Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Cannabisaktivisten Öppenvårdscentralens broschyr om haschrökning

 • Öppenvårdscentralens broschyr om haschrökning

  Posted by reaper on 2002-12-16 at 14:14

  Det här är ett rätt stolligt informationsblad. Inte så konstigt att majoriteten av befolkningen i Sverige har den inställningen de har när det gäller “droger”. Staten ligger ju bakom det här, så det är ju klart att folk tror på det…
  Så här såg det ut;

  Funderar du på att sluta röka hasch?

  Eller har du försökt att sluta men inte lyckats?

  De flesta som har prövat narkotika han använt cannabis. En del stannar vid att pröva ett par gånger, andra fortsätter med något annat preparat och några fastnar i ett cannabismissbruk. Det är till dig som tycker att du fastnat som denna broschyr vänder sig.

  Cannabis är en komplicerat uppbyggd drog. Att röka hasch var 6:e vecka under två års tid leder in i ett tillstånd av kroniskt rus. Detta tillstånd ger specifika skadeverkningar på tankemässiga funktioner, såsom t ex närminne, orienteringförmåga och språklig förmåga. Passivitet är också ett kännetecken för det kroniska ruset.

  Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är utformat för att:

  – ge kunskap om vilken påverkan detta missbruk har haft,
  – ge stöd under avgiftningsfasen
  – visa på vägar att må bra i det drogfria livet

  Programmet är individuellt och pågår under 12 veckor och vänder sig till dig som är 18 år och uppåt

  – Vecka 1-6 består totalt av 20 enskilda samtal (45 min per samtal)
  – Vecka 7-12 är individuellt utformad efter behov

  Här låg ett diagram som visade hur THC-halten minskas från 100%-0% under de första sex veckorna. X-axeln hade markeringarna;
  Vecka 1-2 – Fysisk prägel / 3-4 – Psykisk prägel / 5-6 Social prägel

  * Drogkontroll genom urinprov
  * Intag av antabus under programtiden
  * Tester
  * Anhörigträffar
  * Hemuppgifter
  * Akupunktur

  Vill du veta mer?

  Ring till Narkotikasektionen

  replied 20 years, 9 months ago 12 Members · 17 Replies
 • 17 Replies
 • mooch

  Member
  2002-12-16 at 14:39

  * Drogkontroll genom urinprov
  * Intag av antabus under programtiden
  * Tester
  * Anhörigträffar
  * Hemuppgifter
  * Akupunktur

  Är dom inte kloka?
  Varöfr I h*****e skulle man ta antabus? Det är ju till för alkohomissbrukare.
  VAFÖR ska en person som har problem med att sluta med cannabis (men som uppenbarligen vill sluta) ta urinprov? Denne vet väl själv om han slutat eller inte. Akupunktur i alla ära, men för mig är det ändå lite hokus pokus. För mycket hokus pokus för att jag ska se det som en vedertagen metod för att sluta med droger. Men visst, alla beprövade medel är tillåtna men då förutsätter jag att det finns bevisat att det hjälper innan det läggs skattemedel på sådant.

  Nej, detta lilla häfte är till för arbetsgivare och ev. anhöriga som har någon anställd eller relaterad som DE VILL ska sluta med cannabis, inte för den som själv vill sluta.

 • jack-the-tripper

  Member
  2002-12-16 at 15:57

  Begreppet “kroniskt rus” som tas upp är nånting jag har stött på mycket i svenska böcker och hemsidor på området. Har däremot aldrig hört sett nånting om det i utländska böcker/hemsidor. Finns det några som helt underlag till begreppet?

 • aghori-baba

  Member
  2002-12-16 at 15:59

  *känner mig grundlurad* Här går man omkring i ett “kroniskt rus” utan att veta om det…. faan… här kan man ju spara pengar 😆 Man behöver alltså inte röka mer än var 6:e vecka…..

 • powerpuffgirl

  Member
  2002-12-16 at 18:48

  Hilfe, då är många vettiga människor jag känner i ett “kroniskt rus”! 😯

  Är det förresten någon som har sett begreppet “haschpsykos” i utländs litteratur? :?

 • carlse

  Member
  2002-12-16 at 20:12

  Man skulle kunna ironisera deras stolliga broschyr genom
  att skapa en alternativ broschyr som man skickar till dom,
  exempelvis med följande text:


  Funderar du på att sluta äta spagetti?

  Eller har du försökt att sluta men inte lyckats?

  De flesta som har prövat att äta pasta han använt spagetti. En del stannar vid att pröva ett par gånger, andra fortsätter med någon annan typ av pasta och några fastnar i ett spagettimissbruk. Det är till dig som tycker att du fastnat i spagettimissbruk som denna broschyr vänder sig till.

  Spagetti är ett komplicerat uppbyggt födoämne. Att äta spagetti var 6:e timme under två års tid leder in i ett tillstånd av kroniskt magknip. Detta tillstånd ger subtila skadeverkningar av hypokondrisk karaktär, såsom t ex förbättrat närminne, förbättrad kylskåpsorienteringförmåga och språklig spagettiförmåga (förmåga att kunna prata med munnen full av spagetti). Passivitet är också ett kännetecken för den kroniska effekten.

  Spagettiavvänjningsprogrammet (SAP) är utformat för att:

  – ge kunskap om vilken påverkan detta missbruk har haft,
  – ge stöd under avgiftningsfasen
  – visa på vägar att må bra i det drogfria livet

  Programmet är individuellt och pågår under 12 veckor och vänder sig till dig som är 18 år och uppåt

  – Vecka 1-6 består totalt av 20 enskilda samtal (45 min per samtal)
  – Vecka 7-12 är individuellt utformad efter behov

  * Drogkontroll genom urinprov
  * Intag av antabus under programtiden
  * Tester
  * Anhörigträffar
  * Hemuppgifter
  * Akupunktur

  Vill du veta mer?

  Ring till Pastasektionen


 • josef_k

  Member
  2002-12-16 at 20:37

  Hela grejen låter som Thomas Lundquists cannabisprogram som han utformat. (Helt själv, vad duktig du är Thomas!) Stod det vem som hade gett ut broschyren?

  På en avdelning på psyket där jag jobbade fanns en lapp om gränsvärden för olika drogtester. Där stod under förklaringar att THC kunde utsöndras under si och så lång tid, dock utan kronisk påverkan. Och då kan man ju fråga sig varför det på en sådan lapp skulle stå motsatsen till något som Thomas skrivit?

 • gin

  Member
  2002-12-16 at 21:57

  Är det bara jag som hade det svårt att inte dra på smilbanden läsandes det här?

  Alltså det här “inta antabus”. vad är antabus och varför i helvette ska de få in piller i stackaren

 • mooch

  Member
  2002-12-17 at 00:05

  Från FASS:
  “Om man dricker alkohol när man tagit Antabus uppstår en rad mycket obehagliga symtom som kraftig rodnad i ansiktet, dunkande huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och känsla av andnöd.
  Dessa symtom kan uppträda även efter små mängder alkohol, varför alla former av alkohol ska undvikas, även t ex likörpraliner och vissa host- och vitaminmixturer, som innehåller alkohol.
  Om man dricker större mängder alkohol kan följderna bli mycket allvarliga med medvetslöshet och sjukvård kan bli nödvändig. Symtomen, som kan uppträda redan efter 5-10 minuter, framkallas huvudsakligen av en nedbrytningsprodukt av alkohol (acetaldehyd) som ansamlas i kroppen, om man dricker alkohol under behandlingen. Tabletternas effekt byggs gradvis upp under de första 3 behandlingsdagarna. En alkohol – Antabus-reaktion kan uppträda upp till 2 veckor efter senaste Antabus-dos.”

  Det gäller alltså alkohol och för de som är alkoholister. Men jag tror faktiskt inte att de tvingar i alkisarna antabus längre som väl är. Eller har jag fel?

 • friggs

  Member
  2002-12-17 at 01:22

  @Josef_K wrote:

  Hela grejen låter som Thomas Lundquists cannabisprogram som han utformat. (Helt själv, vad duktig du är Thomas!) Stod det vem som hade gett ut broschyren?

  Troligtvis är det socialsekreteraren Ann-Sofie Johansson i Uppsala, dvs Lundqvist självutnämnde arvtagare. Ni kommer kanske ihåg hennes beskrivning av Narkotikasektionens “behandling”:

  “Under de första mötena får klienten nästan inte säga något. Det är vi som pratar. Vi går igenom vad som skadas av haschet och hur det tar sig uttryck hos klienten. Vi pratar inte om deras bakgrund eller om andra droger som de också eventuellt har problem med.
  Protesterar de inte mot att inte få säga något?
  Visst blir det frustrerade, men just detta är ju en haschskada; oförmågan att ta in vad omgivningen säger. Det är det som är deras problem och det förklarar vi gång på gång.”

  – ur Narkotikafrågan nr 1 1998

 • mooch

  Member
  2002-12-17 at 02:12

  “Protesterar de inte mot att inte få säga något?
  Visst blir det frustrerade, men just detta är ju en haschskada; oförmågan att ta in vad omgivningen säger. Det är det som är deras problem och det förklarar vi gång på gång.”

  Just den biten är så fruktansvärt konstruerad. En frisk människa UTAN skador skulle ju reagera på just det sättet. Man försöker att skapa en skada som i sjäva verket är en fullt naturlig reaktion. Undra hur vilken Svensson som helst skulle reagera på en sådan behandling…

 • chong

  Member
  2002-12-17 at 02:27

  Anledningen att du skall ta antabus är att dom anser att du är en beroendepersonlighet och förmodligen är alkolist också. Dom anser att du aldrig mer kan bruka en drog utan att dras ned i “träsket” igen.
  Jag hade gått på en sådan där tolvstegsbehandling i tre månader för mitt “Haschmissbruk” och efteråt förväntades man gå på eftervård i ett år för att bli av med sina “problem”. Men efter tre månader var jag fri och dom hade ingen rätt att ta urinprov på mig längre. Jag är mycket måttlig med alkoholen, näst intill nykerist får man nog säga. Men när jag på ett av dom där eftervårdsmötena talade om att jag hade köpt en liten champagne 250cl för att fira med min son och fru rent symboliskt att jag var fri(muckat från fängelse och (§34 placering, Utsluss enligt 12stegsmodellen)) så ansåg dom att jag borde gå en återfallsbehandling a’ en månad eller så fick jag inte vara kvar i eftervården. Egentligen så var jag inte särskilt intresserad av eftervård men det var nödvändigt att visa framfötterna för min arbetsgivare så jag gick den. Då bad jag dom bara motivera skriftligen varför jag inte fick gå kvar där så att jag kunde visa det för min arbetsgivare. Och dom bara skrattade(Arbetsgivaren) och sa du alkolist du som nästan aldrig är full och så var det med det. Men för att få tillbaka körkortet så var jag tvungen att gå till läkare och dom hade samma inställning. Jag var tvungen att hålla mig nykter annars inget intyg. Nu var ju det inget problem för mig men det känns ju jävligt löjligt.

  Mvh chong. 😳

 • sphincter

  Member
  2002-12-17 at 03:23

  @Jack the tripper wrote:

  Begreppet “kroniskt rus” som tas upp är nånting jag har stött på mycket i svenska böcker och hemsidor på området. Har däremot aldrig hört sett nånting om det i utländska böcker/hemsidor. Finns det några som helt underlag till begreppet?

  Nej det finns inget belagg for det begreppet.
  Vissa oupplysta har i Sverige tror att den THC som lagras i din fettvavnad ar _aktiv_ THC. Darav detta “kroniska ruset” och “atertrippar”.

  Sphincter

 • trestor

  Member
  2002-12-17 at 11:18

  Även OM alla metaboliter VAR jätteaktiva, så skulle man inte få något kroniskt rus eftersom det utsöndras så oerhört små mängder åt gången.

 • reaper

  Member
  2002-12-17 at 12:49

  Carlse: Hahaha, klockren liknelse. En jäkligt bra idé faktiskt. Annars kan man ju bara byta ut broschyrerna…

  JosefK: Nej, det står inget om vem som har gett ut den. Jag fick den av en kompis som hade varit förbi öppenvårdscentralen. Längst ned stod det i alla fall

  Kontaktperson:
  Namn
  Adress
  Telefon
  Fax

  Det här är ju en offentlig broschyr, så det borde ju vara OK att posta namn och adress? Om någon känner för att skicka ett spaghettiavvänjningsprogram alltså :)

 • josef_k

  Member
  2002-12-17 at 14:29

  @chong wrote:

  Anledningen att du skall ta antabus är att dom anser att du är en beroendepersonlighet och förmodligen är alkolist också. Dom anser att du aldrig mer kan bruka en drog utan att dras ned i “träsket” igen.

  Usch! Det där går emot SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) riktlinjer. De har kommit fram till att Psykosocial behandling av cannabisberoende inte har efekt. Farmakologisk behandling är dock något som bör utvecklas, då det inte finns några sådana. Detta eftersom inga välgjorda kontrollerade studier har kunnat visa att det finns läkemedel som är effektiva vid beroende av […] cannabis. Det väger ganska tungt tycker jag. Det jag i första hand tänker på som behandling av milda lugnande medel, ångest- och orosdämpande.

  Men för att få tillbaka körkortet så var jag tvungen att gå till läkare och dom hade samma inställning. Jag var tvungen att hålla mig nykter annars inget intyg. Nu var ju det inget problem för mig men det känns ju jävligt löjligt.

  Det är för att det är omöjligt att veta hur varje ny person man möter kommer att klara av att kontrollera sitt drickande. När man varje månad ser samma missbrukare komma in och ut till olika inrättningar och självmant gå med på vård, för att någon dag senare skriva ut sig och fortsätta missbruket, då är det lätt att man skaffar vissa fasta riktlinjer som patienten måste följa. Det går inte att kalla en person för missbrukare för samma konsumtionsmönster när någon annan inte gör det.

  Missbruksvården är kass i det här landet.

Page 1 of 2