• Posted by reaper on 2002-06-17 at 23:36

    Jag visste inte riktigt ifall jag skulle placera tråden här eller i Sjukstugan.

    Jag har upptäckt några gröna larver på en av mina större plantor. På några ställen har det också bildats små kokonger omgivna av ett salivliknande slem. Vad är detta? Hur pass allvarligt är det? Några av bladen har också fått små delar uppätna.

    replied 21 years, 10 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply

Log in to reply.