Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion Om ljus och belysning (sammanfattning från Philips)

 • Om ljus och belysning (sammanfattning från Philips)

  Posted by carlse on 2002-08-10 at 20:53

  Jag var in och läste lite på Philips site om belysning för s.k.
  Hortocultur (http://www.eur.lighting.philips.com). Som exempel
  visar de en tabell över dagsljuset över Holland under årets alla
  månader. Här följer en sammanställning som nog kan vara intressant
  för alla att ta del av.

  Ljusets energi mäts i Joule per kvadratcentimeter (J/cm2).
  Över Holland vid middagstid vid midsommar så är detta medelvärde
  strax under 200 J/cm2 per timme, och under april resp. september ca:
  140 J/cm2 per timme. Omräknat till kvadratmeter så blir det 200,000
  J/m2 resp. 140,000 J/m2. Detta är ljus över hela ljusspektrat,
  och den del av ljusspektrat som har betydelse för fotosyntes och
  tillväxt utgör 45% av hela spektrat. Multiplicerar vi ovannämnda
  med 0,45 så får vi därmed 90,000 J/m2 per timme (för midsommar)
  resp. 63,000 J/m2 per timme (för vår och höst). Då effekten hos
  lampor mäts i Watt så räknar vi om, och förhållandet mellan dessa
  skalor är 1 Watt = 1 Joule per sekund, dvs 1 W = 3600 J/timme.
  För dessa två mätexempel får vi då 90,000 / 3600 = 25 W/m2 resp.
  63,000 / 3600 = 17,5 W/m2. Kontentan av detta är att en 25 W lampa
  som bestrålar 1 m2 motsvarar det genomsnittliga soljuset vid
  middagstid mitt i sommaren, och en dito 17,5 W lampa motsvarar
  detsamma under vår och höst. Det innebär att dessa värden kan
  betraktas som referensvärden för hur stor effekt som man minst
  måste använda sig av. Ha samtidigt i åtanke att en vanlig glödlampa
  om 25 W inte klarar av att belysa 1 m2 i full effekt.

  Det mänskliga ögat uppfattar lättast ljus som ligger närmast det
  grön-gula spektrat. Känsligheten minskar sedan successivt i båda
  riktningarna (mot det blå spektrats kortare våglänger och det röda
  spektrats snabbare våglängder). Luminans (lumen) mäter den för
  ögat synbara synbara delen av spektrat. Dvs det är anpassat efter
  vårt öga och ej efter växterna och är därför ett delvis missvisande
  sätt att ange hur mycket ljus som växterna får. Solen lyser däremot
  mera jämnt fördelat över hela spektrat med en topp i den blå-gröna
  delen av av spektrat och därefter linjärt avtagande mot det röda.
  Växters fotosyntes sker som snabbast i den gul-röda delen av spektrat.
  Konsekvensen av detta är att solen faktiskt kan vara en betydligt
  sämre ljuskälla än vissa lampor för fotosyntesen. Många tycks tro
  att HPS-lampor är de perfekta lamporna för växterna. Visserligen
  är de effektivare än de flesta lampor, men deras topp ligger vid
  den grön-gula delen av spektrat och visar låga värden i början av
  den röda delen där fotosyntesen maximeras. Att enbart odla med
  en stark HID-lampa (högtryckslampor typ HPS etc) är därför en sämre
  lösning än att kombinera ex.vis en svagare HID-lampa med några olika
  lysrör anpassade för växter.

  Enligt Philips egen förteckning över olika växter så räcker det
  ex.vis med 20-60 W / m2 flourescerande lysrör + HID-lampa under
  16-18 timmar per dygn under för de flesta växter. Det innebär
  att man med en 400 W HPS-lampa + några lysrör kan täcka upp ca:
  10 m2. Och om man odlar under ett mindre utrymme så är till och
  med en 250 W HPS + lysrör mer än tillräckligt för flera kvadrat-
  meter odlingsutrymme.

  replied 21 years, 8 months ago 2 Members · 2 Replies
 • 2 Replies
 • smacky

  Member
  2002-08-10 at 21:30

  En sak som du inte nämner (eller philips) är att en lampa strålar inte ut 25Watt ljusenergi bara för att det är 25W. Det som är mer sant är att den strålar ut 50% värme-energi. Och än så länge så är det inte något som slår solen i ljuskvalitet.

 • reaper

  Member
  2002-08-12 at 23:30

  Man kan se bra skillnad på en planta som blommat under en 400W respektive 600W, budsen sväller upp bra mycket mer och blir grövre under en 600W, så visst gör antal lumen stor skillnad i skörd.

Log in to reply.