• reaper

    Member
    2002-12-19 at 17:40

    En annan sak man kunde konstatera var att det inte finns någon skillnad mellan hur snabbt en planta växer och halten med THC och övriga cannabinoler.

    …later som ett starkt argument för att 24/0 skulle vara optimala vägen att ga för största skörd + bästa kvalité eller?[/quote]

Page 2 of 2