• Maximera potensen

    Posted by reaper on 2002-12-05 at 08:29

    Hur gör man för att få så potenta plantor som möjligt om man helt bortser från mängden på skörden?

    replied 20 years, 10 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply