• Ska människor drogtestas?

  Posted by reaper on 2002-10-01 at 16:00

  Tycker du det är rätt att drogtesta människor (jobb,skola,förening etc.)

  Det tycker i alla fall INTE jag!

  replied 21 years, 6 months ago 8 Members · 16 Replies
 • 16 Replies
 • josef_k

  Member
  2002-10-01 at 16:16

  Jag tycker att det är rätt att göra det på människor, men inte för skola eller förening.
  Arbete är dock en annan femma. Jag vill inte att folk som arbetar med saker där andra människor kan komma till skada ska vara drogpåverkade under arbetstid.

 • fr

  Member
  2002-10-01 at 16:21

  Man ska inte ha rätt att drogtesta någon alls förutom de som ansvarar för andra människors säkerhet. Kanske det Josef_K sa :)

 • gin

  Member
  2002-10-01 at 16:22

  Om jag hade en 11 årig dotter som hade en massa kanyler hemma skulle jag nog vilja testa. Lite för bred fråga för att svara, men stickprovskontroller och vid anställning i arbetslivet är skit.

 • yogi

  Member
  2002-10-01 at 16:39

  @Josef_K wrote:

  .
  Arbete är dock en annan femma. Jag vill inte att folk som arbetar med saker där andra människor kan komma till skada ska vara drogpåverkade under arbetstid.

  Visst, man kanske inte bör vara påverkad på arbetstid, men som testerna är utformade så är det fullt möjligt att åka dit och ev bli av med jobbet då de hittar cannabismetaboliter i ditt prov trots att du bara röker utanför arbetet. Därav ett entydigt NEJ från min sida.

 • gin

  Member
  2002-10-01 at 17:34

  Papai:
  Nej såklart,men jag menar att om ens barn skulle ha saker hemma som visade att de missbrukade någonting skullle jag vilja testa, att säga om det är rätt eller fel med tester är för brett. Men att testa folk som jobbar är fel, då de kan åka dit på ett blåss från förra fredagen då de inte alls röker på arbetstid.

 • reaper

  Member
  2002-10-01 at 17:41

  jag tycker inte man ska behöva drogtesta nån någonsin… varje individ bör själv kunna fatta att hon/han inte ska bruka droger på jobbet.

  om de inte klarar av att fatta detta är de dumma i huvudet och bör inte få jobbet från början.

 • mooch

  Member
  2002-10-01 at 18:07

  Inom vissa yrken borde det vara drogtester, långt ifrån alla yrken dock. De måste dock genomföras på ett sådat sätt att restmetaboliter förbises. Att en person brukar cannabis på sin fritid har inte någon annan än du själv ett skit att göra med. Såvida man inte klart och tydligt kan bevisa att cannabis skulle kunna ge flashbacks finns det ingen anledning.

 • friggs

  Member
  2002-10-01 at 18:14

  @Josef_K wrote:

  Jag tycker att det är rätt att göra det på människor, men inte för skola eller förening.
  Arbete är dock en annan femma. Jag vill inte att folk som arbetar med saker där andra människor kan komma till skada ska vara drogpåverkade under arbetstid.

  I Seco-magasinet skriver dom såhär:

   Drogtestandet ökar i Sverige. I dag är vi på andra plats i Europa, bara England testar mer. På tredje plats kommer Finland och därefter Tyskland. Föregångslandet är USA där nästan alla anställda testas.
   I en färsk studie har man frågat 120 slumpvis utvalda personer som drogtestats om de upplevt testet som integritetskränkande. I Sverige tyckte 95 procent att testet inte hade varit integritetskränkande och att de var positiva till drogtester.
   Först i landet med drogtester var Scania i Södertälje och sedan kom Skandia. Och ökningen är stor, från 186 drogtester 1992 till strax under 20.000 i år.
   – Missbruket ökar ju i hela samhället vilket gör att fler och fler arbetsgivare får in människor som missbrukar.
   – Det är väldigt olika företag som köper våra tjänster: McDonalds 🙄 , Kustbevakningen, SL, Banverket, ASG, Luftfartsverket. Däremot inte SAS, vilket jag tycker är konstigt. Frågar du gemene man på gatan vilken yrkesgrupp de tror drogtestas tror jag att de säger piloter, men de testas alltså inte av integritetsskäl, säger Per och ler lite.
   – Andra grupper som inte testas är försvaret och taxinäringen och det är också lite underligt. [/list:u]

   På aftonbladets sida kan man kryssa för de olika yrkesgrupper som man anser ska testas, och såhär ser det ut just nu:

   Ska piloter drogtestas?

   Ställningen just nu:
   Ja (89.6 %)
   Nej (9.9 %)
   Vet ej (0.6 %)

   Totalt har 517 personer röstat.[/list:u]

   Mer om drogtestning och hur Alna ser på saken har jag redogjort tidigare här. Läs den om ni inte gjort det förut, ni kommer bli förvånade!

 • reaper

  Member
  2002-10-01 at 18:56

  Hmm… Snutar borde i alla fall drogtestas. O så förstås alla som är för obligatoriska drogtester… Skulle vara kul att se vad såna skulle tycka efter några falska positiva resultat…

  Ett bättre sätt att se om nån e beroende är väl ändå att isolera dom för nån dag o se om dom får abstinens… men det skulle väl inte kofeinister och nikotinister klara av, så de kan ju inte vara politist korrekt.

 • brain

  Member
  2002-10-01 at 19:34

  @Olangu wrote:

  jag tycker inte man ska behöva drogtesta nån någonsin… varje individ bör själv kunna fatta att hon/han inte ska bruka droger på jobbet.

  om de inte klarar av att fatta detta är de dumma i huvudet och bör inte få jobbet från början.

  Öhm? Ok… Låt oss säga att ett flygbolag anställer en pilot som har drogproblem (som företaget självklart inte får kännedom om eftersom de inte får drogtesta). Piloten går sedan till jobbet drogpåverkad och riskerar hundratals (i värsta fall tusentals) människors liv. Du tycker att samhället ska fungera så eller ?

  Du säger “borde inte får jobbet från början”. Men hur ska de som anställer veta att personen ifråga inte borde få jobbet pga den sökande är “dum i huvudet och inte fatta att man inte brukar droger på jobbet” ?

 • reaper

  Member
  2002-10-01 at 20:20

  Oavsett bakgrund tycker jag det är fel att drogtesta människor…

  Tror det skulle kännas kränkande för individen av att bli drogtestad oavsett om man var nu var positiv/negativ i testet… Mitt liv och fritid är mitt eget… och inget annans!

  Kan man vägra att bli drogtestad?

 • gin

  Member
  2002-10-01 at 20:24

  Klart du kan vägra, men då får du inte jobbet heller

 • reaper

  Member
  2002-10-01 at 20:28

  Men om man redan fått jobbet och det kommer upp att det ska ske drogtester… Man vägrar lämna provet… blir man sparkad då tro?

  Samma sak i skolan… om jag vägrar elelr blir positiv i testet, blir jag avstängd då?

  Om jag lr någon annan skulle vägra drogtesta….fårt man säkert en FET stämpel i pannan.. DRUGUSER! 😈

 • friggs

  Member
  2002-10-01 at 20:35

  @brain wrote:

  Öhm? Ok… Låt oss säga att ett flygbolag anställer en pilot som har drogproblem (som företaget självklart inte får kännedom om eftersom de inte får drogtesta). Piloten går sedan till jobbet drogpåverkad och riskerar hundratals (i värsta fall tusentals) människors liv. Du tycker att samhället ska fungera så eller ?

  Du säger “borde inte får jobbet från början”. Men hur ska de som anställer veta att personen ifråga inte borde få jobbet pga den sökande är “dum i huvudet och inte fatta att man inte brukar droger på jobbet” ?

  Det här är vad Alna, dvs SAF, LO, och TCOs eget anti-narkotika&annatsomkanmissbrukas-råd har att säga om det:

  “Drogtester löser inga problem”
  Det är inte alla som ser positivt på trenden med allt fler drogtester i arbetslivet. Sven-Olof Evermo på Alna-rådet anser att drogtester inte har med arbetsmiljöarbete att göra. De kan tvärtom motverka en bra arbetsmiljö.

  Att bedriva arbetsmiljöarbete på slumpmässiga grunder, är det kvalité? Frågar sig Sven-Olof Evermo och hans svar är givet. Nej, med drogtester ägnar man sig inte åt konstruktivt säkerhets- eller miljöarbete. Man jagar narkomaner.
  Evermo är helt klar över att narkotika och alkohol måste bort från arbetsplatserna, det är själva grunden för Alna-rådets verksamhet. Men han menar att drogtester riskerar att få motsatt verkan, eftersom de flyttar intresset från drogförebyggande verksamhet till själva testerna och exemplifierar med American Airlines, som skrotade sina drogtester till förmån för kompetensutveckling.
  – Jag är inte negativ till drogtester som teknik, men de bör bara användas som ett komplement till ett generellt arbetsmiljöarbete, och innan man tar till dem måste det finns ett väl fungerande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

  Samverkan och respekt
  Framför allt handlar det om att lägga mer av både energi och kunskap på att se hur människor mår och att våga ta upp det. Samverkan och respekt är andra ord som Sven-Olof Evermo använder.
  Han konstaterar också att det nog är lättare att vifta med resultatet från ett drogtest än att sätta sig och prata med någon som verkar må dåligt.
  – Har arbetsledaren inte haft tid att lära känna dig är det klart han står med brallorna nere när det visar sig att du har drogproblem. Det är också viktigt att skyddsombuden får mer utbildning om psykosociala frågor.
  – Drogförebyggande verksamhet får inte bara vara en arbetsgivarfråga, även facket har ett ansvar och där behövs mer kompetens.
  Det finns ingen forskning om vilka effekter drogtester har och Sven-Olof Evermo anser att det vore en självklar sak för företagens revisorer att kräva besked om.
  Den enda relevanta forskning som finns gäller orsaker till incidenter och olyckor. Sömnbrist placerar sig i topp medan narkotikamissbruk kommer långt ner på listan och alkoholmissbruk lite högre upp.

 • reaper

  Member
  2002-10-01 at 21:58

  då jag inte orkar läsa igenom hela tråden 😳
  yrken som skall drogtestas:
  -chauför/förafare (tåg dyl.)
  -polis
  orkar inte lista fler :? ;
  det jag vill ha sagt är person som har ansvar över ditt/mitt liv i en ‘levande’ situation…

Page 1 of 2

Log in to reply.