• atouk

    Member
    2002-10-30 at 12:14

    Som jag uppfattade det så innebär det att federala myndigheter inte har rätt att återkalla läkarlegitimationer p.g.a. att läkare har diskuterat meicinsk MJ med sina patienter. Ett pyttelitet steg, men ändå ett steg i rätt riktning…

    Artikeln illustreras för övrigt med denna bild:

Log in to reply.