Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Medicinsk cannabis Hampanätet skickar info om med.cannabis i sitt nyhetsbrev

 • Hampanätet skickar info om med.cannabis i sitt nyhetsbrev

  Posted by reaper on 2002-11-26 at 17:09

  Saxat från Hampanätet:

  Hampanätet har inlett ett samarbete med den i Tyskland baserade Internationale Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Det innebär att alla prenumeranter på vårt nyhetsbrev fortsättningsvis också kommer att få IAMC-information per mail översatt till svenska ungefär varannan vecka – alltid något senare än originalen på tyska och engelska. Dessa språk + franska, nederländska, italienska och spanska hittar du på http://www.cannabis-med.org

  Vi som gör de svenska översättningarna utgår både från de tyska och engelska originalen.

  Om det finns utrymme så lägger vi gradvis även upp IAMC-information på den här hemsidan, men vill du vara först att läsa dem så klickar du in dig på http://www.hampa.net/nyhetsbrev.htm och anmäler dig där.

  Läs mer om hampa som läkemedel på vår sida http://www.hampa.net/anv_lakemedel.htm

  Från senaste nyhetsbrevet:

  * USA: Läkare får rekommendera användning av cannabis till sina patienter

  * Storbritannien: Cannabisbaserade läkemedel kan möjligtvis erhållas redan 2003

  1.

  USA: Läkare får rekommendera användning av cannabis till sina patienter

  En federal appellationsdomstol i Kalifornien har beslutat att regeringen inte får dra in läkarbehörigheten från läkare som rekommenderar marijuana till sina patienter. Den federala regeringen borde nu överge sin missvisande ståndpunkt att ge sig på läkare och sjuka människor för att bekämpa cannabiskonsumtionen.

  Appellationsdomstolen 9th Circuit Court of Appeals vidhåller i sitt beslut från 29 oktober domen från en lägre domstolsinstans vilken skyddar läkarnas grundlagsenliga rätt att rekommendera medicinsk marijuana. “En integrerad del av det medicinska utövandet är kommunikationen mellan läkare och patient”, fastställde enhälligt de tre domarna i appellationsdomstolens panel. Läkare som “rekommenderar” medicinsk cannabis utövar bara sin rätt till yttrandefrihet som är garanterad genom första tillägget i grundlagen.

  Domstolen avvisade dessutom regeringens påstående att läkare skulle uppmuntra till lagbrott genom att rekommendera medicinsk användning av marijuana. Domstolen hänvisade till att det fanns legala vägar för patienter att komma åt marijuana, t ex genom ett forskningsprojekt med tillstånd från regeringen eller genom att försöka övertyga den federala regeringen om en ändring av cannabislagstiftningen.

  Det första tillägget i USA:s konstitution lyder: “Kongressen skall inte instifta någon lag som främjar en viss religion eller som inskränker det fria religionsutövandet; eller som begränsar yttrande- eller pressfriheten; eller människors rätt till att församla sig i fredligt syfte för att be regeringen undanröja missförhållanden.”

  (Källor: Reuters 2002-10-29, Associated Press 2002-20-30, New York Times 2002-10-31, USA:s grundlag).

  2.

  Storbritannien: Cannabisbaserade läkemedel kan möjligtvis erhållas redan 2003

  Läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals förklarade den 5 november att fyra s k Fas III-studier som undersöker effekten av företagets cannabispreparat vid multipelskleros är betydligt bättre än placebo när det gäller lindring av sjukdomssymptomen. Fas III är den sista etappen av läkemedelstestning före registreringen.

  Läkemedlet som sprayas i munnen, reducerade effektivt smärtorna förorsakade av nervskador hos ca 350 försökspatienter, likaså spasmer och sömnsvårigheter. I andra studier undersöks denna spray också för behandling av cancersmärtor och tvärsnittssjukdomar.

  “Resultaten av läkemedlen från GW har överstigit våra egna förväntningar”, förklarade styrelseordföranden Geoffrey Guy. “I avvaktan på ett officiellt tillstånd, är vi nu på väg till att släppa vårt första ordinerbara läkemedel på den brittiska marknaden under nästa år”.

  Nederländerna och Tyskland är ytterligare två europeiska länder där apoteken skulle kunna tillhandahålla cannabis under 2003. I Nederländerna förbereder den statliga byrån för medicinsk cannabis att kunna låta licensierade marijuanaodlare leverera direkt till apoteken. På begäran av det federala hälsoministeriet i Tyskland utvecklar det nationella apotekarförbundet ett recept på ett cannabisextrakt som skall möjligöra för apotekare att tillverka mediciner.

  (Källor: Reuters Health 2002-11-5, m fl.)

  3

  Nyhetstelegram

  ***Vetenskap: Aptit

  Resultaten av en studie på råttor avslöjar den oväntade rollen perifera CB1-receptorer spelar vid reglering av näringstillförsel. Undandragande av näring förorsakar en sju gånger så stor koncentration av endocannabinoiden anandamid i tunntarmen; däremot inte i hjärnan eller i magen. Ny näringstillförsel normaliserade anandamidspegeln i tarmen. Den perifera men inte den centrala tillförseln av cannabinoider (annandomid och WIN 55, 212-2) främjade ett förstärkt ätande hos delvis mätta råttor. På liknande sätt reducerade den perifera men inte den centrala tillförseln av en CB1-receptor-antagonist näringsupptaget. (Källa: Gomez R, et al. Neurosci 2000 Nov 1;22 (21):9612-7)

  *** USA: Mellanval

  Enligt ett lagförslag som antogs den 5 november av 63 procent av väljarna i San Francisco blir det stadens officiella policy att man undersöker upprättandet av ett cannabisodlings- och distributionsprogram för patienter. Det innebär inte att San Francisco omedelbart sätter igång med odling av marijuana, utan att stadens representanter har rätt att undersöka olika möjligheter. Övriga cannabisförslag underkändes vid årets mellanval. Väljarna i Arizona och Nevada avvisade avkriminaliseringen respektive legaliseringen av marijuanakonsumtion. (Källor: Associated Press 2002-11-6, Agence France-Press 2002-11-6)

  ***USA: Oregon och Colorado

  Antalet invånare i Oregon med delstatligt tillstånd för medicinsk användning av marijuana steg till 4162 personer sedan programmet drogs igång 1998. Antalet personer i Colorado som har ett liknande tillstånd steg till 181 på två år. (Källa: Associated Press 2002-11-1)

  ***Vetenskap: Cannabis, alkohol, tobak och depressioner

  736 New Yorkbor i åldrarna 14, 16, 22 och 27 intervjuades och psykiatriska störningar inventerades. Tobakskonsumtion hos ungdomar kunde tydligt kopplas samman med en ökad risk för alkoholberoende och drogmissbruk, däremot inte med depressioner vid 27 år. Tidigt bruk av alkohol och marijuana kopplades samman med uppkomsten allvarliga depressioner och drogmissbruk. (Källa: Brook DW, et al. Gen Psychiatry 2002 Nov;59(11):1039-44)

  4.

  FÖR ETT ÅR SEDAN

  – IACM: Konferens 2001 om cannabis och cannabinoider

  – IACM: Nya ledamöter i styrelsen och i patientrepresentationen

  – USA: Narkotikabyrån DEA genomför en razzia mot en medicinsk cannabisförening

  – Storbritannien: Cannabislagar skall mjukas upp

  FÖR TVÅ ÅR SEDAN

  – Australien: Delstaten New South Wales överväger att legalisera medicinsk användning av cannabis

  – Vetenskap: Endocannabinoider förhindrar kramper i andningsvägar och hosta

  – USA: Colorado och Nevada tillstyrker ett laginitiativ för medicinsk användning av marijuana

  (Mer information finns i IACM:s informationsarkiv: http://www.cannabis-med.org )

  Internationale Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e. V.

  (IACM)

  Arnimstrasse 1A

  D-50825 Köln

  Tyskland

  Tel: +49 (0)221-9543 9229

  Fax: +49 (0)221-130 05 91

  E-mail: [email protected]

  Du kan närsomhelst avsluta denna prenumeration genom att följa instruktionerna på http://www.hampa.net/nyhetsbrev.htm

  replied 20 years, 10 months ago 2 Members · 4 Replies
 • 4 Replies
 • josef_k

  Member
  2002-11-27 at 20:12

  Tackar för intressant läsning!

 • reaper

  Member
  2003-01-24 at 19:41

  IACM Nyhetsbrev 2003-01-24

  * Kanada: En domare fastslår att cannabislagstiftningen inte längre gäller

  1.

  Kanada: En domare fastslår att cannabislagstiftningen inte längre gäller

  Den federala regeringens misslyckande att ändra sin marijuanalagstiftning, så som hade utkrävts av ett tidigare domstolsutslag, förorsakade att en domare i Windsor, Ontario den 2 januari upphävde ett åtal mot en 16-åring rörande innehav av cannabis. Domaren Douglas Phillips beslutade att Kanadas lagstiftning beträffande innehav av små mängder cannabis inte längre kan tillämpas.

  I juli 2000 förklarade appellationsdomstolen i Ontario en federal lag för ogiltig som förbjuder innehav av mindre än 30 g marijuana. I fallet rörande den av epilepsi drabbade Terry Parker från Toronto kom domstolen fram till att lagen kränkte sjuka människors rättighet att bruka cannabis av medicinska skäl. Domstolen gav regeringen ett år att reda ut lagen om cannabisinnehav. Den federala regeringen svarade med regleringar av tillgången till medicinsk marijuana (Marijuana Medical Access Regulations) vilka vann laga kraft den 31 juli 2001. De nya reglerna tillåter användning av marijuana i medicinskt syfte men tar inte upp privatkonsumtion av drogen.

  Trots att domen enbart berör ett enda fall så signalerar den att Kanada går mot en möjlig avkriminalisering av innehav av små mängder cannabis.

  (Källor: Canadian Broadcasting Corporation 2003-01-03, Canadian Press 2003-01-02, Associated Press 2003-01-02)

  2.

  Nyhetstelegram

  ***USA: Connecticut och Maryland

  Debatten kring medicinsk marijuana väntas åter tas upp av den lagstiftande församlingen i delstaten Connecticut under kommande år. Representanthusledamoten James Abrams kommer igen att föreslå en lag som ger läkarna tillstånd att utfärda certifikat som rekommenderar deras patienter att använda medicinsk marijuana. Ett liknande lagförslag som har fått starkt stöd i delstaten Maryland under de gångna tre åren men till sist ändå fick avslag, kommer att läggas fram på nytt under den nya sessionen av senator David Brinkley. (Källor Frederick News Post 2002-12-24, Associated Press 2002-12-30)

  ***Österrike: Frikännande

  En AIDS-patient från Marchtrenk i Oberösterreich som i en lokal domstol hade dömts till två månaders fängelse villkorligt frikändes av tingsrätten i Wels. Domaren fastslog att mannens möjligheter att bekämpa symptomen till sin sjukdom vägde tyngre än bestraffningen för innehav av en illegal drog. (Källa: Personligt meddelande från Kurt Blaas, österrikiska CAM)

  ***USA: Ansökan om licens för odling av marijuana

  Två tjänstemän från den federala amerikanska drogmyndigheten DEA (Drug Enforcement Administration) hälsade på hos professor Lyle Craker vid University of Massachusetts i Amherst den 16 december. Det är DEA:s första direkta reaktion på professor Cakers ansökan riktad till drogmyndigheten att få odla marijuana för forskningsändamål som den federala regeringen har gett sitt tillstånd till. Projektet vid Universitety of Massachusetts finansieras av MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies). Det skriftliga svaret från DEA kommer sannolikt att vara ett avslag. (Källa: Personligt meddelande från Rick Doblin, MAPS)

  ***Vetenskap: Inflammation och hjärnskada

  Proinflammatoriska mediatorer som TNF alfa (Tumor-nekros-faktor alfa) spelar en viktig roll vid inflammatoriska processer som förorsakar hjärnskador. Cannabinoider visar sig effektiva vid reduktion av frisättning av TNF alfa genom mikroglia, en speciell typ av hjärnceller. Effekten förmedlades inte genom någon av de kända typerna av cannabinoidreceptorer (CB1 och CB2), vilket ger skäl till att anta existensen av en icke-identifierad cannabinoidreceptortyp. (Källa: Facchinetti F, et al. Glia 2003 Jan 15;41(2):161-168)

  ***Vetenskap: Neuropatisk smärta

  Dronabinol (THC) gav ingen effekt vid behandling av neuropatiska smärtor i en fransk pilotstudie med sju patienter. Oral THC titrerades upp till en maximal dos av 25 mg per dag (genomsnittlig dos: 15 mg) under en tidsperiod av i genomsnitt 55 dagar. THC visade ingen signifikant effekt mot smärta, ångest och depression. Biverkningar noterades hos 5 av 7 patienter, vilket krävde att behandlingen avslutades i förtid för tre patienter. (Källa: Clermont-Gnamien S, et al. Presse Med 2002 Dec 7; 31(39):1840-5)

  Vetenskap: Växelverkan mellan THC och opiatantagonister

  Opioidantagonist naltrexon förstärkte vid stark marijuanakonsumtion de subjektiva effekterna av oral THC (15 och 30 mg). I tidigare djurförsök hade opiatantagonisten försvagat flera THC-effekter. (Källa: Haney M, et al.Psychopharmacology (Berl) 2002 dec 19)

  ***Vetenskap: Tumörtillväxt

  Receptorerna CB1 och CB2 hittar man i normal hud och i hudtumörer hos möss och människor. Lokal applicering av recptorantagonisterna CB1 och CB2 inducerade en tillväxthämning av elaktartade hudtumörer hos möss (Källa: Casanova ML, et al. J Clin Invest 2003 Jan 1; 111(1):43-5)

  FÖR ETT ÅR SEDAN:

  – IACM: Bli medlem i IACM

  FÖR TVÅ ÅR SEDAN

  – Schweiz: Studie med cannabis hos MS-patienter skall avslutas under våren

  – USA: Unimed Pharmaceuticals blir det enda företag som marknadsför Marinol

  Internationella Arbetsgruppen Cannabis som Medicin (IACM)

  Arnimstrasse 1A

  D-50825 Köln

  Tyskland

  Tel: +49 (0)221-9543 9229

  Fax: +49 (0)221-130 05 91

  E-mail: [email protected]

  Du kan enkelt avsluta prenumerationen på detta utskick genom att följa instruktionerna på http://www.hampa.net/nyhetsbrev.htm

  [/quote]

 • reaper

  Member
  2003-02-04 at 19:31

  vart skriver man upp sig på nyhetsbrevet?

 • reaper

  Member
  2003-02-04 at 19:49

  @Miaz wrote:

  vart skriver man upp sig på nyhetsbrevet?

  http://www.hampa.net/nyhetsbrev.htm