• Posted by reaper on 2002-09-24 at 13:05

    Om jag förstått rätt så är det ljuset in och inte ljuset ut som är problemet, isåntfall är det la bara att täcka för hålen med något då fläktarna ändå inte behövs under mörderperioden? Ett annat sätt är att sätta som någon annan föreslog i en annan post med en halv videobands kartong, sök på det så borde du finna en mer utförlig förklaring av det men i stora drag, ta bort en av långsidorna på en sån gammal videobands kartong och sätt över. :D

    replied 21 years, 2 months ago 0 Member · 0 Replies
  • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.