Ett svenskt cannabisforumForumsSwecanArkivetNäringsinformation.

 • Näringsinformation.

  Postat av dod på 2002-07-30 at 23:10

  MAKRONÄRING
  Kväve.
  N är viktig för vissa aminosyror, proteiner, enzymer och klorofyll. En önskvärd nivå mellan nitrat och ammonium är 4/1.Aldrig bli lägre än 50/50, understiger N den nivån kan ammoniumförgiftning bli resultatet. Bristsymtom är bland annat att äldre blad gulnar och så småningom vissnar efter som N överförs från de äldre bladen till de nyare bladen som håller på att utvecklas.
  När skall du tillsätta extra N?

  1. Iakta dina plantor. Vissnar äldre blad för fort? Gulnar äldre blad? Och nya blad( även om de har normal färg och form) blir mindre än tidigare ?

  Om du svarar ja på ovanstående punkt är det dags att tillsätta N. Överdosera inte då detta kan leda till brist av andra näringsämnen.

  Fosfor.
  Det finns två sorters oorganiska fosfatföreningar som är relativt olösbara i vatten :
  Ca föreningar
  Fe/Al föreningar
  Fosfatets lösbarhet bestäms av:
  substratets pH
  tillgången på löst Fe, Al, Mg och mineraler som innehåller desamma tillgången på Ca och Ca mineraler.
  mängden och nedbrytningshastigheten av organiskt material.
  mängden mikroorganismer.
  I mineralsubstrat med låga pH värden kan Fe, Al, Mg finnas lösta och reagera med fosfaterna och göra dem olösbara. Oftast är mängden lösta metalljoner betydligt högre än mängden lösta fosfater, och bara minimala mängder lösta fosfater kommer att finnas kvar för växter och alger. Ju högre lerartsinnehåll ett substrat har desto större är dess förmåga att binda fosfater. Fosfatbrist uppstår nästan aldrig men om det skulle inträffa är ett symtom att äldre blad kan bli purpurröda. Fosfatöverskott kan ( förutom en kraftig algtillväxt, vilken lätt kan uppstå ändå) yttra sig i fosfatförgiftning som påverkar vissa mikronäringars normala funktioner. Framför allt Fe, Zn och Mn.

  Kalium.
  Spelar en avgörande roll inom flera områden.
  syntetisering av proteiner.
  upprätthållande av växtens vattenbalans.
  aktiverar 60 olika enzymer som är inblandade i plantans tillväxt.
  fotosyntesen.
  socker transport.
  osv. osv.
  Bristsymtom : långsam tillväxt, blad längre ner på stammen får gulnande kanter.

  Kalcium.
  Ca behövs för att bevara integriteten i cellmembranen, och hittas i cellväggarna som Kalciumpectat vilket fungerar som ”cement” mellan cellväggarna. Kolla med det lokala vattenverket så att du vet hur mycket Ca som det finns i kranvattnet. På vissa ställen i landet kan det vara ganska höga värden.
  Bristsymtom: bladtoppar vissnar och faller av. Gulnande bladkanter.

  Magnesium.
  Mg brist påverkar direkt fotosyntesen och tillväxten. Mg koncentrationen skall aldrig överstiga mängden löst Ca.
  Mg behövs för klorofyllproduktionen och för att aktivera många enzymer och för energitransport.

  Svavel.
  S styr vissa aminosyror och proteiner, coenzym A, thiamin och biotin. Höga halter av SO4 har generellt ingen negativ inverkan på dina växter. Brist på SO4 däremot får nya blad att gulna.

  MIKRONÄRING.
  För lite orsakar bristsymtom och för mycket är giftigt. Den nivå som passar bäst är ganska smal, så följ de rekommendationer som finns för den mikronäring ni har köpt. Om ni blandar själva så var väldigt noga med att följa receptet.
  Olika mikronäringars funktion:
  Zink: främjar växthormon och stärkelseproduktionen.
  Järn: viktigt för klorofyllproduktionen.
  Koppar: viktig för fotosyntesen , protein och kolvätemetabolismen.
  Mangan: fotosyntesen, N metabolismen och N upptagningen.
  Bor: avgörande för celldelning och cellutveckling.
  Molybden: avgörande för N upptagningen.

  Mikronäringens tillgänglighet är beroende av substratets pH och syresättning.
  ”syresatt” och lågt pH: vanliga katjoner dominerar.
  ”syresatt” och högt pH: gör de flesta mikronäringar olösbara och otillgängliga för växterna.
  Ringa eller ingen cirkulation och lågt pH: giftiga nivåer av Fe och Mn.
  Syresatt är egentligen fel ord, cirkulerat kanske, men det blir också tokigt. Hoppas att jag blir förstådd ändå.
  Stora mängder av lösta fosfater kan påverka växternas förmåga att tillgodogöra sig Fe och Zn. Syresatt i de här fallen gäller naturligtvis bara för Hydro och är något ganska relativt. När växterna är etablerade och rotsystemen utvecklade avger rothåren syre i det omgivande substratet.

  Näringsbrist- symptom
  Seriöst om bristsymtom hos växter. Många bra bilder:
  https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1381

  Om ni verkligen vill ha en ingående förklaring om näringssalter så läs Delta940 DIY Raw Salt Fertilizers for Dummies

  svarade 20 år, 6 months sedan 0 Medlem · 0 Svar
 • 0 Svar

Tyvärr hittades inga svar.

Forumet 'Arkivet' är stängt för nya diskussioner och svar.

Start av diskussion
0 av 0 svarar juni 2018
Nu