• Risken för psykos?

  Posted by reaper on 2002-10-08 at 20:22

  Jag har funderat på några saker.

  Eftersom jag nu diskuterat en väldig massa på senaste tiden och alltid “vunnit” över diskussionspartnern.
  Utom på en punkt, Varför kan cannabis utlösa en psykos som legat latent hos personen i fråga?

  En annan fråga är: Hur kan man upptäcka ifall man själv har en psykos som ligger latent? Är det över huvudtaget möjligt?

  replied 19 years, 9 months ago 4 Members · 9 Replies
 • 9 Replies
 • mooch

  Member
  2002-10-08 at 20:42

  Att just cannabis kan utlösa en latent psykos har mig veterligen inte med någon substans i cannabis att göra. Helt och hållet så beror det på den psykiska upplevelsen av att något är eller känns annorlunda. Den utlösande faktorn kan alltså i praktiken vara precis vad som helst, däribland cannabis.
  Alkoholutlösta psykoser är relativt vanliga (iaf. i proportion till cannabisutlösta) men det är inget man direkt pratar om.
  Sedan kan du lika gärna få en psykos av att föda barn (antagligen en av de vanligaste utlösande faktorerna), olycklig kärlek osv.

  Att säga att cannabis can utlösa en latens psykos är precis lika sant som att säga att barnafödande kan göra det.

 • carlse

  Member
  2002-10-08 at 20:52

  @Mamomym wrote:

  Jag har funderat på några saker.

  Eftersom jag nu diskuterat en väldig massa på senaste tiden och alltid “vunnit” över diskussionspartnern.
  Utom på en punkt, Varför kan cannabis utlösa en psykos som legat latent hos personen i fråga?

  En annan fråga är: Hur kan man upptäcka ifall man själv har en psykos som ligger latent? Är det över huvudtaget möjligt?

  Enligt en allmän definition är psykos ett psykiskt tillstånd där verklighet förvrängs. Den drabbade lider av föreställningar och skrämmande idéer som ej delas av andra. Hallucinationer är vanliga. En psykos kan vara allt från mycket kortvarig till livslång.

  Ur en mer strikt medicinsk definition är psykoser en sinnessjukdom som kännetecknas av en mer djupgående förändring av hela personligheten, där oftast patienten inte är medveten om att han är sjuk. Mer specifikt så är det ett tillstånd där förmågan att uppfatta och värdera verkligheten är störd. Bristande verklighetsuppfattning, förvirringstillstånd, vanföreställningar och hallucinationer kan förekomma.

  Psykoser indelas i organiska och funktionella.

  Organiska psykoser är sjukdomstillstånd som är förenade med en organisk skada t.ex. den s.k. senila demensen, där mängder av hjärnceller dött. På en s.k. luftskalle kan man ofta vid dessa tillstånd se hur stora delar av hjärnbarken har förtvinat. Organisk psykos kan också uppkomma genom att personen har utsatts för stadigvarande förgiftning genom missbruk av alkohol eller droger som skadar hjärnceller.

  Vid funktionella psykoser föreställer man sig att arv och miljö spelar en betydelsefull roll. Hit hör schizofreni och manodepressiv psykos men också s.k reaktiva psykotiska tillstånd. En psykos där en drog varit en utlösande faktor hör till kategorin “reaktivt psykotiskt tillstånd”.

  Cannabis tillhör (förenklat sett) kategorin hallucinogener, som just påverkar vår verklighetsuppfattning, och psykotiska tillstånd är mer vanligt förekommande vid överdosering av just hallucinogena droger, typ Cannabis, LSD, Psilocybin, m.m. Tillfälliga psykotiska effekter kan i stort sett överdosering av alla slags droger med narkotisk effekt ge.

  Den drog som mer än någon annan drog bevisligen förorsakar (organiska) psykoser är alkohol. Dvs överdosering av alkohol dödar hjärnceller, vilket inte överdosering av Cannabis gör.

  Det finns inga som helst vetenskapliga bevis som indikerar att Cannabis skulle kunna orsaka organisk psykos, dvs psykos till följd av hjärnskada. Och de fall där psykoser iakttagits i samband med Cannabis har varit akuta till följd av överdosering. Eller så har personen organisk psykos till följd av något annat än Cannabis, men på grund av att personen använt Cannabis så får denna skulden, ty det är ju alltid tacksamt att skylla på.

  För att återvända till din fråga:

  Det finns ingen säker metod att fastställa om man har anlag för psykoser eller ej. Generellt så gäller dock att alla som vet med sig att dom är psykiskt labila, och/eller har ärftliga anlag för psykiska sjukdomar dom bör helt avstå från alla former av droger.

  Referens: Diverse böcker i psykiatri och psykologi.

 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 20:58

  Tack så mycket både mooch och Carlse….väldigt fina svar… :D :D :D

  Mooch med den enkla och raka och Carlse med den lite mer avancerade och djupgående.
  TACK!!!!

 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 21:06

  Vem som helst kan bli psykotisk om livet jävlas tillräckligt, faktiskt. Lite
  läskigt men sant. de flesta som insjuknar i psykos gör det i ungdomen,
  18 – 25. Trots all forskning kan ingen peka på en isolerad faktor för att
  förklara ett psykosgenombrott. Efter intervjuer med personen själv och
  familjen brukar man kunna ringa in flera påfrestningar som var och en
  för sig är väldigt jobbig – dessa påfrestningar brukar sträcka sig över en
  längre tidsperiod (personen återhämtar sig inte innan nästa sak händer).
  I kliniskt arbete med psykoser finns det knappast ngn kunnig psykiater
  som ställer diagnosen haschpsykos längre (en o annan finns det väl).

  Om någon har ett exempel där cannabis (eller ngt annat) är enda faktorn
  behöver du inte argumentera emot, be dom berätta ordentligt (och vän-
  ligt) vad dom vet om saken. Cannabis eller annat drogbruk kan na-
  turligtvis vara en bidragande orsak men det här vet vi för lite om. Vad vi
  däremot vet är följande; i sverige är det relativt få som röker cannabis
  jämfört med Holland och Schweitz (stavas det verkligen så?) och jag har
  aldrig sett ngn statistik på att det skulle finnas fler som insjuknar i psy-
  kossjukdomar. Om det fanns ett samband mellan C och psykoser borde
  det synas i statistiken. En psykos är ju ett allvarligt tillstånd som man
  inte har så lätt att smyga med.

 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 21:28

  jonez….problemet med den här diskussions partnern är att den hänger upp sig på det ämnet och diskussionen avstannar och personen ifråga förringar min kunskap och det faktum att de andra sakerna jag säger är ganska så riktiga.

  Tack för svaret…det gjorde susen.. :D

 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 21:40

  Du tänker och ställer frågor, det är viktigare än att ha alla svar.

 • hightower

  Member
  2002-10-08 at 22:49

  @Mooch wrote:

  Att just cannabis kan utlösa en latent psykos har mig veterligen inte med någon substans i cannabis att göra. Helt och hållet så beror det på den psykiska upplevelsen av att något är eller känns annorlunda. Den utlösande faktorn kan alltså i praktiken vara precis vad som helst, däribland cannabis.
  Alkoholutlösta psykoser är relativt vanliga (iaf. i proportion till cannabisutlösta) men det är inget man direkt pratar om.
  Sedan kan du lika gärna få en psykos av att föda barn (antagligen en av de vanligaste utlösande faktorerna), olycklig kärlek osv.

  Att säga att cannabis can utlösa en latens psykos är precis lika sant som att säga att barnafödande kan göra det.

  Godt formulert Mooch !

  Jeg mener at cannabis kan utløse en psykose lettere enn for eksempel alkohol, fordi rusen cannabis gir går mer i dybden når det gjelder strukturell tenkning. Jeg tror man det samme gjelder på LSD.

 • reaper

  Member
  2004-07-18 at 16:13

  Jag tror inte att man får psykos enligt den medicinska termen utan kanske snarare en viss “konstighet” ett par dar, som sedan går bort…T.ex. kan man börja känna en viss samhörighet med naturen, solen, månen osv, nån slags enighetskänsla med allt, men eftersom man kanske inte gör det i normala tillstånd, så misstolkar man det som “psykos”.

 • reaper

  Member
  2004-07-18 at 19:11

  Måste bara tacka Carlse, mycket bra ihopp skrivet.

Log in to reply.