• Information om provtagning

  Posted by friggs on 2002-07-08 at 11:40

  Hittade lite information som kanske kan vara intressant på saco:s hemsida.

  Drogtester – till vems nytta? / del 2

  Bland LSD och ghb
  Drogtestas du? Då hamnar troligen ditt prov på kliniskt farmakologiska laboratoriet på Huddinge universitetssjukhus. Förra året undersökte man 15.690 prov och fler och fler svenska företag vill ha sina anställda testade.
  Tre procent eller 455 prov var positiva. Flest har spår av morfin.

  Först tittar laboratoriet på om provet är manipulerat, det vill säga om det är utspätt med te, äppeljuice, vatten eller något liknande. Sen mäts kreatininhalten som är en kroppsegen substans.
  – Om kreatininhalten är under en viss nivå kan man dra slutsatsen att provet är utspätt, berättar Per Björklöv, biolog och informationsansvarig vid laboratoriet som gör 80 procent av alla drogtester i landet.
  – Alla prov som är positiva går vidare till ett GC/MS-test i vilket man slår sönder molekylerna och jämför med exempelvis hur den exakta formeln för LSD ser ut och då har man ett 100 procent säkert resultat, säger Per Björklöv.
  – En vanlig farhåga är att laboratoriet undersöker provet mer noggrant än det officiellt sägs. Men Per Björklöv säger att det inte fungerar så.
  – Vi tittar bara efter det som efterfrågas och vi ser heller inte något annat än det man frågar efter. Varje substans har en speciell reagensmetod så när man tittar efter kokain så kan man inte råka se att personen använder ghb.
  – När företagsläkaren beställer ett drogtest får alltid den testade en kopia av remissen och där står det vilka ämnen labbet ska leta efter.

  Morfin vanligast
  Drogtestet kommer till labbet i två små flaskor, ett A-prov och ett B-prov som är identiska. Alla prov fryses ner och sparas i tre månader. De prov som sen visar sig vara positiva sparas i två år.
  De vanligaste drogsubstanserna labbet får i uppdrag att leta efter är cannabis, morfin, LSD, ecstasy, ghb, kat, och det vanligaste fyndet är morfin, följt av cannabis och amfetamin.
  Morfin är svårast att analysera. Morfin kommer från råopium som kan förfinas till heroin, kodein och etylmorfin. Kodein finns exempelvis i värktabletter och etylmorfin i vissa hostmediciner som ger utslag vid testet.
  Ett positivt opiattest kräver i allmänhet en fördjupad undersökning.
  Hur länge olika preparat finns kvar i kroppen varierar. Längst tid stannar cannabis som man hittar spår av efter en månad medan kokain och amfetamin försvinner efter ett par dagar.
  Droglabbet tittar även efter spår av läkemedel.
  – Det är en knepigare fråga eftersom det inte är förbjudet att använda lugnande medel och många människor behöver tabletter för att kunna fungera.

  Positivt till tester
  Drogtestandet ökar i Sverige. I dag är vi på andra plats i Europa, bara England testar mer. På tredje plats kommer Finland och därefter Tyskland. Föregångslandet är USA där nästan alla anställda testas.
  I en färsk studie har man frågat 120 slumpvis utvalda personer som drogtestats om de upplevt testet som integritetskränkande. I Sverige tyckte 95 procent att testet inte hade varit integritetskränkande och att de var positiva till drogtester.
  Först i landet med drogtester var Scania i Södertälje och sedan kom Skandia. Och ökningen är stor, från 186 drogtester 1992 till strax under 20.000 i år.
  – Missbruket ökar ju i hela samhället vilket gör att fler och fler arbetsgivare får in människor som missbrukar.
  – Det är väldigt olika företag som köper våra tjänster: McDonalds, Kustbevakningen, SL, Banverket, ASG, Luftfartsverket. Däremot inte SAS, vilket jag tycker är konstigt. Frågar du gemene man på gatan vilken yrkesgrupp de tror drogtestas tror jag att de säger piloter, men de testas alltså inte av integritetsskäl, säger Per och ler lite.
  – Andra grupper som inte testas är försvaret och taxinäringen och det är också lite underligt.

  Komplicerat alkotest
  Drogtestet är ett urinprov medan alkoholtestet kan vara antingen urin- eller blodprov.
  Alkoholtestet är mer komplicerat rent juridiskt eftersom det inte är olagligt att dricka alkohol på sin fritid. Laboratoriet gör ett så kallat CDT-test för att hitta överkonsumenter. CDT är analys av ett enzym som ökar om du har druckit minst en flaska vin per dag i en veckas tid under de sex senaste veckorna. Detta bör kompletteras med andra enzymanalyser för att bli säkrare.
  – Hittar man förhöjda CDT-halter så är det med 95 procents säkerhet du hittat någon som druckit för mycket. Men sedan kan ju det förklaras med en veckas semester utomlands eller något annat, förklarar Per Björklöv.

  Birgitta Forssell

  april 2001 © Seko-magasinet

  replied 17 years, 5 months ago 5 Members · 11 Replies
 • 11 Replies
 • baltazar91

  Member
  2002-07-08 at 12:12

  Helt klart värdefullt, friggs.

 • reaper

  Member
  2002-07-10 at 16:45

  Japp,alltid bra att ha en inblick i!
  Man borde försöka att få bort den här skiten kanske genom att belysa drogtesternas baksida ur “Svenssons” perspektiv,låt oss säga att man vet att det är test för alla på skolan eller jobbet på Onsdag,om man då skulle råka tappa en rejäl bit i den heta såsen i skolbespisningen eller personalmatsalen så skulle ju det leda till att alla som ätit av såsen pissar posetivt (och troligtvis några till),företaget skulle fatta att naturligtvis inte alla röker på,det skulle visa att drogtester är allt annat än säkra,massmedia skulle frossa i saken och om det händer några gånger till så kan vi nog se slutet på de här kränkande fasonerna.

  Man behandlas ju som en begagnad bil eller liknande,som spekulant på en gamal bil brukar man dra upp oljestickan för att kolla att det inte är kylarvatten eller annat olämpligt i oljan…

 • friggs

  Member
  2002-07-10 at 19:43

  Jag tror iof att följande isåfall biter bättre:

  “Drogtester löser inga problem”
  Det är inte alla som ser positivt på trenden med allt fler drogtester i arbetslivet. Sven-Olof Evermo på Alna-rådet anser att drogtester inte har med arbetsmiljöarbete att göra. De kan tvärtom motverka en bra arbetsmiljö.

  Att bedriva arbetsmiljöarbete på slumpmässiga grunder, är det kvalité? Frågar sig Sven-Olof Evermo och hans svar är givet. Nej, med drogtester ägnar man sig inte åt konstruktivt säkerhets- eller miljöarbete. Man jagar narkomaner.
  Evermo är helt klar över att narkotika och alkohol måste bort från arbetsplatserna, det är själva grunden för Alna-rådets verksamhet. Men han menar att drogtester riskerar att få motsatt verkan, eftersom de flyttar intresset från drogförebyggande verksamhet till själva testerna och exemplifierar med American Airlines, som skrotade sina drogtester till förmån för kompetensutveckling.
  – Jag är inte negativ till drogtester som teknik, men de bör bara användas som ett komplement till ett generellt arbetsmiljöarbete, och innan man tar till dem måste det finns ett väl fungerande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

  Samverkan och respekt
  Framför allt handlar det om att lägga mer av både energi och kunskap på att se hur människor mår och att våga ta upp det. Samverkan och respekt är andra ord som Sven-Olof Evermo använder.
  Han konstaterar också att det nog är lättare att vifta med resultatet från ett drogtest än att sätta sig och prata med någon som verkar må dåligt.
  – Har arbetsledaren inte haft tid att lära känna dig är det klart han står med brallorna nere när det visar sig att du har drogproblem. Det är också viktigt att skyddsombuden får mer utbildning om psykosociala frågor.
  – Drogförebyggande verksamhet får inte bara vara en arbetsgivarfråga, även facket har ett ansvar och där behövs mer kompetens.
  Det finns ingen forskning om vilka effekter drogtester har och Sven-Olof Evermo anser att det vore en självklar sak för företagens revisorer att kräva besked om.
  Den enda relevanta forskning som finns gäller orsaker till incidenter och olyckor. Sömnbrist placerar sig i topp medan narkotikamissbruk kommer långt ner på listan och alkoholmissbruk lite högre upp.

  Mats Andersson

  Förövrigt är det stark varning för att låta sig drogtestas när man är kär. Endorfinnivåerna höjs på ett sätt som ger utslag på testen vilket en del fått lära sig den hårda vägen!!!

 • reaper

  Member
  2006-12-02 at 18:24

  Eftersom canabis av lagen är förbjudet så gör man tydligen inte skillnad på bruk och missbruk. För att alkohol skall visa posetivt krävs att personen “druckit minst en flaska vin per dag i en veckas tid under de sex senaste veckorna”. Visst förstår man att det kan vara svårt att ha en MISSbrukande anstäld men att blunda för sanningen och straffa ut brukarna också… Annars är ju inte skandia särskillt kända för att följa lagen till punkt och pricka i övrigt ( 😈 ).

 • reaper

  Member
  2006-12-02 at 18:59

  Värt att nämnas är att det är inte THC labben analyserar/identifierar Cb bruk med utan de metaboliter som cannabioderna bryts ned till..IE käkar man olja ifrån cannabisfrön[rik på alla essentiella fettsyror Omega-3, 6 samt 9..så ger det ett possetivt utslag på ett drogtest..detta är alltså innan GC/MS för där syns det vad det är..men innan, i screeningen så är det inte det dom hittar utan just metaboliterna.

  Kräv ett blodprov, för hur motiverar dom annars att dom skall veta vad du gör på fritiden?Det är väl hurvida man är påverkad på jobbet som är relevant i deras ögon? Detta borde om inte annat facket hålla med om.då är det THC dom letar efter och det syns i ca 24timmar= Väldigt få borde torska. :)
  Och dom som gör det borde nog i ärlighetens namn göra det oxå, för då är man påverkad på jobbet vilket jag anser inte är OK.

  Må bäst…

 • torparn

  Member
  2006-12-02 at 20:01

  Vad har du för källa till att det försvinner på 24 timmar i blodet? Och är det om man typ röker en joint i veckan? Kroniska rökare?

 • reaper

  Member
  2006-12-02 at 20:56

  spelar ingen roll hur mycket du har rökt, efter 8-24 timmar är du ren i blodet , finns många trådar här på forumet inom det ämnet.
  hoppas det finns nån annan som kan leta upp lite källor.

 • josef_k

  Member
  2006-12-03 at 10:42

  Nä, så enkelt är det inte!
  Cannabis halveringstid i blodet är mellan 30 och 70 timmar. Men en del lagras in i fettceller och där är halveringstiden enormt mycket längre. (Vissa menar på att den är upp emot flera månader!)
  Så visst försvinner en avsevärd mängd av totala andelen efter ett röktillfälle från fria blodomloppet, men att säga att man alltid är ren efter 24 timmar oavsett hur mycket man har rökt är fullkomligt fel.
  Det beror ju dessutom på var i landet man befinner sig, vilket gränsvärde labbet använder.

 • reaper

  Member
  2006-12-03 at 11:41

  Mitt antagande var fel..vid närmare efteforskning via erowid[vilket i min mening är den ledande opartiska källan på internet iaf.]

  Blood Testing
  Cannabis is detectable in the blood for approximately 2-3 days after use in an infrequent user. Frequent use can be detected in the blood for approximately 2 weeks.

  My bad..Rätt skall vara rätt.

  Må bäst…

 • torparn

  Member
  2006-12-03 at 12:37

  ok, då var det som jag trodde.. hade ju dock vart skönt om det försvann inom ett dygn 8)

  tycker det här är det största problemet om man tänker på legalisering, man måste ju kunna köra bil även om man puffar ibland

 • reaper

  Member
  2006-12-03 at 13:34

  Läste att hampolja lämnar samma restprodukter i kroppen som rökning gör (https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=489). Någon som vet om man kan komma undan med att säja att man använder hampolja hemma?

Log in to reply.