• Direkt reglering

  Posted by reaper on 2003-01-12 at 22:44

  Utdrag ur: Europeiska gemenskapernas officiella tidning

  (2000/C 203 E/131) SKRIFTLIG FRÅGA E-1983/99

  från Cristiana Muscardini (NI) till kommissionen
  (5 november 1999)

  Ämne: Marijuana

  Den senaste forskningen om läkemedel mot fetma och hungerkänslor har riktat in sig på en ny serie
  produkter som framställs ur marijuana. Färska studier om marijuanans likvärdighet med dessa läkemedel
  har påvisat att denna substans har egenskaper som minskar hungerkänslor, men studierna har även
  betonat de farliga effekterna som är allt annat än försumbara.
  Med tanke på att den vetenskapliga världen är mycket tveksamt inställd till användningen av marijuana, i
  synnerhet eftersom den hos barn mellan 12 och 15 år kan blockera hjärnans utvecklingsprocess och ge
  katastrofala följder för en rad funktioner som minne, inlärningsförmåga och samordning av rörelser,

  uppmanas kommissionen att ingripa för att reglera forskningsinstitutens användning av marijuana vid
  läkemedelsexperiment.

  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2000/ce203/ce20320000718sv01040105.pdf

  replied 21 years, 5 months ago 1 Member · 1 Reply
 • 1 Reply
 • carlse

  Member
  2003-01-13 at 09:13

  @4:20 wrote:

  … i synnerhet eftersom den hos barn mellan 12 och 15 år kan blockera hjärnans utvecklingsprocess och ge katastrofala följder för en rad funktioner som minne, inlärningsförmåga och samordning av rörelser,

  Det ska kanske poängteras att denna tidning står öppen för
  EU-parlamentarikernas egna subjektiva tyckanden, så hennes
  påståenden är också hennes egna.

  Därtill finns det inga vetenskapliga bevis för ovanstående påståenden.
  Dvs de påstådda effekterna är inte bestående.

  Å andra sidan bör alla under 20 år vara försiktiga och om möjligt
  avhållsamma med alla former av droger med tanke på att hjärnan
  och kroppen inte är färdigutvecklade och risken för att utveckla
  beroende är som störst i ungdomsåren.

Log in to reply.