• Posted by carlse on 2002-11-05 at 16:36

  Ett av de få Universitet där Cannabis har studerats är University
  of Mississippi i USA. I en av dessa studier som gjordes i mitten
  av 70-talet så undersökte man hur snabbt marijuana förlorar sitt
  innehåll av THC (den huvudsakliga psykoaktiva substansen)
  beroende på hur det förvaras.

  Man placerade torkad och kurerad marijuana i mörka förslutna
  glasflaskor. Glasflaskorna förvarades i olika temperaturer under
  2 års tid, och marijuanan togs ut och mättes efter 1 respektive
  2 år. Resultatet blev:

  +37 grader Celsius = 20.0% årlig förlust av THC (totalt 40% förlust)
  +22 grader Celsius = 6.9% årlig förlust av THC (totalt 13.8% förlust)
  +4 grader Celsius = 5.5% årlig förlust av THC (totalt 11% förlust)
  -18 grader Celsius = 3.8 grader förlust av THC (totalt 7.6% förlust)

  Cannabis ska med andra ord förvaras i frys, eller åtminstone i kylskåp, för att inte förlora alltför mycket effekt. Och oavsett hur det förvaras så sker en långsam försämring som står i relation till förvaringstemperatur.

  replied 12 years, 6 months ago 9 Members · 19 Replies
 • 19 Replies
 • reaper

  Member
  2002-11-05 at 20:53

  Intressant. :?

  Var det alltså delta-9-tetrahydrocannabinol som mättes eller den totala uppsättningen cannabinoler (m.m.)?

  Om det endast var d9-THC – vad bryts den (huvudsakligen?) ner till?

 • Zap

  Member
  2002-11-05 at 21:49

  förvarar alltid mitt i frysen, inte minst för om det ev. inte skulle va riktigt torrt, ingen risk för mögel, en kompis förvarade sitt i rumstemp och på slutet va det märkbart svagare

 • carlse

  Member
  2002-11-05 at 22:16

  @radix wrote:

  Intressant. :?

  Var det alltså delta-9-tetrahydrocannabinol som mättes eller den totala uppsättningen cannabinoler (m.m.)?

  Om det endast var d9-THC – vad bryts den (huvudsakligen?) ner till?

  Svaret är JA!

  THC oxideras till CBN (cannabinol).

 • reaper

  Member
  2002-11-05 at 23:21

  @Carlse wrote:

  @radix wrote:

  Var det alltså delta-9-tetrahydrocannabinol som mättes eller den totala uppsättningen cannabinoler (m.m.)? Om det endast var d9-THC – vad bryts den (huvudsakligen?) ner till?

  Svaret är JA!
  THC oxideras till CBN (cannabinol).

  Då skulle t.ex. medicinska användare av cannabis tjäna på att förvara sitt gräs varmt, som ett komplement till att välja rätt strains. Eller bryts de övriga psykoaktiva beståndsdelarna ner till ej/mindre psykoaktiva?

 • carlse

  Member
  2002-11-06 at 09:07

  @radix wrote:

  @Carlse wrote:

  @radix wrote:

  Var det alltså delta-9-tetrahydrocannabinol som mättes eller den totala uppsättningen cannabinoler (m.m.)? Om det endast var d9-THC – vad bryts den (huvudsakligen?) ner till?

  Svaret är JA!
  THC oxideras till CBN (cannabinol).

  Då skulle t.ex. medicinska användare av cannabis tjäna på att förvara sitt gräs varmt, som ett komplement till att välja rätt strains. Eller bryts de övriga psykoaktiva beståndsdelarna ner till ej/mindre psykoaktiva?

  Det finns många ämnen i Cannabis som på ett eller annat sätt påverkar
  effekten, vare sig den är medicinsk eller psykoaktiv. Och man vet att
  flertalet av dessa ämnen samverkar, dvs enskilt isolerade ämnen har
  mindre effekt eller mindre positiv effekt än de samverkande ämnena
  tillsammans. En av dessa viktiga beståndsdelar är CBD (cannabidiol),
  som i ovannämnda studie inte oxiderades. Dvs halten CBD var
  oförändrad hela tiden.

  Ur ett medicinskt perspektiv är rent THC ointressant. De efterfrågade
  effekterna (kärlvidgande, antispasmisk, blodtryckssänkande,
  smärtstillande, m.m.) uppväger inte de oönskade effekterna (berusning).
  och detta är också huvudorsaken till varför det ännu inte finns något
  patenterat läkemedel som slagit igenom (läkemedel baserade pårent THC
  finns däremot). Men Cannabis (särskilt av Indica-typ) innehåller en hög
  grad av just CBD som dämpar och fördröjer berusningseffekten hos THC
  och samtidigt förstärker de medicinska egenskaperna. Cannabis som
  innehåller mycket CBN (som ökar med plantans ålder samt blomtidens
  och kureringens längd) samverkar med både THC och CBD, men ämnet
  förekommer i mindre mängd än CBD och bedöms vara mindre
  betydelsefull än CBD. Om det både finns hög halt av CBD och CBN
  (utöver liten eller måttlig THC-halt) så får man en lugnande,
  sömngivande och förstärkt smärtstillande effekt. Om CBD och CBN-
  halterna är låga samtidigt som THC-halten är hög (typisk i rena Sativa-
  sorter) så får det motsatta effekt – ökad rastlöshet, aktivitetslust och oro.

  För att återgå till din fråga. Att förvara Cannabis varmt gör att framförallt
  THC oxideras till CBN. En ökad CBN-halt relativt THC och CBD gör dock
  Cannabisen svagare sett ur flera perspektiv. Det är m.a.o. inte bra att
  låta Cannabis förvaras så att det kommer i kontakt med luft.

 • reaper

  Member
  2003-02-15 at 11:02

  Trestor skrev ngt i en tråd som jag tycker passar bra att ha med här:

  Jag vill gärna påpeka att ziplock-påsar INTE är helt lufttäta, och man bör alltså inte förvara gräs i kylskåp eller frys i dylika påsar. Man bör istället använda helt lufttäta glasburkar, men gummipackning och spännlock.

 • Trestor

  Member
  2003-02-15 at 22:41

  microdot: Nja.. det vete fan.. men glas är ju garanterat tätt iaf och därför att föredra. Är ju lätt hänt att det blir något litet plutthål på en plastpåse, och det är inte så roligt med mögligt eller pisseblött gräs :)

 • Trestor

  Member
  2003-02-25 at 20:50

  Nej, det är helt omöjligt att “frysa bort” THC eller något annat för den delen. THC oxideras däremot (regerar med syre i luften) även vid låga temperaturer, men som sagt i mycket mindre grad än vid värme. Ju kallare destå bättre… men hur fasen hade du tänkt att få -70 grader?

 • arneus

  Member
  2003-03-23 at 20:51

  Det sistnämnda lät jävligt intressant faktiskt… just av de anledningarna du gav. Undrar om det funkar nå bra dock, är det inte svårt att få ut THC ur växten vid så låga temperaturer? Nån som vet nåt kanske?

 • reaper

  Member
  2003-03-23 at 22:04

  @Carlse wrote:

  @radix wrote:

  Intressant. :?

  Var det alltså delta-9-tetrahydrocannabinol som mättes eller den totala uppsättningen cannabinoler (m.m.)?

  Om det endast var d9-THC – vad bryts den (huvudsakligen?) ner till?

  Svaret är JA!

  THC oxideras till CBN (cannabinol).

  Om man hindrar syret ifrån att komma i kontakt med grödan, då bör den klara sig i all evighet i rumstemperatur?

 • reaper

  Member
  2003-03-24 at 15:41

  @tomaten wrote:

  Om man hindrar syret ifrån att komma i kontakt med grödan, då bör den klara sig i all evighet i rumstemperatur?

  Så borde det vara, jo. Vid matförvaring brukar de ju använda “konstgjorda atmosfärer” innanför den lufttäta plastförpackningen.. med gasblandningar av olika slag, utan syre.

  Man kanske skulle förvara sitt gräs i stora ziplockpåsar med koldioxid i? Om man har en kolsyrasifon borde det vara ganska lätt, med tanke på att CO2 är tyngre än luft och alltså pressar ut luft ur påsen när den “rinner” ner däri. :)

 • carlse

  Member
  2003-04-03 at 14:12

  @GameGenie wrote:

  Carlse:
  Du får ju gärna skriva in vilken bok du tagit infon ifrån också, finns med i någon av Rosenthal`s iaf(kommer inte ihåg vilken, har nog alla)!
  Man ser en massa folk som postar cut and paste här som sin egen info(det gjorde iofs inte du), men sånt kan vara jävligt förvirrande…
  Bra att ange källa när man lämnar sådan här info iaf!

  Det kommer från den bok jag själv håller på och skriver. En snabb titt i referenslistan anger boken “Marijuana Chemistry” av Michael Starks. Jag kollade snabbt i denna bok och hittar det på sidorna 13 – 15.

 • reaper

  Member
  2003-04-14 at 17:29

  @tomaten wrote:

  @Carlse wrote:

  @radix wrote:

  Intressant. :?

  Var det alltså delta-9-tetrahydrocannabinol som mättes eller den totala uppsättningen cannabinoler (m.m.)?

  Om det endast var d9-THC – vad bryts den (huvudsakligen?) ner till?

  Svaret är JA!

  THC oxideras till CBN (cannabinol).

  Om man hindrar syret ifrån att komma i kontakt med grödan, då bör den klara sig i all evighet i rumstemperatur?

  Det finns ju bakterier som inte behöver något syre för att föröka sig. Tror att dom heter unaeroba bakterier. Genom att sänka temperaturen så försöker man sätta bakterier i dvala/döda dom.

  PS: När bakterier (äter upp produkten/förökar sig) så bildas det gaser. Inom ett par år så kommer det antagligen att finnas en sorts avläsare med färgskala på matprodukter i butikerna som registrerar dessa gaser och på så sett talar om när varan är oätlig. Undrar om man kan få någon liknande avläsare som kan tala om hur gammalt gråset är ;-)

 • reaper

  Member
  2007-12-25 at 16:47

  Hur fungerar det då om man förvarar den utomhus, tätt förslutet nu under vintertid?

  Syre, ja? Men kylan borde väl jämställas med frys/kyl.

 • reaper

  Member
  2008-11-22 at 15:29

  en fråga. Hur lätt blir grönt mögligt?

Page 1 of 2

Log in to reply.