• Posted by mooch on 2002-10-08 at 13:42

  Jag funderar på vad som händer om man kör ett slutet system. Måste luften hos en växt verkligen bytas ut fortlöpande? Varför isf? Vilka ämnen i luften är det som måste bort?

  Jag klurar på ett slutet system där man har en luftkanal med ett från och tillflöde. Med tex, en fläkt som blåser ut, efter fläkten ett kolfilter, därefter ett par påsar luktdödare (det kanske bara är kol i dem?) och därefter ett kar med mäsk eller någon form av CO2 och slutligen en fläkt som blåser in luft i utrymmet igen.
  Borde inte det reducera lukten ganska ordentligt tro? Frågan är om luften fortfarande innehåller något som växten inte gillar?

  replied 21 years, 6 months ago 3 Members · 3 Replies
 • 3 Replies
 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 14:52

  Ett slutet system tycker jag är som att gå över ån efter vattnet……

  …det finns ett flertal länkar på overgrow där de genom att låta luften ut gå ut genom filter av aktivt kol fått bort lukten helt…..jag har inte haft möjligheten att exprimentera med det själv men det verkar lovande

  eller komb aktivt kol/airfresh…….

 • carlse

  Member
  2002-10-08 at 14:55

  @Mooch wrote:

  Jag funderar på vad som händer om man kör ett slutet system. Måste luften hos en växt verkligen bytas ut fortlöpande? Varför isf? Vilka ämnen i luften är det som måste bort?

  Jag klurar på ett slutet system där man har en luftkanal med ett från och tillflöde. Med tex, en fläkt som blåser ut, efter fläkten ett kolfilter, därefter ett par påsar luktdödare (det kanske bara är kol i dem?) och därefter ett kar med mäsk eller någon form av CO2 och slutligen en fläkt som blåser in luft i utrymmet igen.
  Borde inte det reducera lukten ganska ordentligt tro? Frågan är om luften fortfarande innehåller något som växten inte gillar?

  Att odla i slutna utrymmet där ventilationen är undermålig kommer med tiden att ha en hämmande effekt på växternas hälsa och utveckling.

  De flesta växter, inkl. Cannabis, tar på dagen upp koldioxid och producerar syre + socker. På natten så sker det omvända fastän i mindre grad – växterna upptar syre och utsöndrar koldioxid (ett undantag är de flesta kaktusar som s.a.s. “håller andan” på dagen och endast s.a.s. “andas” på natten för att inte förlora vatten). Detta är sannolikt en nyhet för många, där man i skolan fått lära sig att växter bara tar upp koldioxid och avger syre. Den s.k. fotosyntesen hos de flesta växter sker både dagtid och nattetid, men på litet olika sätt. Och ifråga om krav på luft så måste balansen mellan koldioxid och syre vara god. Eftersom mängden koldioxid i luft normalt bara är på 0.03% medan mängden syre normalt är så mycket som ca: 21% så är det lättare för växterna att under natten uppta syre än att på dagen uppta koldioxid. Konsekvensen av detta är att växterna inte behöver anstränga sig lika mycket om luften är “normal” och inte har för mycket eller för lite av koldioxid och syre, samt lufttrycket också är normalt. I slutna utrymmen med dålig ventilation så blir det lätt obalans. Växter avger även andra ämnen (många av dessa ämnen kan vi känna doften av) som delvis utgörs av biprodukter (generellt gäller för de flesta växter att det är ämnen som utsöndras för att attrahera vissa typer av växter och djur och repellera andra). Många av dessa ämnen i alltför stark koncentration är giftiga för växten.

  Växter är som allt levande, inkl. oss människor. Att sätta en växt i ett litet slutet utrymme är som att stänga in en människa i ett litet slutet rum. Ty även om dom inte har tankar och känslor som oss så har dom ändå behov – bl.a. av att biprodukter som utsöndras också kan elimineras.

 • mooch

  Member
  2002-10-08 at 15:11

  Ok, tack för svaren.
  Låt säga att man har en fyrkantig tunnel på tex 120×120 (mm) kanske en halvmeter lång. Ett insug från växtutrymmet och ett utblås som blåser ut luften helt (insug med friskluft sköts av undertrycket i växtutrymmet).
  I själva tunneln placerar man iaf. 1st kolfilter och på vägen ut även att par påsar luktdödare.
  Kan det bli relativt lukfritt tro?
  Jag spånar på en scrog-box av stealth-modell så alla tips är välkomna.

Log in to reply.