• Folket kommer lyssna

  Posted by reaper on 2002-09-28 at 18:12

  Nu har jag min chans.

  Jag går i gymnasiet, andra läsåret på naturvetenskapliga linjen.

  Under förra veckan delades min klass, bestående av 22 (icke rökande) elever, in i grupper på 3-4 personer.
  Vi fick sedan veta vad vi skulle göra.
  Förbereda oss för debatt. Om två veckor kommer min grupp att tvingas debattera mot en annan grupp.
  Och ämnet vår grupp fick: För drogleberalisering.

  Klassen och lärarinnan kommer då att lyssna när vi debatterar, och dom kommer sedan rösta på vilken grupp som kunde argumentera bäst. Sen sa min lärarinna att det kan bli så att vi kommer debattera mot andra klasser också. Jag går in till 100%
  Fan vilken skysst möjlighet jag får nu. Kan inte bli bättre.

  Jag har all information jag behöver, flera kilo papper, dvs jag har rätt bra koll på bra argument
  men det skulle inte vara fel om jag fick höra lite av era debatt erfarenheter ifall ni har några.
  Vad man ska lägga vikt på, vad man ska “akta” sig för osv.

  Skysst statistik, svenska citat, sånt som har med sverige att göra.

  Ha en bra da
  /Mumin

  replied 21 years, 1 month ago 9 Members · 35 Replies
 • 35 Replies
 • fr

  Member
  2002-09-28 at 19:11

  Chans var ordet :) Vad jag minns har jag bara fått debattera om tråkiga saker, där jag alltid inte hållit med den sida jag fick. :(

  Du kan ju ta och läsa igenom den här tråden
  http://www.7thsymphony.com/pcgforum/viewtopic.php?t=10565 tar säkert en halvtimme att läsa igenom, men där ser du många argument både för och anti, och naturligtvis, anti-anti :)

  Läs igenom “15 myter” och “framgångsrik”.

  Läs igenom sammanfattningen av Canadas cannabisrapport.

  Gör upp en lista med huvudpunkterna, både för och emot, och anti-argument till dessa.

  Lycka till 8)

 • josef_k

  Member
  2002-09-29 at 11:05

  OK, det står ganska bra i 15 myter. Jag vill bara förtydliga det här med immunförsvaret och hormonförändringarna.

  Immunförsvaret påverkas av cannabis, men man vet inte riktigt hur. I väldigt små doser kan det stimuleras på vissa sätt, och i riktigt höga doser kan det vara supressivt, d.v.s. försvåra immunsvaret mot en attack.
  Vad som är viktigt, och som också står i flera seriösa rapporter om cannabis, är att doserna när cannabis ska vara negativt ligger hundratalet högre än vad som krävs för att bli stenad.

  Könshormonerna påverkas också av cannabis. Men det roliga är att dessa effekter har visat sig vara reversibla över tid. Det är också ganska självklart ifall man vet hur det fungerar. Det är alltså en negativ feedbackloop som gör att hormonet LH (minskas av cannabis) utsöndras i större mängd ifall det inte tillverkas tillräckligt många spermier. Därför anpassar sig kroppen över lite tid. Men blir alltså inte impotent av cannabis. Inte heller kan killar få bröst eller andra kvinnliga attribut, p.g.a. ökade östrogennivåer. Det är inte sant.

  Tja, jag kan ju alltid hänvisa till mina egna inlägg i Medicinsk cannabis >> “Cannabis, från lungor till urin” och “Varför blir vi stenade av cannabis?”

  Och tänk på att trycka väldigt mycket på att stämpeln som knarkare gör mer skada än nytta.
  Samhället vill inte ha folk som missbrukar. Men samhället vill inte ha folk som är utstötta heller. Ändå är det det de gör.

 • friggs

  Member
  2002-09-29 at 12:43

  Du ska debattera för legalisering av droger, inte enbart cannabis. Så precis som farbror doktorn säger, lägg tyngdpunkten på hur nuvarande politik gör mer skada än nytta.

  Därför rekommenderar jag varmt Paradoxernas politik, och jag tycker även att du bör läsa igenom svensk drogpolitik ordentligt.

  Dessutom tror jag att det är rätt att framhäva människans rättigheter, som jag skrivit tidigare:

  På etiska grunder, har vi rätt att använda statens maskineri för att förhindra en individ från att bli en alkolist eller narkoman? För barn, skulle nästa alla svara minst ett kvalificerat ja. Men för ansvarsfulla vuxna, skulle jag, för en, svara nej. Resonera med den potentiella missbrukaren, ja. Berätta konsekvenserna för honom, ja. Be för honom, ja. Men jag tror inte vi har någon rätt att använda våld, direkt eller indirekt, för att förhindra en medmänniska från att begå självmord, inte mindre använda alkohol eller droger.

  Var och en ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp. När vi fråntas den rättigheten, vad har vi då för rättigheter kvar?

  Och som Baltazar91 svarat på det:
  @baltazar91 wrote:

  …det finns ju argument emot det också:

  1. Människor som missbrukar droger, t.ex. alkoholister, skadar inte endast sig själva, utan även sin omgivning. Det handlar om att skydda deras omgivning.

  2. Människor som missbrukar droger, t.ex. alkoholister, behöver ofta vård. Denna betalas med skattemedel och tar pengar från annan vård.

  Mina (Baltazar91) tankar om dessa argument är:

  1. Majoriteten av människorna som använder droger kan göra det på ett ansvarsfullt sätt, utan att riskera sin omgivnings hälsa och möjligheter till lycka. Ska dessa kriminaliseras, fast de inte skadar andra än möjligen sig själva?

  2. Majoriteten av människorna som använder droger kan göra det på ett ansvarsfullt sätt och kan både yrkesarbeta och betala skatt. De kan alltså finansiera sin egen eventuella vård om de bara tillåts att arbeta. Tyvärr kan många inte det på grund av att de är stämplade som kriminella och missbrukare.

  Man kommer ändå fram till att det hela handlar om vad som fungerar bäst för den enskillda individen och sammhället i stort och detta är legalisering eller åtminstonde avkriminalisering av droger.

  Varför?

  Därför att människor använder droger oavsett om det är lagligt eller olagligt. Den olagliga drogen skadar bara mer än den lagliga, då dels:

  Den blir mer spännande för ungdomar.
  Den tvingar människor in i kriminalitet.
  Den gynnar maffia och annan brottslighet som sköter handeln med droger.
  Den blir farligare för missbrukarnas hälsa, när man inte kan vara säker på dess renhet och för att missbrukaren inte vågar söka vård för att han/hon riskerar straff.

  Drogmotståndare hävdar ofta att “Den främsta anledningen till att den stora majoriteten ungdomar trots allt inte testar knark är inte att det är farligt, utan att det är förbjudet.”

  Detta är en ren lögn för hur många har aldrig brytit mot en lag? Minns religionstimmarna med Jesus ord “Hon som är utan skuld skola kasta den första stenen.” Ingen sten kastades den gången, gissa varför?

  I sin bok Narkotikan avmystifierad – ett socialt perspektiv formulerar Ted Goldberg det så här: ”straff, hot, tvång och skrämsel är mycket ineffektiva metoder för att hjälpa en människa att känna att hon förtjänar att leva”. Inom psykiatrin la man ner aversionsterapin tidigt av just det skälet.

 • kimblah

  Member
  2002-09-29 at 17:49

  Ta med dig rapporter som du lan lägga fram till åhörarna eller motparten som dom kan granska så de inte kan betvivla dina källor.

 • m

  Member
  2002-09-30 at 23:06

  @Das Mumintroll wrote:

  Och ämnet vår grupp fick: För drogleberalisering.

  Drömläge eller? :-)

  Med tanke på ämnet är det ju vettigt att hitta generella argument. Argument som är oberoende av vilken drog det gäller.

  – Förbudspolitiken är inte preventiv. Fler människor använder illegala droger trots hårdare lagar och hot om straff. Det är folks attityder till droger som avgör om de testar eller inte. De flesta skulle inte knarka om det så vore lagligt och gratis. Det finns massor av exempel på detta (tex cannabisbruk i holland/england, minskning av sniffning trots att lim/lösningsmedel är lagligt etc)

  – Förbudspolitiken gör marknaden svart, vilket i sin tur för med sig massor av problem (kriminalitet, utslagning, orena droger, utspädda droger, smutsiga sprutor, social utslagning, höga priser, avsaknad av insyn, ev skatter, regler, åldersgränser etc). En reglerad vit marknad är alltid bättre än en helt oreglerad svart dito.

  Samtidigt är det ju så att alla droger är olika och alltså borde regleras därefter (tex rena sprutor, legalförskrivning, metadon och subutex för heroin men avkriminalisering av bruk för cannabis).

  Jag har läst följande debattips någonstans:

  – Inled med uttalanden som de flesta kan hålla med om för att skapa förtroende.

  – Undvik frihetsargumentet “vi har rätt att knarka”, eller vänd det mot förbudet “Vi har inte rätt att kriminalisera en minoritet som väljer alternativa berusningsmedel”.

  – Påstå inte att droger är harmlösa, eller ofarliga. Det brukar inte ge många sympatier i debatten. Det är bättre att hålla med om att droger är farliga, för att vinna tid och förtroende. Droger är farliga, därför ska marknaden regleras, inte totalförbjudas (se ovan) och inte släppas helt fria (som tex vetebröd). Nonsenspåståenden som “cannabis dödar” kan ju dyka upp. Hm,…man kan vända på den…”sådana påståenden gör att ungdomar tappar förtroendet för både droginformation och lagstiftning”.

  – Angrip dagens politik och dess negativa konsekvenser. Visa hur misslyckad politiken har varit. Visa vilka som tjänar/förlorar på förbudspolitiken.

  – Angrip dagens mål “ett narkotikafritt samhälle”. Det är orealistiskt. Det tar inte hänsyn till drogers positiva egenskaper, Det tar inte hänsyn till förbudspolitikens negativa egenskaper. Målet skiljer inte mellan bruk och missbruk, etc. Alla borde hålla med om att det är skadorna/problemen som är det viktiga – inte konsumtionen i sig.

  – Angrip moståndarnas argument. De flesta är endera ogiltiga (sanna – men inte argument för förbud) eller osanna. Deras huvudargument brukar vara: 1) “Droger är farliga”; Sant, men ogiltigt som argument (se ovan). 2) “Förbud leder till färre brukare/missbrukare/skador” (deras bästa argument); Det skulle vara sant om det gick att visa att förbudspolitikens negativa effekter var försumbara och att förbudet hindrade folk att börja – Det kan man inte (se ovan).

  – Ge inte detaljlösningar. De är lätta att angripa och svåra att backa upp med forskning. Generella ideer om “harm reduction” i kombination med exempel är nog bättre; “avkriminalisering av bruk”, vård/behandling istället för straff, förbyggande åtgärder istället för poliser och fängelser.

 • m

  Member
  2002-09-30 at 23:21

  Kolla http://www.can.se för statistik om droganvändning i Sverige.

  Kolla http://www.bra.se för statistik om narkotikabrott, antal dömda etc.

  Källorna kan knappast ifrågasättas som liberala :-)

  Citat:

  “Narkotika leder till kriminalitet – det har riksdagen beslutat.”
  – Okänd

  “Eftersom de ljög om marijuana och cannabis, sa trodde jag att de ljög om heroinet också.”
  – Ung heroinist

  “The War on (some) Drugs has been a wonderful success and a terrible
  disaster; A succes because it has made the prison industry boom, a disaster
  because it has not reduced the drug use.”
  – American prison manager

  “Flying on a civil airliner is
  one-and-a-half times as dangerous as dropping an ‘e’.”
  – The Economist

  “It would take a perverse
  mind to twist the data from Amsterdam into an argument for
  continued prohibition”
  – David Concard

  ‘Despite the hysterical outcry from the tabloids that followed the death of
  18-year-old Leah Betts in 1995, Ecstasy is linked to only 0.0002 percent
  of deaths in a year. Compared with tobacco, which kills 0.9 per cent, and alcohol, which kills 0.5 per cent, this is minuscule. As the Economist – hardly a raving, pro-drugs publication – has pointed out: “Flying on a civil airliner is one-and-a-half times as dangerous as dropping an ‘e’.”‘
  – The Independent

  “Prohibition…goes beyond the bounds of reason in that it attempts
  to control a man’s appetite by legislation and makes a crime out of
  things that are not crimes. A prohibition law strikes a blow at the
  very principles upon which our government was founded.”
  – Abraham Lincoln, December, 1840

  “I see now more clearly than ever before that even our greatest
  troubles spring from something that is as admirable and sound as
  it is dangerous – from our impatience to better the lot of our fellows.”
  – Sir Karl Popper

 • tom-forcade

  Member
  2002-10-01 at 12:54
 • reaper

  Member
  2002-10-01 at 17:20

  @Tom Forcade wrote:

  Det här kanske du kan ha nytta av:http://www.druglibrary.org/schaffer/debate/debate.htm#Manuals

  Oj… 😯
  Upptäckte precis att jag suttit och läst texter från http://www.druglibrary.org/schaffer/debate/debate.htm#Manuals i fyra-fem timmar utan paus…
  med hjälp av en pipa iofs , men ändå…

  Den här tråden var intressant, kan inte ännu fler av oss försöka bidra med sitt mest intressanta? 😉

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 16:49

  tack för alla era tips!

  Efter att jag pluggat in allt jag behöver veta (dvs allt) så tänker jag ägna mycket tid att att försöka tänka ut en strategi för att kunna skapa extrem trovärdighet o därigenom lyckas övertyga klassen.
  Jag känner de flesta mycket väl, måste sätta mig in i hur de andra tänker, vad de nu tror, vad som måste sägas för att rubba det de nu tror, på ett trovärdigt sätt.

  För säger man fel, typ råkar syfta på att droger inte “är så farligt” (vilket är emot en grundläggande uppfattning!!!) i fel sammanhang, så tänker folk direkt: IDIOT, och “stänger av” öronen- direkt.

  /Mumin

 • fr

  Member
  2002-10-02 at 17:18

  Jag tror du kommer lyckas bra :) Synd att man inte kan höra debatten, fast du kanske kan ta med en bandspelare? 8)

 • professorn

  Member
  2002-10-02 at 17:19

  Mumin, missa inte artikeln “Drogpolitisk debatteknik”.

  http://swecan.phpwebhosting.com/modules.php?name=News&file=article&sid=27

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 17:40

  jag tror det bästa är om du hela tiden proppar för att det är du som står för den humana politiken.. det är de andra som skapar lidanade… du vill mest av allt se att ingen använder droger och genom att ha legala droger kommer detta ske.. ta upp exempel på holland, om hur deras tunga narkomaner lever längre.. och inte har växt i antal sedan 80-talet… altså har de haft minimal nyrektrytering eftersom deras tunga narkomaner nu är gamla gubbar… medan i sverige dör de av som flugor. fast _ändå_ så växer antalet.

 • friggs

  Member
  2002-10-02 at 22:23

  Skaffa dig en bra bok om retorik.

 • reaper

  Member
  2002-10-03 at 16:26

  Jag har gjort test-debatt med några jag känner, för att kunna få reda på brister,

  hur ska jag svara på “flashback” problemen?

  I Holland (och igentligen alla länder där det röks ordentligt) borde ju isåfall flashbacks vara problem, men jag har aldrig hört något…

  nån som har ett konkret svar på den frågan?

  I alla fall, min test-debatt gick bra…. vår debatt slutade då jag tog upp problemet med svarta marknaden, förklarade att det bidrar till tyngre droger o tynger missbruk, eftersom tngre droger är mer lönsamma…

  han sa…. ja ja men man ska inte hålla på me knark….

  ja sa: det är möjligt, men det finns många som gör det, och det handlar om att minimera problemen och följderna av det….

  han svarde (tyst ett tag)… jaja men det var ju faktiskt inte mig du skulle debatera det här med igentligen!!!!

  HAha

  så lätt gick det!

  Ha de bra
  /Mumin

 • friggs

  Member
  2002-10-03 at 17:04

  Lite ur tidigare diskutioner kring flashback (även kallade återtrippar)

  Flashback är inget annat än ett minne och ett symptom på PostTraumatisk Stress. PTS är starkt kopplat till den del av hjärnan som kallas amygdala. Denna del av hjärnan har hand om våra reflexmässiga reaktioner som är nödvändiga för vår överlevnad och har därför även stor betydelse för fobier (och kan få oss att paralyseras innan vi ens hunnit förstå att vi utsatts för det vi har fobi för). I amygdala hittar du även CB1-receptorer, dvs de receptorer som THC-molekylerna påverkar, och detta är något som forskarna försöker ta till vara på. Man har en teori om att anandamin har som uppgift att hjälpa hjärnan att glömma obehagliga erfarenheter. En annan viktig del till att dessa flashback kan uppstå har också med hjärnans relativt nyupptäcka förmåga att ständigt skapa nya kopplingar i hjärnan, något som kan ta allt från några timmar till månader.

  Flashbacks är vanligt hos alla som utsatts för skräckupplevelser, allt från krigsveteraner och våldtäcktsoffer till mammor (eller pappor) som sett sina barn råka illa ut kan uppleva flashbacks. Detta utan att de varit påverkade av några substanser. Att personer som haft mycket starka upplevelser under ett rus kan uppleva flashback är därför inte så konstigt. Sinnesutvidgande substanser som THC och LSD kan ju dessutom få småsaker att verka som världshändelser.

  Men, flashbacks har ingenting med hur länge THC eller LSD finns kvar i blodet, utan bara med hur intensiv din upplevelse har varit.

  Set and settings, som alltid.

  Man brukar höra att hasch ska stanna kvar i kroppen och att det är en anledning till “återtrippar”, men LSD som försvinner på ett gäng timmar, det kan ge flashbacks. Därför kan man sluta sig till att fenomenet ligger på en kognitiv nivå, om det nu finns ö.h.t. vad gäller cannabis. Dessutom är ju restprodukterna inaktiva vad det gäller den sistnämnda drogen…

  Det finns mer att säga om detta ämne, mycket mer. Som tex hur hjärnan har en förmåga att fylla i med information som saknas, placeboeffekten, hur våra förväntningar blir självuppfyllande profetior etc… Ämnet i sig skulle kunna fylla en hel bok så det är lite svårt att få plats med allt här, men jag tror att det ovan kan hjälpa till att öka förståelsen för vad “flashback” egentligen är.

  Föresten så när dom dra upp “haschpsykoser” så kan du berätta att den vanligaste orsaken till psykos är olycklig kärlek. Olycklig kärlek står för långt fler psykoser än vad alla kemiska substanser, defekta gener och andra såkallade abnormaliteter kunnat gör tillsammans. Frågan är hur vi ska kunna förbjuda det?

Page 1 of 3