• Hydrokultur (vattenkultur)

  Posted by reaper on 2002-12-04 at 17:55

  Detta är ingen genväg för att få stora växter snabbt, utan för att det ska fordras liksom i andra odlingsformer intresse, kunnighet och tålamod. I många avseenden har hydrokultur likheter med odling med långtidsvattnande kärl. Genom frånvaron av jord så kan en del sjukdomar som orsakas av jord undvikas. Principen för hydrokulturen är att växterna placeras i kärl som består av två enheter. Ytterkärlet ska vara absolut vattentätt och rymma vattenbehållare, påfyllningsrör och rör med flottör där man kan avläsa vattennivån. Det får inte vara av glas så att ljus tränger in, då är det bara en tidsfråga innan det bildas alger i vattnet. De kärl som finns i handeln är i regel inte så vackra, men de kan ju placeras i ett annat hölje. Innekärlet ska ha hål i botten så att rötterna kan tränga igenom till vattnet. Det ska medge luftning av vattnet i Ytterkärlet och vara behållare för det material man använder för förankring av växternas rötter. I handeln finns det hydrokultur för både samplantering och för enskilda växter. Bruksanvisning medföljer! som man bör studera och följa. Man kan mycket väl själv göra hydrokulturkärl, t ex ett vackert keramikkärl kan man göra vattentätt genom att klä det invändigt med kraftigt plastfolie. På samma sätt kan man göra för att få ett långtidsvattnande kärl med kultur i jord. Innerkärl är inte ett absolut måste. Man kan faktiskt plantera växten i lecakulor som fyller hela kärlet, men då måste det finnas en nivåmätare som visa vattennivån. Den få inte överstiga 1/3 av kärlets volym. Som rotstabilisartor kan man använda lecakulor. Även andra sterila material kan användas, t ex vackra strandstenar, de underst liggande stenarna bör inte ha större diameter än 2 cm. Marmorsingel kan endast användas till kalkälskande växter, därför att det utfäller kalk. Före användandet bör stabiliseringsmaterialet tvättas omsorgsfullt i varmt vatten. Vid övergång från vanlig odling i jord till hydrokultur blir förfarandet sålunda: Krukan med växten genomvattnas grundligt någon timma innan omplantering sker. Sedan plantan försiktigt tagits ur jordkrukan sköljs jorden bort i en hink ned svagt ljummet vatten. Eventuellt skadade rötter skärs bort och rotkronan spolas helt ren med svagt ljummet vatten. Den nedre tredjedelen av rotkronan klipps bort för att nya rötter ska växa ut och söka sig till vattnet. Plantan sättes i innekärlet i samma höjdförhållande som den tidigare stått i jordkrukan. Lecakulor eller annat stabiliseringsmaterial släpps ned mellan rötterna tills innekärlet är fyllt. Därefter placeras innekärlet i ytterkärlet och vatten fylls på till en nivå så att den beskurna rotkronan får kontakt med vattnet. Genom nivåmätaren ser man till att detta vattenstånd hålls i 10 – 14 dagar, sedan tillåter man vattennivån sjunka – då följer rötterna med den. Observera att det ska vara vanligt rent vatten intill dess rötterna har etablerat sig i ytterkärlets vattenbehållare. Efter planteringen ställs plantorna svalt och skuggigt (inte mörkt) en vecka innan de placeras på sin egentliga växtplats. När rötterna är etablerade, kan man börja ge näringslösning. Till en början endast halv dos. Vanligt flytande blomstergödsel kan användas men det finns också speciellt sammansatt hydrokulturnäring att köpa i blomsterhandeln. Påfyllning av vatten och näring görs inte förrän nivåmätaren visar att behållaren är i det närmaste tom. Omplantering av hydrokultur görs bäst under vår och försommarmånaderna. Ljus och temperatur för växter i hydrokultur, ska vara samma som för traditionellt odlande. Man vet av erfarenhet att det är många fler växter som vattnas ihjäl än som dör av uttorkning. För den ovane odlaren kan det kanske vara svårt att bedöma när en traditionellt odlad växt behöver vatten. Växter i hydrokultur är på så sätt lättare att sköta, man behöver bara titta på nivåmätaren för att se när det är dax för vattning.

  replied 21 years, 5 months ago 0 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

  Sorry, there were no replies found.

  Log in to reply.