• RFHL:s pressmeddelande..

  Posted by josef_k on 2002-07-30 at 11:52

  Här kommer RFHL:s pressmeddelande. Ni får ursäkta om det är postat redan (har inte kunnat läsa igenom allt här på sista tiden) och om formatet blir dåligt.
  Kan vara kul att läsa i väntan på.. eh, tja.. heh..?

  Pressmeddelande

  Regeringens narkotikaproposition – Det bidde en tumme eller Kejsarens nya kläder

  Efter flera år av utredande – Narkotikakommissionens betänkande “Vägvalet” och Propositionen
  “Nationell narkotikahandlingsplan” – konstaterar RFHL:

  ” Att regeringen medger att den svenska narkotikapolitiken befinner sig i kris och att den
  repressiva svenska narkotikapolitiken har misslyckats.
  ” Att regeringen inte har förmått presentera något nytänkande om hur narkotikamissbruket ska
  tacklas. Mottot är “mer av samma gamla medicin”, en medicin som inte gjort patienten bättre
  utan tvärtom. Vi har idag fler tunga missbrukare. Allt fler döda i överdoser och andra
  narkotikarelaterade orsaker. Allt färre tunga missbrukare som får adekvat vård- och behandling.
  Allt fler unga som testar farliga droger. Allt mindre resurser och förebyggande insatser i
  problemområden där ungdomarna löper de största riskerna.
  ” Att regeringen har avstått från de mest långtgående oetiska och repressiva förslagen som förts
  fram i debatten. Regeringen säger nej till drogtester av barn, nej till tvångsmedicinering av
  missbrukare med kräkmedel, nej till avskiljande glasruta vid besök på kriminalvårdsanstalt. Det är
  bra och i bästa fall ett första tecken på att regeringen börjar fundera på den repressiva politikens
  effektivitet.
  ” Att regeringen inte förbjuder de framgångsrika sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund.
  Istället för att låta andra sjukvårdshuvudmän öppna liknade smittskyddsenheter skjuts frågan som
  så många gånger tidigare på framtiden.
  ” Att regeringen satsning 265 miljoner kronor under en treårsperiod är en alldeles för liten
  summa om regeringen menar allvar med att bekämpa missbruket. Den ekonomiska “satsningen”
  framstår som cynisk i förhållande till alla fina ord och aktiviteter som staplas på varandra i
  narkotikahandlingsplanen. För att få märkbar effekt och återställa de resurser som försvunnit det
  senaste decenniet krävs miljardsatsningar.
  ” Risken är också uppenbar att pengarna kommer att användas för att täcka redan befintliga
  verksamheter i kommunerna. Regeringen måste öka summan avsevärt och se till att pengarna
  kan användas för nya initiativ inte minst initierade av frivilligrörelsens olika aktörer.
  ” Att regeringen föreslår att läkare och tandläkares förskrivningar av narkotiska preparat registreras.
  Detta gör det möjligt att stoppa läkare och tandläkare som missbrukar sin förskrivningsrätt. Detta
  är något RFHL länge krävt och därför noterar med tillfredställelse.
  ” Att regeringen efter amerikanska och engelsk förebild tänker utse en drogtsar med
  samordningsansvar för regeringens narkotikainsatser. Förutom den otillräckliga summan som
  avsätts och receptregistret är detta den narkotikapolitiska propositionens nyhet. Det bidde knapp
  ens en tumme.

  Eller finns här:
  http://www.rfhl.se/pressmedelanden/regeringensnarkotikaproposition.htm

  replied 21 years, 8 months ago 4 Members · 5 Replies
 • 5 Replies
 • upinsmoke

  Member
  2002-07-30 at 15:59

  de har redan ändrat inriktning i narkotikapolitiken iom att det inte kommer bli några mer hårdare tag. klar delseger för oss – utan att vi ens satt igång.

 • reaper

  Member
  2002-07-31 at 22:15

  Men lite oroande är det väl att det sägs att dom behöver mycket mer pengar? Rätt information till ungdomar och legalisering av cannabis skulle ju göra underverk. Men visst, nog behövs det pengar också.

 • mooch

  Member
  2002-07-31 at 23:51

  Pengarna samhället får loss från polisen, rättsväsendet, socialen osv. vid en legalisering av cannabis skulle räcka många gånger om. Bara en avkriminalisering skulle ge samhället många sköna slantar.
  Personligen så ser jag inte pengarna som det huvudsakliga i frågan utan snarare en positiv bieffekt av en humanare politik.

 • hr-sanders

  Member
  2002-08-02 at 02:12

  Förmodligen en dum fråga och så, men: Vilka är RFHL? (orkar inte kolla det nu, ska upp i morrn (se tiden…))

 • reaper

  Member
  2002-08-02 at 02:25

  god morgon 😯

  Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
  http://www.rfhl.se/

Log in to reply.