Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Cannabisaktivisten Om sambandet mellan tobaksmissbruk och psykiska sjukdomar

 • Om sambandet mellan tobaksmissbruk och psykiska sjukdomar

  Posted by carlse on 2002-12-03 at 21:26

  Inte nog med att man kunnat påvisa ett icke-kausalt
  samband mellan cannabisbruk och schizofreni. Det har
  tydligen också varit känt sedan länge att psykologiska
  sjukdomar är ovanligt frekventa bland tobaksmissbrukare.
  I USA så är inte mindre än 90% av alla som lider av någon
  av de allvarligaste mentalsjukdomarna tobaksmissbrukare.
  Och frågan man ställer är densamma som i tidigare nämnda
  svenska studie, nämligen om det är rökningen som orsakat
  sjukdomen eller om sjukdomen gör att de sjuka s.a.s. medi-
  cinerar sig själva med drogen. Man har dock inte uteslutit
  möjligheten att det finns ämnen i tobaksröken som kan
  förorsaka eller utlösa mentalsjukdomarna.

  Källa: Scripps Howard Food and Nutrition News, 29 maj, 2002

  replied 21 years, 6 months ago 3 Members · 9 Replies
 • 9 Replies
 • Mooch

  Member
  2002-12-04 at 10:50

  Klart intressant men föga förvånande.
  ALLT vi stoppar i oss påverkar oss givetvis på ett eller annat sätt.

  Narkonazzarna är ju sällan sena med att påpeka att cannabismissbrukare oftast missbrukar tobak också. Så svaret på cannabis-schitzofreni undersökningen borde ju lika gärna kunna visa ett samband mellan tobak och schitzofreni…

 • reaper

  Member
  2002-12-04 at 11:32

  @Mooch wrote:

  Klart intressant men föga förvånande.
  ALLT vi stoppar i oss påverkar oss givetvis på ett eller annat sätt.

  Narkonazzarna är ju sällan sena med att påpeka att cannabismissbrukare oftast missbrukar tobak också. Så svaret på cannabis-schitzofreni undersökningen borde ju lika gärna kunna visa ett samband mellan tobak och schitzofreni…

  Jo, men nu var studien gjort på Cannabis och schitzofreni och inget annat. Om tobak skulle orsaka schitzofreni i samma omfattning som Cannabis gör så skulle många studier visat på detta. Nu finns det inga sådana kopplingar.

  Det som är märkligt att så fort det kommer “negativa bevis” som avfärdas dessa som skrick och då det kommer “postitiva bevis” så höjs dessa till skyarna. Det är till att vara objektiv och sedan ha mage att anklaga alla andra för att inte va objektiva i sina bedömningar av Cannabis.

 • reaper

  Member
  2002-12-04 at 11:45

  @BeatBox wrote:

  Jo, men nu var studien gjort på Cannabis och schitzofreni och inget annat. Om tobak skulle orsaka schitzofreni i samma omfattning som Cannabis gör så skulle många studier visat på detta. Nu finns det inga sådana kopplingar.

  Metro

  Den som missbrukat cannabis löper 30% högre risk än andra att
  drabbas av schizofreni.

  “min psykologibok”
  Martin Levander , Psykologi , S.162

  Ca 30 000 personer i Sv. har idag diagnosen schizofreni, o riksen att drabbas brukar anges mellan 0.3 och 1.0 procent

  Alltså risken att bli schizofren efter att man rökt cannabis är mellan 0.4 och 1.3 procent enligt undersökningen. Ska man göra en sån big-deal av detta då när risken bara är 0.1 – 0.3 procent högre att få schizofreni då man rökt. Du sa “Om tobak skulle orsaka schitzofreni i samma omfattning som Cannabis “, jag menar WOW!!!, vilken stor omfattning :? :?

  Da Doler

 • reaper

  Member
  2002-12-04 at 11:48

  Som studien sa så ökar risken att drabbas med 30% och säger inte nått om hur många som drabbats och därför är inte andelen drabbade i Sverige relevant. Det relevanta va att risken ökade med 30%.

 • carlse

  Member
  2002-12-04 at 11:48

  @BeatBox wrote:

  Jo, men nu var studien gjort på Cannabis och schitzofreni och inget annat. Om tobak skulle orsaka schitzofreni i samma omfattning som Cannabis gör så skulle många studier visat på detta. Nu finns det inga sådana kopplingar.

  Det som är märkligt att så fort det kommer “negativa bevis” som avfärdas dessa som skrick och då det kommer “postitiva bevis” så höjs dessa till skyarna. Det är till att vara objektiv och sedan ha mage att anklaga alla andra för att inte va objektiva i sina bedömningar av Cannabis.

  Det finns minst lika många studier av tobak som av cannabis.
  Alla studier kan dock inte anses vara vederhäftiga eller genomförda
  med vetenskaplig metodik, och många gånger så har studierna gjorts
  på uppdrag av någon (oftast statlig) organisation som har ett klart
  deklarerat syfte med sin verksamhet. Problemet är att många av
  studierna som genomförts på cannabis har skett utifrån ett initialt
  antagande att man ska bevisa att cannabis är farligt i något avseende,
  och då lyckas man ibland bevisa detta, helt enkelt därför att man
  har det som målsättning. Den svenska studien av cannabisbruk
  och schizofreni är ett sådant exempel. Och kontentan av denna
  studie är att det föreligger ett samband, men det går inte att
  fastställa ett kausalt samband, dvs att användning av cannabis
  leder till en ökad risk för schizofreni. Dvs det är en sak att fastställa
  samband men något helt annat att fastställa kausala samband
  (orsak – verkan samband).

  När det gäller studien som jag skrev om gällande sambandet
  mellan tobaksmissbruk (tobak är nämligen en drog som missbrukas
  av den stora majoriteten av användare och inte brukas) och psykiska
  sjukdomar. Man har alltså fastställt ett klart samband men inte
  heller detta samband går att bevisa att det är kausalt.

  Så att påstå att cannabisanvändning leder till förhöjd risk för
  schizofreni är lika fel som att påstå att tobaksrökning leder till
  förhöjd risk att bli psykiskt sjuk.

 • reaper

  Member
  2002-12-04 at 11:51

  Så att påstå att cannabisanvändning leder till förhöjd risk för
  schizofreni är lika fel som att påstå att tobaksrökning leder till
  förhöjd risk att bli psykiskt sjuk.

  Varför då ? Varför görs det försök att dämpa ned att Cannabis orsakar problem för vissa ? Det slår ju endast mot er själva och eran trovärdighet i längden att hålla på på detta sätt och ni kommer därav att aldrig tas på allvar av allmänheten.

 • reaper

  Member
  2002-12-04 at 12:05

  @BeatBox wrote:

  Som studien sa så ökar risken att drabbas med 30% och säger inte nått om hur många som drabbats och därför är inte andelen drabbade i Sverige relevant. Det relevanta va att risken ökade med 30%.

  Det Da_doler menar är att risken att drabbas är mycket liten till att börja med. Ökar du något mycket litet med 30% har du fortfarande något mycket litet, om än 30% större. En procentenhet ökad med 30% blir 1,3 procentenheter.

 • reaper

  Member
  2002-12-04 at 12:07

  @zonkad wrote:

  @BeatBox wrote:

  Som studien sa så ökar risken att drabbas med 30% och säger inte nått om hur många som drabbats och därför är inte andelen drabbade i Sverige relevant. Det relevanta va att risken ökade med 30%.

  Det Da_doler menar är att risken att drabbas är mycket liten till att börja med. Ökar du något mycket litet med 30% har du fortfarande något mycket litet, om än 30% större. En procentenhet ökad med 30% blir 1,3 procentenheter.

  Nä…. det sas det inget om. Det som sas va att risken ökar med 30% och bland de 1% som utvecklar sjukdommen så kanske det finns ett stort antal Cannabisbrukare. Undersökningen visade just på detta om det inte framgick.

 • Mooch

  Member
  2002-12-04 at 17:33

  @BeatBox wrote:

  @Mooch wrote:

  Klart intressant men föga förvånande.
  ALLT vi stoppar i oss påverkar oss givetvis på ett eller annat sätt.

  Narkonazzarna är ju sällan sena med att påpeka att cannabismissbrukare oftast missbrukar tobak också. Så svaret på cannabis-schitzofreni undersökningen borde ju lika gärna kunna visa ett samband mellan tobak och schitzofreni…

  Jo, men nu var studien gjort på Cannabis och schitzofreni och inget annat. Om tobak skulle orsaka schitzofreni i samma omfattning som Cannabis gör så skulle många studier visat på detta. Nu finns det inga sådana kopplingar.

  Det som är märkligt att så fort det kommer “negativa bevis” som avfärdas dessa som skrick och då det kommer “postitiva bevis” så höjs dessa till skyarna. Det är till att vara objektiv och sedan ha mage att anklaga alla andra för att inte va objektiva i sina bedömningar av Cannabis.

  Att studien var gjord enbart på cannabis och schitzofreni är inte alls sant. Då den baseras på ett statistiskt underlag så finns det alltid yttre påverkande faktorer. Att “isolera” studien till enbart cannabis och schitzofreni skulle kräva en helt annan metodik där man kan utesluta alla andra faktorer.

  Tex.
  När man diskuterar att tjärhalten i cannabis är högre än i vanlig tobak brukar pro-cannabis folket säga att det har en ganska ringa betydelse då en cannabisbrukare MYCKET SÄLLAN drar i sig 15-30 jointar per dag. Den sammanlagda mängden tjära blir alltså väldigt liten hos cannabisbrukaren jämfört med tobaksrökaren. Då brukar anti-cannabisfolket kontra med att säga att det inte har någon betydelse då de flesta cannabisbrukarna också i regel alltid använder tobak. Om det är så eller inte är jag dock tveksam till, men visst, det kanske stämmer.

  Om vi nu i bästa Tomas Lundqvist anda 😉 leker med hypotesen att det finns ett samband mellan tobaksrökning och schitzofreni. Låt säga att tobak ökar risken för schitzofreni med 50%. Om då gruppen cannabisbrukare i cannabis-schitzofreni undersökningen är överrepresenderad med tobaksrökare så är det inte ett dugg konstigt om man tror sig hitta ett samband mellan cannabis och schitzofreni. I själva verket så är det bara reultatet av att fler cannabisbrukare nyttjar tobak och därför i större utsträckning får diagnosen schitzofreni.

  Men visst, i undersökningen ang tobak och schitzofreni så kan det lika gärna vara så att att tobaksbrukare i större omfattning nyttjar cannabis och därför ser det ut som om tobak ökar risken för schitzofreni.

  Detta är ett litet exempel och en orsak till att det inte till 100% går att lita på dessa undersökningar, även om de är gjorda i all välmening. Det gäller den mesta forskningen men framförallt statistikbaserad forskning. Vill man bevisa något med hjälp av statistik så är det oerhört enkelt.

  Som jag nämnt tidigare så kan man ju med statistik bevisa att förare utan körkort kör bättre än de med körkort då det är fler bilister MED körkort inblandade i olyckor. Självklart kan man få fram en mer komplex och mer trovärdig undersökning med lite arbete.

  Man får inte i några avseenden bara svälja allt man läser. Att medierna tappat allt vad kritisk granskning heter lägger större ansvar på varje person att bedöma olika “nyheter” etc.

  Är man pro-cannabis så är det i människans natur att hellre ta åt sig en positiv artikel om cannabis än en negativ, precis som anti-cannabis tar åt sig av de negativa artiklarna. Problemet i detta fall som jag ser det är att anti-folket i regel bara träffar de som det gått snett för och har en alltför biased syn på det hela. Vi som har andra personliga erfarenheter är av en annan åsikt.

  Angående cannabis-schitzofreni undersökningen så kan jag bara säga att jag är väldisgt skeptiskt till undersökningen överhuvudtaget. Det borde de flesta som är något insatta i statistik och statistiska undersökningar också vara. I den så uppmärksammade undersökningen så handlar det i praktiken om 49 personer av 45570 man diagnostiserat som schitzofrena där man pekar på ett samband mellan cannabis och schitzofreni.

  Av dessa 49 personer är det 10st betraktas som “tunga” cannabismisbrukare. Att det inte skulle kunna finnas några andra faktorer än cannabis som påverkat resultatet hos dessa 49 verkar minst sagt otroligt. Speciellt då dessa brukare enligt anti-folket borde övergått till tyngre droger och allmänt osunt leverne. Man säger sig ju inte ha bortsett från annat drogbruk heller.

  Männsikor med missbruksbeteende har enligt min personliga uppfattning också i större omfattning psykiska problem (vilket väl iofs är allmänd vedertaget). Så jag ser inget uppenbart samband i denna undersökning. Det finns alltför många osäkra faktorer som kan påverka resultatet.

  Hade man påvisat ett samband där risken ökat med låt säga 500% hade det varit en helt annan sak.
  Inte ens den svenska socialstyrelsen har medicinskt kunnat bevisa att cannabis ger några som helst skador på hjärnan (då bör man ha i åtanke att en enda starköl tex. kan ge bestående skador på hjärnan).

  Angående rapporten cannabis-schitzofreni så påstår inte heller socialstyrelsen annat än att det finns ett statisktikt samband mellan cannabis och schitzofreni. Och ett statistiskt samband är INTE samma sak som bevisat bortom rimligt tvivel, långtifrån.

  “I rapporten diskuteras om cannabis kan orsaka schizofreni. En del studier talar för detta, andra inte. Det står dock ställt utom allt tvivel att det finns ett statistiskt samband mellan cannabis och schizofreni, vilket inte nödvändigtvis betyder att cannabis orsakar – i en direkt kausalitet – schizofreni. För att undersöka denna typ av samband krävs omfattande och kostsamma undersökningar. Det finns egentligen bara en enda studie som på ett någorlunda tillfredsställande sätt kan besvara frågan. Det är en svensk registerstudie av 45 000 värnpliktsinskrivna som följts under 15 år. Den visar en statistiskt signifikant förhöjd risk att utveckla schizofreni om man varit storkonsument av cannabis. Andra undersökningar har visat att cannabismissbruk, oberoende av orsakssambanden, kan utlösa schizofreni flera år tidigare än vid det normala insjuknandeförloppet.

  Sambandet mellan cannabis och självmord är ytterligare en fråga som diskuteras i rapporten. Det finns inga entydiga belägg för att cannabismissbruk som enskild faktor ökar självmordsrisken. Cannabis kan dock tillskrivas en roll i en mer komplex orsakskedja, där cannabis kan utgöra inkörsport till tyngre missbruk, psykisk sjukdom, sociala problem och ökad självmordsrisk.

  I början av 1970-talet kom en forskningsrapport som hävdade att långvarigt cannabismissbruk kunde leda till hjärnatrofi eller andra bestående hjärnskador. Inga senare studier har dock kunnat bekräfta detta. Flera studier som inriktats på cannabisrökningens långsiktiga skadeverkningar på tankeförmåga, minne och s k omvärldsförståelse (kognitiva funktioner) har emellertid visat att missbruket bl a leder till minskad förmåga att genomföra komplexa tankeoperationer, försämrat korttidsminne och svårigheter att fullfölja uppgifter som kräver tankemässig flexibilitet. Hur länge dessa skador består är dock oklart.”

  http://www.sos.se/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=12695316&CFGNAME=MssFindSV%2Ecfg&host_id=1&page_id=4918&query=cannabis&hiword=CANNABIS+

Log in to reply.