• Creator
  Discussion
 • #5838

  funk-doctor-spock
  Participant

  Satt och knapprade lite framför datorn under kvällen när jag kom på att det kanske skulle vara kul att skriva ner lite praktiska debattråd. Detta bygger ju dock på mina personliga åsikter om vad man bör och inte bör säga, men jag har iaf aldrig förlorat en drogpolitisk diskussion och jag tror faktiskt inte det kommer att hända i framtiden heller. Så någon kanske har nytta av det.

  Kort introduktion

  I en debatt är det av yttersta vikt att framstå som den resonabla och odogmatiska parten. För det första bör man inte komma med färdiga lösningar (vilket förklaras senare), utan snarare förslag till resonabla sätt att komma fram till en lösning. Som t.ex. en öppen och objektiv utredning av tillgängliga fakta. Om motståndaren inte vill tillmötesgå ett sådant förslag så kan man ju fråga sig (och gärna motståndaren) vad denne har emot att utvärdera den nuvarande politiken i ljus av alla tillgängliga fakta.

  Vad bör man tänka på?

  Det viktigaste man bör tänka på är att målet för argumenteringen inte är att pressa sin motståndare till att instämma med att droger bör legaliseras eller dekriminaliseras. Jag anser faktiskt att dessa termer över huvud taget inte bör nämnas, eftersom blotta ljudet av dem får säkert hälften av alla meddelandets mottagare att smälla upp en mental mur som det sedan är väldigt svårt att tränga igenom. Det väcker helt enkelt onödiga känslor av fientlighet som det självklart är tillrådligt att försöka undvika. Längre fram i meningsutbytet är det ganska troligt att t.ex. legalisering kommer upp, men se då åtminstone till att det är din motståndare som använder ordet först.

  Det viktigaste argumentet för att avhålla från bruket av dessa termer är dock helt enkelt att man gräver en grop för sig själv. Det går helt enkelt inte att försvara t.ex. en legalisering eftersom folk inte kan ta ställning till alternativa verkligheter som de inte har någon erfarenhet av. Dessutom är det helt onödigt att kräva detta eftersom det inte är detta sakfrågan handlar om, och det är tyvärr där många debatter förloras. Drogmotståndarna vill gärna att bevisbördan ligger på oss att visa hur andra metoder skulle fungera bättre än dagens, men sakfrågan handlar om huruvida det system vi har idag är framgångsrikt, inte vilket system som skulle vara mer framgångsrikt. Det är de som ska försvara den nuvarande politiken, inte vi som ska försvara en politik som inte ens finns i bruk.

  Det räcker med andra ord att koncentrera sig på att visa vilket misslyckande och vettlöst slöseri med resurser den nuvarande politiken är, vilket inte är någon större utmaning. Tänk på att de flesta människor faktiskt inte är det minsta medvetna om fakta, och om en debatt kokar ner till råa fakta så kan man inte förlora om man gjort sin hemläxa. För att styra debatten åt det hållet bör man så ofta som möjligt hänvisa till de större officiella undersökningar som gjorts, vilket tvingar motståndaren att argumentera på en faktuell basis där han alltid är i underläge och inte kan spela på etik och moral, vilket annars är vanligt. Att hänvisa till dessa undersökningar och rapporter är också nödvändigt för att den argumentering man framför inte ska tolkas som personliga åsikter.

  Man behöver alltså inte presentera några alternativ, utan helt enkelt konstatera att någon annan lösning behövs. Det naturliga steget blir sedan att, som nämndes i introduktionen, argumentera för en oberoende utvärdering av den nuvarande politiken. Detta är något som motståndaren inte rimligtvis kan säga nej till. Om vederbörande gör detta så framstår det som uppenbart att denne är extrem så till den grad att han är fullständigt ovillig att ta fakta i betänkande, vilket inte brukar göra underverk för personens trovärdighet.

  Om man känner sig lite osäker och vill stärka sin sak ytterligare kan man med fördel använda medicinska argument, eftersom nästan alla bör hålla med om dem. Då tänker jag på t.ex. cannabis som medicinering vid cancerbehandling eller kroniska smärttillstånd. Detta är ett effektivt argument eftersom väldigt få skulle våga stå för åsikten att en sjuk människa inte har rätt att få ett preparat som kan minska dennes lidande. Återigen, hänvisa till fakta.
  Har man sedan kommit så här långt bör det inte vara något problem att få sin opponent att tillstå att cannabis bör vara tillåtet för medicinskt bruk. Det faktum att det inte är tillåtet och människor alltså lider i onödan är nästan i sig självt skäl nog att ompröva hela narkotikapolitiken.

  Vanliga misstag

  Undvik helst komplicerade argument som grundar sig på individuella fri- och rättigheter. För det första ses i regel detta som en proprare ursäkt för att punda ner sig utan omvärldens inblandning. För det andra så har den genomsnittlige medborgaren varken den intellektuella kapaciteten eller tillräckligt intresse för att sådana argument ska vara verksamma. De individer som är mottagliga för argument som personlig frihet etc. är med största säkerhet redan på vår sida. Håll därför alltid argument och exempel på en så låg och lättbegriplig nivå som möjligt. Så gör våra motståndare, dels för att de själva inte är speciellt klipska (baserat på högst personliga observationer), dels för att det fungerar.

  Använd inte hälsoargument genom att t.ex. göra jämförelser med legala substanser som tobak och alkohol. Detta brukar ses som svepskäl till att fylla samhället med fler droger och anknyter till problemen i föregående paragraf. Visserligen är alkohol och tobak relativt sett mycket farligare än de flesta illegala droger, men den poängen behöver inte göras. Frågan är inte hur farliga drogerna är, frågan är hur man från samhällets sida bäst kan handskas med och minimera farorna. Alla studier har visat att den repressiva linjen är det sämsta alternativet och det är det saken handlar om.

  Ekonomisk argumentation bör också i det längsta undvikas, såvida man inte kan simplifiera argumentet till en väldigt låg nivå som alla kan begripa. Exempelvis kan man jämföra hur mycket det kostar samhället att förvara en narkoman i fängelsesystemet gentemot hur mycket det kostar att ge samme narkoman medicinsk vård och rehabilitering. Den första siffran täcker garanterat den andra flera gånger om.

  Låt inte motståndaren leda in debatten på stickspår som leder till ett fruktlöst ältande av komplexa frågor som moral eller välfärd. Glöm inte vad sakfrågan är – huruvida den förda narkotikapolitiken är framgångsrik eller inte. Om motståndaren framhärdar i sina moraliska dogmer kan man dock ganska lätt knäppa denne på nosen genom att använda den medicinska aspekten – är det moraliskt försvarbart att neka sjuka, lidande och till och med döende människor legitima behandlingsmetoder? Detta är dock inget som jag rekommenderar, håll er hellre till saken.

  Slutligen det vanligaste misstaget av alla – att vara otillräckligt förberedd. Det finns en anledning till att vana talare och debattörer memorerar de viktigaste dragen i sin argumentation. Man bör man kunna rada upp de grundläggande fakta, namnen på forskningsrapporter etc. utan att behöva tänka efter, vilket sätter en i en situation där man har mycket lättare att bemöta eventuella oväntade motangrepp. Inte heller låter det bra om man stakar sig och gör verbala misstag.

  Till sist

  Tänk på att poängtera att våra mål är desamma som den genomsnittlige medborgaren – att minska drogrelaterade skadeverkningar och missförhållanden i samhället. Vi är på deras sida, de är bara så fullmatade av propaganda och skräckexempel att de inte förstår det än. Det är dags att söka en annan lösning på drogproblemet, vad den lösningen än må vara.
  Kan man få folk att inse att det är hög tid att överge den dysfunktionella repressiva narkotikapolitiken så kommer de automatiskt att börja snegla mot dekriminalisering/legalisering, helt enkelt för att det är ett bättre alternativ. Precis som alla större studier har visat.

Page 2 of 2
 • Author
  Replies
 • #105264

  helghampa
  Member

  Guiden är mycket bra. En tanke som jag brukar landa i är dock att jag som cannabisanvändare inte har någon bevisbörda. Naturtillståndet är att jag får använda min kropp och min själ på det sätt jag finner lämpligt. Att inskränka den rätten kräver, i min mening, mycket starka argument. I frågan om cannabis finns det helt enkelt inga sådana argument.

  En uppmaning, ge mig ett enda argument till varför cannabis ska vara förbjudet och jag ska krossa det som man krossar en kackarlacka under skosulan 😉 .

  /H

 • #105265

  stukad_apa
  Member

  Kanske uttjatat nu, men du ska ha kredd för det här Funk Doctor Spock. Mycket bra text, fick lära mej mycket nytt.

  Keep up the good work! :D

 • #105266

  reaper
  Member

  Mer detbattskola!

  Jag läser… låt oss kalla det applicerad kommunikationsteori vid ett läroverk här i Sverige. Så jag tänkte att jag antagligen kan bidra med några matnyttiga tips vad gäller debattekniker.

  Den här debattguiden är nerkokad till fem punkter för att vara enkel att ta till sig. Den är framför allt anpassad för dig som eventuellt kommer ta en offentlig debatt av något slag – offentlig som i “har publik av något slag”, inte bara offentlig som i “på teve”.
  Det kan skrivas så mycket mer om det här, men jag väntar med det och ser vad ni säger efter det här.

  Och just det, “hen” är ett könsneutralt pronomen. Lite otympligare, mycket mer PK.

  1. Du är inte ute efter att vinna!
  När du debatterar är du inte ute efter att vinna. Du vill inte (och kommer antagligen aldrig) få din motdebattör att lägga ner sina argument och röka en fredspipa med dig. Det du vill är att övertyga de som lyssnar på debatten om att din motståndare har mer fel än dig.
  Det här kan inte upprepas nog med gånger, så jag tar det en gång till: du vill inte vinna, du vill inte krossa, du vill inte aega. Du vill att den som lyssnar på er debatt ska inse att du har mer på fötterna, är en bättre människa och har moralen på din sida. Punkt.
  Att äga någon i en debatt kan faktiskt ge motsatt effekt: du kan upplevas som bufflig, ohövlig, självgod etcetera. Det är skönt, men kostar ofta mer än det smakar. Hellre då vara ödmjuk men korrekt, rapp i käften men inte elak. Den gyllene medelvägen är mottot.

  2. Var inte rädd för att argumentera om definitioner!
  Om den du debatterar mot säger “dödsknark” eller “det farliga haschet” eller använder liknande belastade termer (där den negativa inställningen speglas i orden) är det absolut inte fel om du artigt frågar om det vore möjligt att hen lägger av med det. Föreslå att ni enas om en neutral term – t.ex. marijuana, som är ett trevligt ord och framför allt värdeneutralt – för att sedan fortsätta debatten om sakfrågor. Var noga med att poängtera att du bara vill få “en liten formalitet ur världen” och att det är för debattklimatets bästa. Och håll sen för guds skull dig till den överenskomna terminologin!
  (Låt dock inte för mycket av debattiden gå åt till definitionsargument. Det finns viktigare saker att diskutera. Kan du inte övertyga din debattmotståndare om att det är bättre med neutrala termer så låt hen hållas, men använd själv den neutrala terminologin.)

  3. Balansera dina argument!
  Det finns i grund och botten tre typer av argument: de som utgår från personer (där alltså en persons auktoritet/yrke/etc. borgar för att argumentet är sant), de som utgår från känslor och de som utgår från fakta.
  För att föra en effektiv debatt bör man balansera sin argumentation och försöka argumentera lika mycket med alla typer av argument. Självklart ser verkligheten inte riktigt ut så som den borde – de flesta argument smälter ihop lite, t.ex. är en rapport från WHO både baserat på rena vetenskapliga fakta, men också på WHOs rykte om att vara en opartisk och bra organisation – men att helt förlita sig på fakta och tro att man vinner debatten på det viset är bara dumt. Kom ihåg, du är inte ute efter att slakta din motdebattör, du är ute efter att få publiken att lita mer på dig än på hen. Det gör du lättast genom att presentera en bra mix baserad på fakta, känslor och din och andras trovärdighet som personer.
  För mycket känslor – pekoral. För mycket fakta – föreläsning. För många personargument – du verkar sakna någon som helst grund för det du säger.

  4. Anförandet – your time to shine!
  Många offentliga debatter ger dig chansen att hålla ett kortare anförande i början, för att de som lyssnar skall kunna bilda sig en uppfattning om vem du är, vad du representerar, var du står i frågan och vad dina huvudargument är. Så det är exakt vad du ska ta upp. Här finns många metoder; det här är egentligen ett mini-tal och bör därför konstrueras och repeteras noga i förhand. Det finns dock tre approacher som är väldigt enkla: börja med att presentera dig själv, börja med ett argument, eller börja med en berättelse. Det finns fördelar och nackdelar här som jag inte kan gå in på just nu, men principen är ungefär så. I den bästa av världar så ska du under anförandet hinna förklara vem du är och vilka du representerar, förklara dina viktigaste argument (spara dem inte till sist! Det är lockande, men du kan alltid ta upp dem igen med “som jag sa i mitt anförande så…”) och helst också berätta en liten berättelse, kanske om den odödliga klassikern medicinsk marijuana.
  Varför allt detta? Titta på punkten ovanför: vad du har gjort i ditt anförande, om allt gått vägen, är att du har etablerat vem du är och att du är någon att lita på i det här ämnet, du har lagt fram lite hårda fakta, och du har dessutom väckt publikens känslor genom en bra berättelse. Som det heter i fotbollstermer: du har halva inne!

  5. Att omvända individer är inte medlen, det är målet!
  Att försöka ta till debattekniker när man personligen skall övertyga någon är onödigt. Då räcker det med fakta, vänlighet och hjälpsamhet. Och envishet. Förvänta er inte att lyckas göra en gammal IOGT:are till legaliseringsförespråkare över en kafferast.
  Men kanske över ett par år, om du talar om det när det förs upp, om hans barn gör det, om han läser om det i tidningen, ser det på teve…
  Förstår ni? Det är som tao. Var vattendropparna som sakta urholkar berget. Folkopinionen leder till lagförslaget, inte vice versa. Vi kan övertyga Björn Fries tio tusen gånger om utan att någonting ändras i lagen. Det är faktiskt kvantitet – inte kvalitet – som gäller.
  (Här måste jag lägga ett litet addendum: självklart gäller kvalitet också, men bara i bemärkelsen “människor som är duktiga på att argumentera och sugna på att föra debatten vidare”. Återigen – folkopinionen ändrar lagen, inte vice versa. Om människor bara tyckte som lagen säger skulle Swecan knappast finnas.)

  Så, där har ni. Hoppas det smakar. Och snälla, säg till om jag gjort en miss, om något är oklart, om ni vill att jag ska utveckla något, vad som helst. PM eller skriv i tråden! Jag hjälper gärna till så gott jag kan vad gäller såna här frågor.

 • #105267

  amram
  Member

  Väcker liv i den här gamla utmärkta tråden.

  Vet inte om trådskaparen fortfarande finns här i forumet??
  Nåja, här inne finns nog flera skickliga som kan hjälpa mig ur ett argumentationsproblem jag får ibland.

  Det handlar om några vanliga “motståndarargument” som jag känner att det finns flera svar på – men jag kan inte komma på det bästa….

  1. “..jag tycker ändå att det är dumt att legalisera ännu en drog, det är tillräckligt med problem med de som redan är lagliga”

  2. “..att legalisera cannabis är att skicka fel signaler till ungdomar”

  3. “Den stora majoriteten av svenskarna är ändå negativa till cannabis för de vill inte ha fler droger, därför ska vi behålla förbudet.

  Javisst blir man lite arg? Det blir jag i alla fall. Hjälp mig gärna om ni vill.

  /// Amram.

 • #105268

  reaper
  Member

  1. Svårt med någon sorts normalt motargument där – av en anledning! Det finns ett underförstått antagande i påståendet, nämligen att droger skapar problem. Så, en mer givande attackväg är att ta upp skadorna som kriminaliseringen leder till. Det är inte för inte som den bästa reklamfilmen i MTVs senaste antidrogkampanj var Amir Chamdins (var det han?) lilla film om haschets väg till Sverige, och vad haschet finansierar på vägen.
  En legalisering – eller avkriminalisering – skulle göra marknaden mer öppen för, hrrm, privata aktörer. If you catch my drift.
  Du krumbuktar lite runt frågan och tar faktiskt inte upp de reella problem som finns med missbruk i allmänhet, men du visar på att på det stora hela skulle en avkriminalisering även minska mänskligt lidande i Afrika, Afghanistan och varhelst hasch produceras och intäkterna går till kriminella syndikat som också ägnar sig åt trafficking och liknande.

  2. Här är det bra att bara fråga “Varför?” och sen bemöta de argument som kommer. Det kan vara lättaste vägen att bemöta frågan.
  Men egentligen är även det här argumentet baserat på en falsk presupposition (en underförstådd “sanning”), nämligen den att knark är kriminellt. ALLTID. Om knarket legaliseras är det fortfarande kriminellt – och därmed självklart helt fel signaler att ge barnen när vi i princip säger “Här, det är lagligt att begå det här brottet nu!”
  Om det legaliseras är det inget brott. Alltså kan vi inte tala om några signaler som skickas till några barn över huvud taget.

  3. Det finns två saker som reglerar ett arguments giltighet: om det är hållbart och om det är relevant. Hållbarheten bedöms baserat på rena fakta. Går påståendet att backa på något sätt? Giltigheten bedöms på basis av backningen. Är det rimligt att backningen som lagts fram kan stödja argumentet?
  I det här sammanhanget är det bara att angripa hållbarheten. Argumentet är inte direkt hållbart om det inte kan backas av några hårda fakta, opinionsundersökningar eller dylikt.
  Om det mot förmodan finns backning för argumentet – förklara att det är just det du vill ändra på därför att [dina bästa argument för legalisering, speciellt de som ger mervärde åt hela samhället].

  Lycka till! 😉

 • #105269

  atouk
  Member

  1. “Därför att förbudspolitiken orsakar mycket värre problem och skador för både enskilda och samhället än vad själva drogen är kapabel till”

  2. “Ungdomar ska inte behöva tolka “signaler”. De borde i stället få tillgång till korrekt fakta utan bias att bygga sina beslut på. Korrekt fakta innefattar bland annat att det finns goda skäl att inte röka cannabis före eller under puberteten.”

  3. Svara med en motfråga: “Tycker du verkligen att en klok och hållbar samhällsutveckling bör byggas på okunskap, propaganda och populistiska politiska signaler som saknar verklighetsförankring?”

 • #105270

  amram
  Member

  Tack hotblack och Atouk för utmärkta svar. Ska läsa och begrunda.

  Att vara medlem här på Swecan har väckt mitt intresse för retorik och argumentationsanalys (de lät fint!)

  Ha en skön påsk!

  // Amram.

 • #105271

  reaper
  Member

  Hejsan, jag skulle nog ha svarat:

  1) (Håller med hotblack om att det är en underliggande premiss att droger är något dåligt men detta behöver inte innebära något problem)

  En lagstiftning måste bygga på att vara konsekvent och rättvis, annars kommer den att förlora trovärdighet och legitimitet hos befolkningen. En inkonsekvent lag är dessutom direkt orättvis. Aktuell forskning visar på att cannabis t o m är mindre skadligt än alkohol och har mindre riskpotential för beroende. Alltså måste vi här antingen skärpa lagstiftningen för alkohol eller mildra den för cannabis för att få dessa i proportionell fas med varandra. Detta för att kunna få konsekvent lagstiftning som bedömer alla droger objektivt efter skaderisk och missbrukspotential.

  2) Det må så vara men det är inte hållbart att ha en inkonsekvent och orättvis lagstiftning, vad skickar det för signaler till ungdomarna? Visst kan en legalisering hanterad på fel sett se ut som en propagandakampanj och därför är det viktigt att klargöra syftet med legaliseringen. Att det är för att ha värna om och stärka en rättvis lagstiftning som bygger på konsekvens och etablerade fakta. Att något är lagligt innebär heller inte att det är ett påbud eller ens något önskvärt, det innebär bara att det inte är ett brott. Frågan är vidare vad det idag skickar för signaler till ungdomarna att sätta människor i fängelse för att de har valt att förtära en ört som inte skadar någon annan

  3) Åter igen (med risk för att bli tjatig) Det är inte hållbart eller rättvist att ha en inkonsekvent lagstiftning som inte grundar sig på proportionalitet och etablerade fakta. Även om svenska folket t ex ville att röda bilar, men inte andra, lagligt skulle få framföras i alkoholiserat tillstånd så vore det absurt att anta en sådan lagstiftning eftersom den bygger på fantasier och vidskepelser istället för empiriska och sakliga grunder.

  Ett oväntat mönster jag märkte här; att konsekvens i lagstiftningen är ett väldigt kraftfullt argument i flera sammanhang. Fördelen med det är dessutom att det är en värdegrund de flesta svenskar står upp för (vem vill ha en orättvis lagstiftning) och därför kommer den ha stort företräde för andra uppfattningar. Om folk upptäcker att deras åsikter strider mot en rättvis lagstiftning kommer det uppstå s k ”kognitiv dissonans” (inkonsekvens i tänkande och handlande). Min lösning här i diskussionen är därför att antingen stärka alkohollagstiftningen eller mildra cannabislagstiftningen (beroende på syn) vilket ger en rättvis och konsekvent lag. Detta tror jag även de flesta tänkande människor förstår också när de väl konfronteras med det. En ytterliggare liten fördel här kan vara att de som många i Sverige inte vill bli av med möjligheten att få dricka alkohol då och då, och då kommer de i valet att tvingas få ge eftergiften att tillåta cannabis.

  Jag hoppas inte detta är ett etikettsbrott men jag länkar till en liten berättelse som jag lade ut här i samma ämne som tangerar den här diskussionen, ifall ni inte hade sett den så är den här:

  https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48052

 • #105272
Page 2 of 2

Log in to reply.