• Funkdoktorns debattguide

  Posted by funk-doctor-spock on 2003-06-02 at 21:20

  Satt och knapprade lite framför datorn under kvällen när jag kom på att det kanske skulle vara kul att skriva ner lite praktiska debattråd. Detta bygger ju dock på mina personliga åsikter om vad man bör och inte bör säga, men jag har iaf aldrig förlorat en drogpolitisk diskussion och jag tror faktiskt inte det kommer att hända i framtiden heller. Så någon kanske har nytta av det.

  Kort introduktion

  I en debatt är det av yttersta vikt att framstå som den resonabla och odogmatiska parten. För det första bör man inte komma med färdiga lösningar (vilket förklaras senare), utan snarare förslag till resonabla sätt att komma fram till en lösning. Som t.ex. en öppen och objektiv utredning av tillgängliga fakta. Om motståndaren inte vill tillmötesgå ett sådant förslag så kan man ju fråga sig (och gärna motståndaren) vad denne har emot att utvärdera den nuvarande politiken i ljus av alla tillgängliga fakta.

  Vad bör man tänka på?

  Det viktigaste man bör tänka på är att målet för argumenteringen inte är att pressa sin motståndare till att instämma med att droger bör legaliseras eller dekriminaliseras. Jag anser faktiskt att dessa termer över huvud taget inte bör nämnas, eftersom blotta ljudet av dem får säkert hälften av alla meddelandets mottagare att smälla upp en mental mur som det sedan är väldigt svårt att tränga igenom. Det väcker helt enkelt onödiga känslor av fientlighet som det självklart är tillrådligt att försöka undvika. Längre fram i meningsutbytet är det ganska troligt att t.ex. legalisering kommer upp, men se då åtminstone till att det är din motståndare som använder ordet först.

  Det viktigaste argumentet för att avhålla från bruket av dessa termer är dock helt enkelt att man gräver en grop för sig själv. Det går helt enkelt inte att försvara t.ex. en legalisering eftersom folk inte kan ta ställning till alternativa verkligheter som de inte har någon erfarenhet av. Dessutom är det helt onödigt att kräva detta eftersom det inte är detta sakfrågan handlar om, och det är tyvärr där många debatter förloras. Drogmotståndarna vill gärna att bevisbördan ligger på oss att visa hur andra metoder skulle fungera bättre än dagens, men sakfrågan handlar om huruvida det system vi har idag är framgångsrikt, inte vilket system som skulle vara mer framgångsrikt. Det är de som ska försvara den nuvarande politiken, inte vi som ska försvara en politik som inte ens finns i bruk.

  Det räcker med andra ord att koncentrera sig på att visa vilket misslyckande och vettlöst slöseri med resurser den nuvarande politiken är, vilket inte är någon större utmaning. Tänk på att de flesta människor faktiskt inte är det minsta medvetna om fakta, och om en debatt kokar ner till råa fakta så kan man inte förlora om man gjort sin hemläxa. För att styra debatten åt det hållet bör man så ofta som möjligt hänvisa till de större officiella undersökningar som gjorts, vilket tvingar motståndaren att argumentera på en faktuell basis där han alltid är i underläge och inte kan spela på etik och moral, vilket annars är vanligt. Att hänvisa till dessa undersökningar och rapporter är också nödvändigt för att den argumentering man framför inte ska tolkas som personliga åsikter.

  Man behöver alltså inte presentera några alternativ, utan helt enkelt konstatera att någon annan lösning behövs. Det naturliga steget blir sedan att, som nämndes i introduktionen, argumentera för en oberoende utvärdering av den nuvarande politiken. Detta är något som motståndaren inte rimligtvis kan säga nej till. Om vederbörande gör detta så framstår det som uppenbart att denne är extrem så till den grad att han är fullständigt ovillig att ta fakta i betänkande, vilket inte brukar göra underverk för personens trovärdighet.

  Om man känner sig lite osäker och vill stärka sin sak ytterligare kan man med fördel använda medicinska argument, eftersom nästan alla bör hålla med om dem. Då tänker jag på t.ex. cannabis som medicinering vid cancerbehandling eller kroniska smärttillstånd. Detta är ett effektivt argument eftersom väldigt få skulle våga stå för åsikten att en sjuk människa inte har rätt att få ett preparat som kan minska dennes lidande. Återigen, hänvisa till fakta.
  Har man sedan kommit så här långt bör det inte vara något problem att få sin opponent att tillstå att cannabis bör vara tillåtet för medicinskt bruk. Det faktum att det inte är tillåtet och människor alltså lider i onödan är nästan i sig självt skäl nog att ompröva hela narkotikapolitiken.

  Vanliga misstag

  Undvik helst komplicerade argument som grundar sig på individuella fri- och rättigheter. För det första ses i regel detta som en proprare ursäkt för att punda ner sig utan omvärldens inblandning. För det andra så har den genomsnittlige medborgaren varken den intellektuella kapaciteten eller tillräckligt intresse för att sådana argument ska vara verksamma. De individer som är mottagliga för argument som personlig frihet etc. är med största säkerhet redan på vår sida. Håll därför alltid argument och exempel på en så låg och lättbegriplig nivå som möjligt. Så gör våra motståndare, dels för att de själva inte är speciellt klipska (baserat på högst personliga observationer), dels för att det fungerar.

  Använd inte hälsoargument genom att t.ex. göra jämförelser med legala substanser som tobak och alkohol. Detta brukar ses som svepskäl till att fylla samhället med fler droger och anknyter till problemen i föregående paragraf. Visserligen är alkohol och tobak relativt sett mycket farligare än de flesta illegala droger, men den poängen behöver inte göras. Frågan är inte hur farliga drogerna är, frågan är hur man från samhällets sida bäst kan handskas med och minimera farorna. Alla studier har visat att den repressiva linjen är det sämsta alternativet och det är det saken handlar om.

  Ekonomisk argumentation bör också i det längsta undvikas, såvida man inte kan simplifiera argumentet till en väldigt låg nivå som alla kan begripa. Exempelvis kan man jämföra hur mycket det kostar samhället att förvara en narkoman i fängelsesystemet gentemot hur mycket det kostar att ge samme narkoman medicinsk vård och rehabilitering. Den första siffran täcker garanterat den andra flera gånger om.

  Låt inte motståndaren leda in debatten på stickspår som leder till ett fruktlöst ältande av komplexa frågor som moral eller välfärd. Glöm inte vad sakfrågan är – huruvida den förda narkotikapolitiken är framgångsrik eller inte. Om motståndaren framhärdar i sina moraliska dogmer kan man dock ganska lätt knäppa denne på nosen genom att använda den medicinska aspekten – är det moraliskt försvarbart att neka sjuka, lidande och till och med döende människor legitima behandlingsmetoder? Detta är dock inget som jag rekommenderar, håll er hellre till saken.

  Slutligen det vanligaste misstaget av alla – att vara otillräckligt förberedd. Det finns en anledning till att vana talare och debattörer memorerar de viktigaste dragen i sin argumentation. Man bör man kunna rada upp de grundläggande fakta, namnen på forskningsrapporter etc. utan att behöva tänka efter, vilket sätter en i en situation där man har mycket lättare att bemöta eventuella oväntade motangrepp. Inte heller låter det bra om man stakar sig och gör verbala misstag.

  Till sist

  Tänk på att poängtera att våra mål är desamma som den genomsnittlige medborgaren – att minska drogrelaterade skadeverkningar och missförhållanden i samhället. Vi är på deras sida, de är bara så fullmatade av propaganda och skräckexempel att de inte förstår det än. Det är dags att söka en annan lösning på drogproblemet, vad den lösningen än må vara.
  Kan man få folk att inse att det är hög tid att överge den dysfunktionella repressiva narkotikapolitiken så kommer de automatiskt att börja snegla mot dekriminalisering/legalisering, helt enkelt för att det är ett bättre alternativ. Precis som alla större studier har visat.

  replied 15 years, 3 months ago 11 Members · 24 Replies
 • 24 Replies
 • PachiPachiHand

  Member
  2003-06-02 at 22:46

  Bra inlägg, mycket bra skrivet. Lättläst och rakt på sak. Som du säger är det viktigt att inte
  låta motståndaren komma med moraliska argument och ovidkommande stickspår. Hoppas
  alla läser guiden och börjar övertala sina päron! 😈

 • reaper

  Member
  2003-06-02 at 23:12

  Fint skrivet Funk Doctor Spock! Jag håller med dig i det du skriver, särskilt hur pass viktigt det är att i en debatt inte fjärma sig alltför mycket från den man talar med – man kommer längst med en aning “diplomati”.

  Det viktiga är att få människor att börja ifrågasätta, tänka en liten aning annorlunda, möjligtvis i rätt riktning. Ett viktigt tillägg är att aldrig tydligt underskatta en annan människas kunskap eller intelligens, de flesta, oavsett kognitiv förmåga, både känner och avskyr när någon är nedlåtande och alltför enkel i sin argumentation. Lika farligt som det är att vare en besserwisser är det att vara alltför enkel.

  Cat

 • reaper

  Member
  2003-06-03 at 07:19

  Mycket bra text. Borde finnas länkad från framsidan…

  Edit: Vid närmare eftertanke.. så kanske det inte alls borde vara länkat från framsidan. Då kan gemene man ta del av våra debatt-knep och anpassa sig efter dem…. De som är på “vår sida” är ju inne i forumet och läser i vilket fall… eller?

 • reaper

  Member
  2003-06-03 at 08:57

  Väl skrivet Dr Spunk! :D

  En annan bra idé skulle kunna vara att skriva ett en sorts heltäckande FAQ, där alla sorters argument som kan förekomma besvaras på bästa sätt. Jag vet att det redan finns en sådan nu, men jag kan lätt på rak hand komma på minst 5-6 anticannabis-argument som skulle kunna få en aktivist att tappa bort sig och förlora ansiktet.

  Genom att komplettera ovanstående debattknep med en superheltäckande FAQ, skulle vi tillsammans skapa en “Den svenska Cannabisaktivistens debattkokbok”! 8)

  Vad tycker ni?

 • reaper

  Member
  2003-06-03 at 09:51

  @Funk Doctor Spock wrote:

  Undvik helst komplicerade argument som grundar sig på individuella fri- och rättigheter. För det första ses i regel detta som en proprare ursäkt för att punda ner sig utan omvärldens inblandning. För det andra så har den genomsnittlige medborgaren varken den intellektuella kapaciteten eller tillräckligt intresse för att sådana argument ska vara verksamma. De individer som är mottagliga för argument som personlig frihet etc. är med största säkerhet redan på vår sida. Håll därför alltid argument och exempel på en så låg och lättbegriplig nivå som möjligt. Så gör våra motståndare, dels för att de själva inte är speciellt klipska (baserat på högst personliga observationer), dels för att det fungerar.

  Det är ju det som är så patetiskt tragiskt och frustrerande. Samma sak i alla debatter. I politik är det omöjligt att ta en ricktig debatt om vårat samhälle och hur det borde fungera, just för att folk är så mentalt underutväcklade så att dom inte förstår moraliska och realistiska argument. Svarar istället i sin naivitet att det är en själv som är naiv som tror på ett system som inte fungerar. grrrrr

  @munchy wrote:

  En annan bra idé skulle kunna vara att skriva ett en sorts heltäckande FAQ, där alla sorters argument som kan förekomma besvaras på bästa sätt. Jag vet att det redan finns en sådan nu, men jag kan lätt på rak hand komma på minst 5-6 anticannabis-argument som skulle kunna få en aktivist att tappa bort sig och förlora ansiktet.

  Genom att komplettera ovanstående debattknep med en superheltäckande FAQ, skulle vi tillsammans skapa en “Den svenska Cannabisaktivistens debattkokbok”!

  mmm, jag försökte, men när jag bad om tillförlitlig information i aktivisten fick jag mest skit för min “naiva” uppfattning om att CB skulle vara ofarligt. Så jag tappade sugen. Men om någon vill hjälpa till så skulle jag kunna tänka mig att göra ett försök till.

  L8rs

 • MrY

  Member
  2003-06-03 at 10:22

  Guldsjärna till funkdoktorn! :D Det är så kul att se hur Swecan växer och blir en bättre resurs tack vare excellenta trådar som den här.

  Jag talar om en humanare narkotikapolitik med effektivitetskrav. De pengar vi lägger ner på narkomanerna måste användas effektivare. Fler måste överleva och räddas från missbruk äv vad som sker idag.

  En EU-anpassad narkotikapolitik kanske inte klingar rätt i alla svenskars öron än. Men med tiden kommer det att finnas fler lyckade exempel inom vår union och då blir det uppenbart fel av Sverige att hålla sig med en repressiv politik som inte fungerar.

 • funk-doctor-spock

  Member
  2003-06-03 at 10:28

  Det fina är att det inte spelar någon roll ifall oppositionen är medveten om taktiken eller inte, håller man sig bara till de grundläggande reglerna så kan man inte förlora. Det finns bara två val för den andra parten – att ta en fanatisk och oresonlig position eller att börja diskutera reform, i vilket fall man vinner per automatik.

  Huruvida cannabis är ofarligt eller inte är också egentligen ointressant. Det finns faror med alla droger, men på samma sätt som man inte handskas bäst med alkoholens och tobakens faror genom att stoppa folk i finkan så är inte det heller den rätta vägen för andra droger. Det är just därför alla större rapporter kommit fram till att dekriminalisering är en bättre väg, oavsett, eller på grund av farorna.

  Precis som Cat påpekar bör man självklart också försöka lägga diskussionen på en lagom nivå, folk gillar inte att talas ner till. Det är också viktigt att inte pusha folk för hårt. Det är ett väldigt långt steg både intellektuellt och känslomässigt för de flesta att acceptera t.ex legalisering som idé. Poängen är just därför att få dem att tvivla på den nuvarande politikens effektivitet och rättfärdigande. Så fort detta händer är det bara en tidsfråga innan barriären mot andra lösningar släpper.

  Humanare narkotikapolitik är också en bra term som bör användas. Man säger då egentligen inte något om färdiga lösningar utan bara att det behövs något annat. Något humanare. Mycket svårt att säga nej till. Kan med fördel användas i kombination med krav på en oberoende utredning av narkotikapolitiken.

  Om någon har några argument från “andra sidan” som de tycker känns besvärliga så kan jag med glädje demonstrera hur man kan neutralisera dessa med utgångspunkt i debattreglerna. De är faktiskt förvånansvärt heltäckande.

 • farull

  Member
  2003-06-03 at 12:52

  Bra skrivet doktorn!

  Ett tips är att inte ens föra någon egentlig diskussion. För bara ett lugnt resonemang, och håll er till fakta. Så fort det blir diskussion av så vill folk bara vinna till varje pris. Ta en laid-back attityd, och ifrågasätt sånt som är uppenbart fel. Dra som sagt inte in personliga synpunkter för mycket, då det lätt kan tolkas som att man bara försöker rädda sitt eget skinn.

  Flera gånger har jag kritiserat drogpolitiken tillsammans med personer som tidigare varit på motståndarsidan, och till slut har de själva dragit slutsatsen att det är något som måste ändras, utan att jag ens behövt påpeka det. :-)

  En fråga som ofta dyker upp är: “Hur tycker du att det ska fungera då?”
  Då är det lätt att prata in sig i ett hörn.
  Tex, så diskuterade jag detta med mina föräldrar för ett tag sedan, och jag svarade att man åtminstone kunde börja med att avkriminalisera det egna bruket.
  I en förlängning vill jag även att försäljning av cannabis ska legaliseras och kanske även andra droger, men undvik att komma med för mycket färdiga förslag, då detta lätt leder till en hypotetisk diskussion. Du kommer att bli överöst med frågor som “ska vem som helst kunna köpa cannabis på ica?” och andra dumheter. Naturligtvis så är det inte det du menar, men det är väldigt svårt att komma med färdiga argumentationssäkra paketlösningar. :-)

 • funk-doctor-spock

  Member
  2003-06-03 at 14:08

  Precis vad jag menar Farull. Just därför ska man inte använda sig av färdiga lösningar, för då dyker det upp tusentals frågor som inte tjänar något syfte. Frågan är huruvida narkotikapolitiken fungerar.

  Hur jag tycker det ska fungera är så att säga irrelevant. Visst, jag har mina egna åsikter om problematiken, men jag har absolut inte alla svar och det har ingen annan heller. Det enda sättet att finna den bästa möjliga lösningen är genom en öppen och neutral granskning av alla fakta och alla möjliga lösningar. En granskning som våra motståndare självklart motsätter sig.

 • funk-doctor-spock

  Member
  2003-06-06 at 14:15

  *bump*

  läs och lär..

 • reaper

  Member
  2004-09-01 at 13:12

  *bump* 😯

  Får man stryk om man lyfter upp den här gamla godingen igen?

  Den är läsvärd, jag chansar :) (ämnet var lite på tapeten för några dagar sedan, tror jag)

  Som Funken skrev, läs och lär.

  Ska man argumentera, så kan man lika gärna göra det så bra som möjligt.

 • reaper

  Member
  2004-09-01 at 13:31

  Nu har jag verkligen missat något! 😯
  Varför är denna inte klistrad för?

  Detta kan man ha användning för när som helst juh.
  Underbart skrivet.

 • reaper

  Member
  2004-09-01 at 13:46

  En bra guide, men jag rekommenderar att ni läser på lite i allmänhet om talandets ädla konst (Retorik).

  En lättläst bok som vilken nybörjare som helst kan ta till sig är Göran Hägg – Praktisk Retorik.

  Mycket bra skriven!

 • m

  Member
  2004-09-11 at 19:41

  Funk Doctor Spock: Mycket bra!

 • reaper

  Member
  2004-09-11 at 19:52

  klistra!
  minst sagt välskriven.

Page 1 of 2

Log in to reply.