• dod

    Member
    2002-06-26 at 12:14

    Det är lite olika teorier när det gäller vilket pH som är bäst men det jag följer anger bästa pH-värdet till att ligga mellan 5.2-5.5. Över eller under skall “strypa” upptaget av vissa näringsämnen. Jag försöker hålla det på 5.4
    Detta gäller både i veg och i blom.

Log in to reply.