• Kvantitet eller kvalitet

  Posted by carlse on 2002-10-16 at 16:31

  Jag håller sedan en tid tillbaka på och plöjer igenom all litteratur och alla forskningsrapporter i ämnet Cannabis inför en bok som jag håller på och skriver på. Och en sak som slog mig och som bekräftas av flera av varandra oberoende studier är att kvalitet och kvantitet inte alltid hänger ihop.

  Det förekommer stora variationer ifråga om koncentrationen av de psykoaktiva beståndsdelarna, företrädelsevis då THC, och det ensamt viktigaste faktorn är genetik. En sort (“strain”) som är genetiskt betingad att innehålla en hög procent THC kan odlas till att få låg THC-halt, och en sort som genetiskt är betingad till att ha låg THC-halt kan odlas till att få hög THC-halt. Om växtvillkoren däremot är gynnsamma så att plantorna får den näring, den luftfuktighet, det luftombyte, den temperatur och de soltimmar de behöver så slår dock genetiken igenom bättre.

  Vad är det då för växtfaktorer som huvudsakligen ändrar halten av THC och övriga psykoaktiva beståndsdelar i Cannabis? Jo, först och främst tillgången resp. bristen på vissa näringsämnen. En undersökning som utförts där man planterat sticklingar från en Afghanskt viltväxande planta i jord men där jorden haft litet olika näringsinnehåll visar på ett intressant resultat (växtvillkoren har i övrigt varit identiska).

  Plantor som odlas där jorden har ett överskott av Kalium (K) och ett underskott av Kalcium (Ca) har visat sig ge plantor med allmänt lägre halter cannabinoler inkl. en lägre THC-halt. Skillnaden var 1 till 7, dvs de övriga plantorna hade ca: 7 gånger högre halt THC.

  De plantor som innehöll högst halt med cannabinoler och THC var odlade i jord som innehöll en för låg halt Magnesium (Mg), en för låg halt Järn (Fe) och en jord som hade ett lägre Ph-värde (surt). Emellertid så var dessa plantor kortare, de hade ett färre antal noder, ett färre antal blad per nod och en mindre total torrvikt. Om dessa halter däremot är alltför låga så att plantorna visa tydliga yttre tecken på näringsbrist så producerades knappt några cannabinoler alls.

  Skillnaden i THC-halt mellan de som innehöll minst och de som innehöll mest var en faktor på 1 till 9. Och skillnaden mellan de som innehöll mest och de som odlades i “normal” jord var en faktor på 1 till 3.

  De plantor som å andra sidan växte sig störst och starkast och som slutligen kom att ge störst skörd (högsta torrvikt) var de plantor som fick växa i jord innehållande en jord som låg lite under det neutrala (dvs var svagt surt), hade en högre halt Fosfor (Ph), Kalium (K) och Kalcium (Ca) än normal jord.

  Konsekvensen av det blir alltså att de plantor som kan växa med ett överskott av de viktiga näringsämnena Fosfor (Ph), Kalium (K) och Kalcium (Ca) också ger störst skörd (= kvantitet), men om plantorna lider brist på Magnesium (Mg) och Järn (Fe) stressas de till att producera större mängd cannabinoler, inkl. större mängd THC (= kvalitet). Men denna stress gör också plantorna mindre med mindre mängd färdig cannabis som resultat.

  I en annan studie där man jämförde skillnaden i ljus visade att halten av cannabinoler och THC inte är beroende av hur mycket / hur litet ljus som plantorna får. Dvs koncentrationen är oförändrad. De plantor som däremot får mera ljus växer sig också större och starkare. I denna studie så provade man med olika typer av lampor och ljus för att försöka få plantorna att producera mera cannabinoler, dock utan att lyckas. Så kvantiteten kan justeras med såväl mängden ljus som ljustidens längd. Men kvaliteten påverkas ej.

  I ytterligare en studie studerade man skillnaden i temperatur, och hade två identiska odlingar där temperaturen var 22 respektive 32 grader Celsius. Man justerade även luftfuktigheten (eftersom högre temperatur torkar ut plantorna snabbare och därmed kräver högre luftfuktighet). De plantor som odlades i den högre temperaturen (och luftfuktigheten) visade sig innehålla en högre halt THC. En annan skillnad man konstaterade var att plantorna som växte i den högre temperaturen och luftfuktigheten växte sig större. Konsekvensen är alltså att man får en högre kvalitet och kvantitet med högre temperatur under förutsättning att man kan kompensera med ökad luftfuktighet.

  En annan sak man kunde konstatera var att det inte finns någon skillnad mellan hur snabbt en planta växer och halten med THC och övriga cannabinoler.

  I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).

  Konsekvensen är alltså att för att få kvalitet så måste plantorna också få en så stabil temperatur som möjligt dygnet runt.

  replied 21 years, 4 months ago 5 Members · 16 Replies
 • 16 Replies
 • reaper

  Member
  2002-10-16 at 17:43

  Mycket intressant läsning! Kul att du håller på me en bok! Säg till när den e färdig så låvar jag att köpa ett ex! 😉
  Blessings!

 • mr-magoo

  Member
  2002-10-16 at 21:06

  Mycket bra och spännande läsning… !! Jag är imponerad! 8)

  //Mr Magoo

 • reaper

  Member
  2002-10-20 at 20:51

  c: Trevligt med kunniga och engagerade medlemmar. Kommer den dära bokan handla om hur man odlar cannabis; då skulle jag gärna vilja veta när den går i tryck och allt sådant där :). Jag undrar också vart du har fått tag på referenslitteraturen. Inte för att jag själv orkar läsa (vi har ju dig ;)) men jag är nyfiken på vad man hittar sådan litteratur/artiklar.

 • reaper

  Member
  2002-10-22 at 13:47

  Intressant läsning. Lycka till med boken!

 • slan

  Member
  2002-10-23 at 13:51

  Mycket intressant läsning.
  Du är riktigt duktig på att skriva Carlse så jag köper gärna din bok när den kommer ut.

  Din post kommer att ha stor inverkan på mitt framtida odlande och på hur jag bygger mitt nya growroom.
  Misstänkte att ljuscykler, näringsämnen och temperatur påverkade kvalitet och mängd, men nu slipper jag ju laborera på egen hand,

  Carlse, har du något emot att jag flyttar din post till arkivet när det är färdigdiskuterat här?
  (Ska genast ordna så at du kan posta där själv förresten.)

  /Slan

 • reaper

  Member
  2002-10-23 at 16:44

  @SlanSkrap wrote:

  Carlse, har du något emot att jag flyttar din post till arkivet när det är färdigdiskuterat här?
  (Ska genast ordna så at du kan posta där själv förresten.)
  /Slan

  Mkt bra initiativ av Slanskrap, tycker jag. :)

  Den här senaste posten kommer, lixom för Slanskrap, förmodligen att påverka mina framtida skördar en hel del, efter som jag låtit temperaturerna växla en hel del för mina plantor. Nu har jag börjat förstå vikten av att hålla rätt temperatur..!

  Tack, Carlse!

 • reaper

  Member
  2002-11-20 at 18:35

  Väldigt intressant och bra skrivet
  man ska alltså hoppa över magnesium tillskottet i
  jorden om man är ute efter kvalitet och inte kvantitet?
  Eller så ska man åtminstone snåla med Magnesium…

 • reaper

  Member
  2002-11-30 at 23:14

  Carlse, du har inte sagt något om kvävet. Det borde väl påverka en hel del, elr har jag fel? Jag måste säga att det är helt underbart att få läsa så här bra grejer. Man kan odla nästan hur som helst, men med sådan här info blir det både roligare att odla och bättre skörd. Jaa hela livet blir liksom större på någe vis, och ljusare liksom…
  Tack Carlse!

 • reaper

  Member
  2002-12-05 at 12:23

  Vad har du för referenser till ovanstående påståenden? Enligt vad jag läst tidigare (på nätet mestadels) så ger högre värme lägre potens om man inte tillsätter extra CO2 och längre temp på natten (till en viss gräns) högre potens.

 • zap

  Member
  2002-12-05 at 13:03

  intressant läsning

  jag har märkt att mina plantor ger starkare rus i den miljö de växer i nu än tidigare, det som är tydligast är styrkan på bladen, även sorter med låg thc-halt ger en bra berusningseffekt av att man bara röker blad, tidigare kände man knappt av dem, har både högre luftfuktighet och värme, dessutom har jag slutat kalka jorden pga att jag anser att vårt vatten innehåller tillräckligt med kalk, samt slutat blanda ut den med perlit och vermikulit, ocgh kör med jord med lekakulor istället, mitt motto är “så enkelt som möjligt” och det verkar funka

 • carlse

  Member
  2002-12-05 at 15:47

  Betr. kvävehalten.

  Enligt dom experiment man gjort med att variera olika
  kemiska beståndsdelar i odlingsmediet så har INTE kvävehalten
  någon avgörande betydelse för THC-halten. Kväve är annars
  en av de tre viktigaste grundämnena för alla växter. Kvävebrist
  eller alltför mycket kväve har dock andra negativa effekter
  som är generella för de flesta växter.

  Betr. referenser.

  Jag kommer att lämna utförliga referenser i den kommande
  boken. De flesta expeiment gjordes under 70-talet av olika
  forskare som både samlade in cannabis från stora delar av
  världen och mätte halterna av cannabinoler, såväl som att
  dom odlade olika “strains” under olika växtvillkor.

 • reaper

  Member
  2002-12-05 at 21:24

  Här har du en som vill ha ett ex av boken. Kommer den även att handla om idéhistoria och politik, eller är det enbart om växten som sådan? (stenat välartikulerad :D )

 • carlse

  Member
  2002-12-05 at 21:36

  @tjejen wrote:

  Här har du en som vill ha ett ex av boken. Kommer den även att handla om idéhistoria och politik, eller är det enbart om växten som sådan? (stenat välartikulerad :D )

  Den blir väldigt komplett och kommer att handla om växten sett
  ur alla perspektiv, och kommer därmed också att få ett passande
  namn. 😉 Hela stommen till boken är klar och jag håller
  nu på och går igenom allt källmaterial och referenser. Det är
  emellertid så pass mycket material så jag räknar med att
  jag behöver ca: ett år till innan jag har den klar.

  /Carl

 • reaper

  Member
  2002-12-08 at 05:23

  Hur ökar man lättast koldioxidhalten i det rum man odlar i ?
  Har lärt mig att koldioxid ska kunna användas extra som en boost för själva utvecklingsförloppet,,,stämmer detta :? ??

  Vill oxo ha tipps på hur man lätt ökar luftfuktigheten utan att köpa en luftfuktare.

  Ser mycket fram imot boken carlse :)

 • reaper

  Member
  2002-12-08 at 08:49

  OFFTOPIC-ALIS: Blanda socker, jäst, vatten i en PET-flaska för att tillverka CO2. Att höja luftfuktigheten??? Kanske genom att ställa in ett fat med vatten? Kanske kan fatet ställas på en transformator eller något så det värms upp, men då får man se till att man arrangerar det så att vattnet inte rinner ut bland el grejerna för då blir det kortslutning.

Page 1 of 2

Log in to reply.