Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Medicinsk cannabis Re: Är cannabis som ätes eller drickes skadligt eller skonsa

 • Re: Är cannabis som ätes eller drickes skadligt eller skonsa

  Posted by josef_k on 2003-01-31 at 16:01

  @Patrik wrote:

  för kroppen?

  Nej, det finns inget som tyder på att cannabis är direkt skadligt för kroppen vid oral dos.

  Kan man få muncancer, tungcancer, halscancer och/eller andra cancerformer om man äter eller dricker cannabis?

  Nej, inget sådant samband föreligger. Cancer som orsak till rökning tros bero på skadliga produkter vid förbränning av örten, i kombination med temperatur på röken.

  [/quote]Minskar salivproduktionen om man äter cannabis och finns det en ökad risk för karies, tandvärk, tandlossning, missfärgade tänder etc?[/quote]

  Salivproduktionen kan minska något, varvid risken för karies och missfärgning av tänder (även på grund av själva rökningen av drogen) ökar.

  Blir immunförsvaret bättre eller sämre eller ingen skillnad?

  Se en ny tråd i det här forumet om några få dagar. Tills vidare: http://books.nap.edu/html/marimed/ch2.html

  Hur påverkas blodtryck, blodsocker, kroppstemperatur, kärl, hjärta, lever, njurar etc?

  Blodtrycket minskar något på grund av att kärlen vidgas lite (desto mer i coronarkärlen i ögonen). Blodsockret sjunker lite generellt, men har också en tendens att pendla. Mer forskning om det här området behövs, t.ex. hur förändringarna åstadkoms. Det verkar inte vara på grund av insulin.
  Hjärtat slår lite snabbare, d.v.s. pulsen ökar. Effekter på hjärta och kärl är små, men inte dominerande. En adrenalinhöjning har samma effekter oavsett ifall cannabis har påverkat individen.
  Njurarna ökar sin aktivitet på grund av de vidgade kärlen. Urinutsöndringen ökar därför.
  Levern bryter ner cannabis i kroppen men verkar inte ta så mycket skada. Mer forskning behövs.

  replied 20 years, 8 months ago 0 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.