk på att ta det urinet som kommer i mitten, alltså inte de första dropparna.

  *Ät kreatin och B-vitaminer.
  Både kreatin och öljäst (mycket bra B-vitaminkälla) kan man köpa i hälsokostbutiker. Detta behöver man bara göra kvällen innan och morgonen man ska pissa. Möjligen att det kan vara bra att ta kreatin några dar i förväg.

  Lite mer långsiktigt:
  *Träna mycket.
  När man tränar ökas ämnesomsättningen och fettförbränningen. Mycket av det fett som finns lagrat i kroppen innehåller THC (och dess nedbrytningsprodukter) och detta släpps ut i cirkulationen och lämnar kroppen snabbare vid träning.
  Träningen ska helst vara konditionsträning, men all träning är bättre än ingenting.
  Avbryt träningen några dagar före provet.

  Dr_K wrote:
  Tillägas kan att utsöndringen påskyndas om man dricker något surt, tex apelsinjuice, då utsöndringen påskyndas avsevärt om urinen surgörs.
  Josef_K wrote:
  Just det, det glömde jag alldeles bort att nämna. Eftersom cannabis är en svag bas, blir en liten del mer vattenlösligt om kroppsvätskan är sur, och då försvinner det lite lättare. Detta är bra att känna till om man vill få ut det som cirkulerar i kroppen, men inte att föredra innan ett urinprov…

  Annan mycket bra information om urinprov kan finnas här:
  http://faktaomdroger.1av10.nu/doc/urin.html

  #### BLODPROV ####

  Quote:
  Hur länge stannar THC i blodet?
  Baudelaire wrote:
  Skrev till RMV (Rättsmedicinalverket) som sköter blodprover åt polisen och frågade, här är svaren jag fick:

  Vilka analysmetoder använder RMV för att spåra cannabiskonsumtion via blodprov?
  – Bestämning av tetrahydrocannabinol (THC) med gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).

  Hur lång tid efter konsumtion är det möjligt för RMV att spåra cannabismissbruket via blodprov?
  – Ca 3-12 timmar efter rökning av cannabispreparat.

  Hur förlänger konsumtionsmängden och kontinuerligt missbruk spårbarhetstiden?
  – Rökning av större mängd gör att man kan hamna i övre delen av ovannämnda tidsintervall, möjligen även förlänga det något om det är fråga om mycket stor mängd. Om kontinuerligt missbruk innefattar cannabisrökning flera gånger om dagen är det möjligt att THC hela tiden kan påvisas i blodet.

  Dom här svaren gavs av en överläkare och en kemist på RMV.

  Carlse wrote:
  Det finns inga exakta svar på denna fråga eftersom det är många olika faktorer som spelar in. Delta-9-THC är det ämne som huvudsakligen ger berusningseffekten, och dess halt varierar mycket mellan olika slags cannabis, så man vet aldrig riktigt hur mycket man fått i sig. Och vad man mäter är inte dess halt utan halten av dess huvudsakliga nedbrytningsprodukt som är 11-OH-delta-9-THC. Hur snabbt denna nedbrytning i levern sker beror i sin tur på flera saker, bl.a. halten av ämnet CBD i cannabis. Olika cannabissorter har olika höga halter CBD, och CBD inverkar på denna metabolism. Ju högre CBD-halt i den cannabis man röker/äter/dricker desto lägre THC-halt i blodet får man men det stannar kvar längre och tar längre tid att brytas ner till ämnet 11-OH-delta-9-THC som man alltså mäter. Man räknar med att denna metabolism kan ta allt från några timmar till några dagar (några timmar om man har rökt en liten mängd men inte innan dess intagat cannabis under lång tid, och flera dagar om man rökt eller ätit större kvantiteter kontinuerligt under en längre tid). Men metaboliten 11-OH-delta-9-THC (och många andra metaboliter) tar längre tid att lämna kroppen eftersom en del av denna binds till fettceller i kroppen och endast sagta frigörs från dessa fettceller. Det gör att det går att spåra 11-OH-delta-9-THC i minst flera dagar upp till flera veckor efteråt, detta trots att den psykoaktiva effekten gick över redan efter några timmar.

  Så för att sammanfatta det hela, så är de alltså inte THC i sig själv som man mäter i dessa prover utan en av dess nedbrytningsprodukter, och även om det mesta försvinner ur kroppen den naturliga vägen via urin och avföring så fastnar en del kvar i kroppens fettceller där de sagta frigörs, och denna process tar minst några dagar men kan som mest ta 3-4 veckor. Om man intar cannabis regelbundet (dagligen) så kommer allt fler fettceller att binda till sig denna nedbrytningsprodukt, och det gör att det tar längre tid för kroppen att göra sig av med denna. Så hur länge det går att finna 11-OH-delta-9-THC i blodet beror dels på hur mycket och hur ofta du röker och dels på halten delta-9-THC och CBD i den cannabis du rökt.

  Det ska också nämnas att en av de vanligare receptfria inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande medlen – Ibuprofen – gör att dessa tester KAN bli missvisande även i mycket små mängder.

  Värt att notera är att ämnet cannabinol (CBN) finns i mycket höga halter i vanlig industrihampa (som har låg halt THC), och det ger också utslag på dessa tester. Så att äta eller röka vanlig industrihampa, trots att detta inte ger någon ruseffekt, ger utslag som om man rökt cannabis. Därför ska man ALLTID konsekvent hävda att man äter s.k. cannabisgodis (som är gjort på extrakt av industrihampa med låg THC-halt). Och det kan vara värt att spara en sådan påse med cannabisgodis som bevis.

  Josef_K wrote:
  Ja, egentligen mäter man inte själva ämnet, utan en antikropp mot just detta. Man slänger alltså i en massa antikroppar till provet man har, som binder till produkterna (ja, de är flera – se nedan). Problemet är bara att antikropparna inte enbart binder till substansen de är gjora för, utan även liknande. Här är en tabell för detta:


  Substans Korsreaktivitet

  D 9 COOH - THC 100 %
  11 - hydroxi - D 9 THC 40 %
  8-alfa - hydroxi - D 9 THC 39 %
  11 - hydroxicannabinol 20 %
  8-beta-11 - dihydroxi D 9 THC 18 %
  D 9 THC 12 %

  Källa: http://www.angelholmssjukhus.se/klinkem/analys/Cankonf.htm

  replied 20 years, 9 months ago 0 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.

Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now