• Legalisering på gott och ont

  Posted by reaper on 2002-10-25 at 12:53

  Jag vet att liknande inlägg har postats förut, och jag är ledsen att ta om detta ännu en gång :( Hoppas att det är OK.

  Kan alla vara vänliga och skriva ner alla för- samt nackdelar med en legalisering av cannabis? Hur skulle Sverige påverkas av en sådan legalisering, och vad för ont och gott skulle det resultera i?

  Det vore jättetrevligt med rika och detaljerade förklaringar om olika för- och nackdelar. Behöver nämligen en del speciell information för min nya hemsida som jag håller på med. :)

  replied 21 years, 5 months ago 7 Members · 13 Replies
 • 13 Replies
 • reaper

  Member
  2002-10-25 at 17:07

  Men snälla, är sådana inlägg SÅ jättetråkiga? :?

 • carlse

  Member
  2002-10-25 at 17:44

  @TranceShroom wrote:

  Jag vet att liknande inlägg har postats förut, och jag är ledsen att ta om detta ännu en gång :( Hoppas att det är OK.

  Kan alla vara vänliga och skriva ner alla för- samt nackdelar med en legalisering av cannabis? Hur skulle Sverige påverkas av en sådan legalisering, och vad för ont och gott skulle det resultera i?

  Det vore jättetrevligt med rika och detaljerade förklaringar om olika för- och nackdelar. Behöver nämligen en del speciell information för min nya hemsida som jag håller på med. :)

  FÖRDELAR:

  1) Cannabis som drog avdramatiseras; narkotikastämpeln försvinner och därmed kommer Cannabis som drog mer att jämföras med alkohol på gott och ont. Konsekvensen kommer nog att bli en ökad användning av Cannabis bland de som idag enbart eller huvudsakligen använder alkohol.

  2) Alla som idag odlar eller köper samt röker behöver inte smussla med det utan kan göra det mera öppet. Och de riskerar inte att bli gripen av polis och ställda inför domstol med böter och fängelse som idag, vilket är både kostsamt och destruktivt sett ur alla perspektiv.

  3) De som idag smugglar in stora mängder Cannabis och tjänar pengar på det kommer att drastiskt förlora marknadsandelar, detta eftersom nu vem som helst med lätthet kan odla sin egen marijuana eller alternativt köpa lagligt.

  4) Differentieringen mellan s.k. “lätta droger” som Cannabis innebär och “tunga droger” som Amfetamin, Heroin och Kokain blir mer distinkt. Och samhällets insatser för att begränsa det tunga bruket och missbruket kan intensifieras.

  5) Lagstiftningen kommer mer i paritet med vad som är vetenskapligt styrkt och belagt – att Cannabis inte är så farligt som tidigare har propaganderats. Och det överrensstämmer också mer med vad många människor praktiskt har erfarenhet av – att använda Cannabis leder inte till narkomani.

  6) Många som idag är beroende av alkohol, tobak, amfetamin, heroin eller andra lagliga eller olagliga droger kan styras över till en mindre farlig drog.

  7) Det kommer att öppna dörren för medicinsk användning av Cannabis.

  NACKDELAR:

  1) Man räknar med att ca: 10% (1 av 10) av befolkningen är predipsonerad för ett s.k. missbruksbeteende. Och genom att tillåta ytterligare en laglig drog utöver Alkohol och Tobak så kommer det att finnas risk för att än fler människor fastnar i missbruk.

  2) Risken kommer att öka för s.k. blandmissbruk, där billig och lättanskaffad Cannabis ingår som en laglig drog bland flera.

  3) I och med en ökad användning av Cannabis så kommer risken för att fler människor ska få problem med lungor och luftvägar också att öka, då Cannabis i huvudsak röks.

  4) I och med att fler kommer att prova på Cannabis så kommer också alltfler att få erfara effekten av överdosering endera hos sig själva eller hos vänner och anhöriga (jämför med alkohol). Akutmottagningarna kommer att få ta emot alltfler som pga överdosering uppvisar ett akut psykotisk beteende med förvirringstillstånd och nojja.

  Ja, det finns mycket mer att säga,men det var vad jag så här spontant kom på.

 • josef_k

  Member
  2002-10-25 at 18:12

  Att legalisera cannabis över en dag hade tveklöst lett till en sk. pendeleffekt. Jag är osäker på om jag öht vill ha en legalisering.
  Däremot behövs en avkriminalisering av användarna. Ifall människor inte längre riskerar att bli av med jobb, bostad och umgängeskrets för att man använder något som är mindre skadligt än alkohol, så har vi nått en lång bit.

  Nackdelen med en avkriminalisering är att det fortfarande är kriminella kretsar som tar in cannabis och att man måste sluta sig till dem för att använda det. Fördelarna är dock att man undviker den gigantiska pendeln som annars skulle inträffa. Jag tror inte heller att svenska befolkningen är redo för att släppa cannabis fri. Inte i dagsläget. Men ifall jag skulle gissa, så hade det högst tagit trettio år innan en cannabiskultur hade dykt upp som motsvarar den för alkoholen.

 • m

  Member
  2002-10-25 at 18:54

  @Carlse wrote:

  NACKDELAR:

  1) Man räknar med att ca: 10% (1 av 10) av befolkningen är predipsonerad för ett s.k. missbruksbeteende. Och genom att tillåta ytterligare en laglig drog utöver Alkohol och Tobak så kommer det att finnas risk för att än fler människor fastnar i missbruk.

  2) Risken kommer att öka för s.k. blandmissbruk, där billig och lättanskaffad Cannabis ingår som en laglig drog bland flera.

  3) I och med en ökad användning av Cannabis så kommer risken för att fler människor ska få problem med lungor och luftvägar också att öka, då Cannabis i huvudsak röks.

  4) I och med att fler kommer att prova på Cannabis så kommer också alltfler att få erfara effekten av överdosering endera hos sig själva eller hos vänner och anhöriga (jämför med alkohol). Akutmottagningarna kommer att få ta emot alltfler som pga överdosering uppvisar ett akut psykotisk beteende med förvirringstillstånd och nojja.

  Cannabis som drog blir inte bättre eller sämre av legalisering, men det finns absolut chans att kvaliteten förbättras. Kvalitetskrav, renhetskrav och märkningskrav kan ingå som en del av en reglerad legal marknad.

  Alla de negativa effekter du tar upp står och faller med antagandet att konsumtionen ökar vid en legalisering. Det är inte alls så säkert.

  Cannabis är inte svårttillgängligt och dyrt trots att det är förbjudet men de flesta skulle inte röka på om det så vore både gratis och lagligt.

  En viktig poäng med legalisering är att marknaden för cannabis avskärmas från marknaden för tung narkotika.

 • trestor

  Member
  2002-10-26 at 13:46

  Det är med droger som med mycket annat, en snabb förändring blir svår för många och samhället, utan det måste ske en gradvis relativt långsam förändring för att det ska fungera. Så fort som möjligt bör vi avkriminalisera bruket och ta bort fängelse från straffskalan för ringa narkotikabrott, och sedan efter några år kanske tillåta mindre mängder av vissa droger, och efter ytterligare en tid kontrollerad försäljning.

 • carlse

  Member
  2002-10-26 at 14:17

  Jag är också tveksam till en snabb legalisering av Cannabis.

  Problemet anser jag huvudsakligen vara att personligt bruk inklusive odling är kriminaliserat. Jag kan faktiskt inte inse några som helst fördelar med att odling och användning av Cannabis för privat bruk skulle vara olagligt. Och det är nog också det som vi först och främst gemensamt ska kämpa för – en avkriminalisering av odling och användning av Cannabis för privat bruk. Inte en total avkriminalisering.

  Att man från myndigheternas sida inte vill att handeln med droger (lagliga som olagliga) ska ske har jag full förståelse för. Den lagliga handeln med de lagliga drogerna alkohol och tobak är sedan lång tid tillbaka satt i system med etablerade distributionsled och beskattning, så att de ekonomiska nackdelarna som alkohol- och tobaksmissbruket leder till (sjukvård, m.m.) delvis kan balanseras genom inkomster skattevägen. Att i dagslägen förbjuda handel med alkohol och tobak skulle ur flera perspektiv vara omöjligt att upprätthålla. Det finns det f.ö. redan praktiska erfarenheter av. Om man däremot även skulle tillåta fri handel med Cannabis så skulle man av samma skäl som ovan vara tvungen att skapa statskontrollerade distributionsled och beskatta Cannabisförsäljningen. Det skulle bli mycket svårt, men långt ifrån omöjligt. Emellertid så skulle det kunna öppna vägen för en ny inhemsk industri – industriodling av Cannabis för rekreationellt bruk. Men det som framförallt skulle förhindra en sådan utveckling är de oerhörda problem och kostnader som vi idag vet att alkohol- och tobaksmissbruk innebär. Och att då tillåta fri handel med en tredje drog (Cannabis) skulle aldrig kunna motiveras, just med tanke på de faktiska risker som detta skulle kunna innebära, och oavsett om dessa risker bevisligen skulle vara avsevärt mindre än de problem som alkohol och tobak idag innebär.

  Nej, låt oss lägga krutet på att först och främst få till stånd en avkriminalisering av odling och personligt bruk av Cannabis!

 • reaper

  Member
  2002-10-26 at 15:16

  Nu måste jag gå in och lägga min bild på det hela… jag tycker faktiskt att statlig kontroll av försäljning av cannabis är bättre än att alla ska få odla sin skit hemma.

  Inte pga av att jag tror det skulle bli bättre eller säkrare på det sättet, nej utan helt enkelt pga att staten ska ha en inkomst att använda till att behandla de som kan tänkas råka illa ut pga drogerna. (jag snackar cannabis nu)

  precis som att bränna sin sprit hemma är olagligt så tycker jag det ska finnas en kvot på hur mycket man max får odla för eget bruk (jmf hembryggt vin).

  staten behöver skatteintäkter på allt som kostar i slutändan (alkohol, trafik, osv…)

  jag välkomnar därför den hollänska modellen med coffieshops… där jag tycker staten skulle ge ut tillstånd och beskatta varorna.. eller varför inte börja sälja cannabis på systembolaget?

 • mooch

  Member
  2002-10-26 at 16:08

  Jag håller med Olangu på den punkten iaf. initialt. Att släppa det helt fritt över en natt kommer nog ge en viss pendeleffekt men jag tror dock inte att den skulle bli speciellt stor i ett land som Sverige.

  Hur jag än vrider och vänder på det så tycker jag att avkriminalisering är bättre än kriminalisering och en lagalisering bättre än avkriminalisering.

  Om inte staten har kontroll över cannabis så tror jag faktiskt att det kommer att vara gangsterligor som tar kontrollen över det. Då är alternativet staten bättre, tycker jag.

  Sen tycker jag nog att alla ska ha rätten till en viss husbehovsodling…
  Man kan inte jämföra cannabis och sprit, cannabis och vin är ändå mer rättvist om man skall generalisera och göra taskiga jämförelser 😉

  Skatteintäkter på legaliserad cannabis är dessutom ett bra argument FÖR en legalisering.

 • reaper

  Member
  2002-10-26 at 18:35

  Mooch: Du tar faktiskt upp en intressant sak som jag aldrig reflekterat över… Varför är det olagligt att göra egen sprit trots att det är tillåtet att göra vin och öl? Vad säger lagen och hur avgörs vad som är tillåtet?

  Skatteintäkter på legaliserad cannabis är dessutom ett bra argument FÖR en legalisering.

  Jag skulle gladeligen betala 5% mer i skatt (samtidigt som Sossarna gladeligen skulle höja skatten ytterligare) för att få röka på lagligt.

 • reaper

  Member
  2002-10-27 at 13:53

  Statlig kontroll låter skrämmande.. iaf med denna staten vi har nu.

  Nej men jag tycker vi borde ha nått i stil med Question 9 i Nevada. Jag har inte läst så jättemycket om det men nu har jag sett tv-reklamen för det och det verkar ju bra. Reklamerna jag menar finns här
  http://www.nrle.org/commercials.html
  Vet inte om nån skrivit den länken här innan.. men det var rätt skoj att se faktist.

 • mooch

  Member
  2002-10-27 at 16:57

  @kmk420 wrote:

  Statlig kontroll låter skrämmande.. iaf med denna staten vi har nu.

  Nej men jag tycker vi borde ha nått i stil med Question 9 i Nevada. Jag har inte läst så jättemycket om det men nu har jag sett tv-reklamen för det och det verkar ju bra. Reklamerna jag menar finns här
  http://www.nrle.org/commercials.html
  Vet inte om nån skrivit den länken här innan.. men det var rätt skoj att se faktist.

  Tycker du att tex. systembolaget är skrämmande? Det är väl ändå med en mild överdrift?
  Som jag nämnde så tycker jag att det är bättre med statlig kontroll än gangsterligor som kontrollerar. Vad finns det fler för alternativ vid en legalisering i dagsläget?

 • chong

  Member
  2002-10-27 at 17:57

  Håller fullständigt med dig Mooch, något annat alternativ är inte realistiskt.
  Fast coffeshops vore trevligt. Och det ena utesluter ju inte det andra.
  Coffeshop=Krogen=Mindre kvantiteter för direkt bruk.
  Låter hur bra som helst. Men är väl tillsvidare en önskedröm i Sverige men man vet aldrig.

  Mvh chong.

 • josef_k

  Member
  2002-10-27 at 18:53

  På sikt är det ju klart bättre med en legalisering än bara avkriminalisering. Idiotiskt att förbjuda någonting som är ok att göra. Det skapar bara problem.

  Men vi ska försöka ändra Sveriges lagar. En avkriminalisering är det enda möjliga förstamålet.

Log in to reply.