• Posted by reaper on 2003-01-07 at 19:02

  jag mailade CAN och frågade vad de hade för källa till påståendet att cannabis lagras i hjärnan och kan ge återtrippar när man kör bil tex.(stod nåt i den stilen på deras hemsida)

  Fick följade svar:

  Hej!
  Källan är ett canadensiskt faktablad från Addiction Research
  Foundation i Canada. Det är därefter översatt och granskat av svenska forskare vid ett flertal tillfällen då revideringar av innehållet gjorts.

  replied 20 years, 9 months ago 7 Members · 13 Replies
 • 13 Replies
 • reaper

  Member
  2003-01-07 at 20:23

  såg nu på deras hemsida att det stod formulerat som följande:

  “Detta KAN vara en förklaring till de så kallade återtripparna,
  ruseffekter som KAN återkomma oväntat flera veckor efter att man rökt cannabis.”

  Den meningen säger inte så mycket egentligen. :?

 • reaper

  Member
  2003-01-07 at 20:35

  dom kanske skulle uppdatera sin information med den nya och mer korrekta rapporten ifrån Kanada. Fast dom plockar väl ut lite stycken här och där som dom tycker låter bra..

  “Hitlers judeslak kan vara en följd av att han provade hasch.”

 • chong

  Member
  2003-01-07 at 20:42

  Eller kokain kanske.

  Mvh chong.

 • ashtray

  Member
  2003-01-07 at 22:33

  There is good evidence that with repeated dosing of cannabis at
  frequent intervals, THC can accumulate in fatty tissues in the human
  body where it may remain for considerable periods of time. The health
  significance of this fact is unclear. The storage of cannabinoids
  would be serious cause for concern if THC were a highly toxic
  substance which remained physiologically active while stored in body
  fat. The evidence that THC is a highly toxic substance is weak and its
  degree of activity while stored has not been investigated. One
  potential health implication of THC storage is that stored
  cannabinoids could be released into blood, producing a “flashback”,
  although this is likely to be a very rare event, if it occurs at all.
  Whatever the uncertainties about health implications of THC storage,
  all potential users of cannabis should be aware that it occurs.

  Källa: http://www.health.gov.au/pubs/drug/cannab2/ch1.htm

 • reaper

  Member
  2003-01-07 at 22:39

  “although this is likely to be a very rare event, if it occurs at all”

  Jag tror visst att dom glömde en mening på CAN 😆

 • mooch

  Member
  2003-01-07 at 22:49

  @Kalman wrote:

  “although this is likely to be a very rare event, if it occurs at all”

  Jag tror visst att dom glömde en mening på CAN 😆

  Seså! Maila dem igen och påpeka det! :D

 • ashtray

  Member
  2003-01-07 at 23:27

  @Mooch wrote:

  @Kalman wrote:

  “although this is likely to be a very rare event, if it occurs at all”

  Jag tror visst att dom glömde en mening på CAN 😆

  Seså! Maila dem igen och påpeka det! :D

  Japp och så kan du lägga till Carlses lilla uppsats om flashbacks också (om han godtycker det dvs.):

  Det finns inga vetenskapliga belägg för fenomenet “flashbacks”
  lång tid efter cannabisbruk. Dvs det finns inga som helst stöd för
  hur detta ska kunna uppstå rent fysiologiskt. Så vad man kan
  förklara det med är att det snarare är psykologiskt betingat.

  När man intar cannabis, vare sig man röker eller äter, så går
  cannabinolerna ut i blodbanorna och en liten del av dessa binds
  till de speciella receptorer som finns i hjärnan. Alla har dessa
  cannabis-receptorer men antalet receptorer ökar och minskar
  med tiden och antalet påverkas inte minst av hur pass mycket
  och hur pass frekvent man intar cannabis. Därför är vi alla olika
  känsliga, och den som aldrig rökt förut mindre känslig för effekten.

  Man räknar med att man måste ha en koncentration av mellan
  2 – 25 nanogram THC (en av dessa cannabinoler) per milliliter
  blod för att känna av någon psykoaktiv effekt. En som röker en
  normalstor joint på 1/2 – 1/5 gram marijuana får inom 10 – 15
  minuter en THC-halt som når till 10 – 100 ng / ml (beroende på
  styrkan i marijuanan) men redan efter 2 – 3 timmar så minskar
  koncentrationen till under 2 ng/ml och den psykoaktiva effekten är
  därmed borta. Halten sjunker ganska snabbt beroende på att THC
  i blodet metaboliseras genom levern tämligen snabbt på liknande
  sätt som många andra droger.

  Men därefter så planar THC-halten ut rejält. Orsaken är att THC och
  de övriga cannabinolerna är fettlösliga (precis som alkohol och många
  andra droger) och det THC som är löst i kroppens fettceller där de
  utsöndras väldigt långsamt ut i blodet. Och denna utsöndring sker
  så långsamt så att blodet aldrig kan komma att innehålla halter som
  är tillräckligt höga för att man ska känna av någon psykoaktiv effekt.
  Inte ens den som kroniskt röker cannabis var 4:e timme dag ut och
  dag in kommer efter att ha slutat att röka att kunna få tillräckligt
  höga halter THC i blodet för att de ska kunna ge någon psykoaktiv
  effekt.Orsaken är helt enkelt den att fettcellerna inte kan ta emot
  en obegränsat koncentration av THC och övriga cannabinoler så över-
  skottet går ut den naturliga vägen genom urin och avföring.

  Så det spelar alltså ingen roll hur länge man har rökt (dagar, månader,
  år) och hur ofta man har rökt eftersom fettcellerna likafullt inte kan
  ta emot mer än en begränsad mängd THC. Vad som däremot sker
  är att det tar längre och längre tid för fettcellerna att göra sig av med
  allt THC, och därför går det också att spåra i blodet lång tid efteråt.
  Och i det avseendet så skiljer sig cannabis från alla andra droger.
  Det är en tacksam drog att testa för positivt resultat, då det tar dagar
  och upp till flera veckor innan fettcellerna helt avsöndrat allt THC i
  blodet.

  Vad som däremot skulle kunna förklara dessa “flashbacks” är att
  hjärnan s.a.s. lurar sig själv. Och det verkar mest sannolikt för
  de som nyttjat cannabis som drog under en lång tid. Man vet inte
  fullt ut hur hjärnan och dessa cannabisreceptorer fungerar och det
  skulle kunna vara så att ett långvarigt bruk av cannabis gör hjärnan
  mera känslig, så att dessa receptorer kanske stimuleras av andra
  faktorer, om än endast för ett kort ögonblick. Värt att notera är att
  de flesta droger kan ge s.k. “flashbacks”, och detta utan att det ens
  finns ett minsta spår av drogen kvar i blodet. Detta skulle förstärka
  argumentet att det är “hjärnan som spökar” och inte rester av den
  aktiva drogen i kroppen som förorsakar det.

 • mooch

  Member
  2003-01-08 at 00:44

  @ashtray wrote:

  @Mooch wrote:

  @Kalman wrote:

  “although this is likely to be a very rare event, if it occurs at all”

  Jag tror visst att dom glömde en mening på CAN 😆

  Seså! Maila dem igen och påpeka det! :D

  Japp och så kan du lägga till Carlses lilla uppsats om flashbacks också (om han godtycker det dvs.):

  Det finns inga vetenskapliga belägg för fenomenet “flashbacks”
  lång tid efter cannabisbruk. Dvs det finns inga som helst stöd för
  hur detta ska kunna uppstå rent fysiologiskt. Så vad man kan
  förklara det med är att det snarare är psykologiskt betingat.

  När man intar cannabis, vare sig man röker eller äter, så går
  cannabinolerna ut i blodbanorna och en liten del av dessa binds
  till de speciella receptorer som finns i hjärnan. Alla har dessa
  cannabis-receptorer men antalet receptorer ökar och minskar
  med tiden och antalet påverkas inte minst av hur pass mycket
  och hur pass frekvent man intar cannabis. Därför är vi alla olika
  känsliga, och den som aldrig rökt förut mindre känslig för effekten.

  Man räknar med att man måste ha en koncentration av mellan
  2 – 25 nanogram THC (en av dessa cannabinoler) per milliliter
  blod för att känna av någon psykoaktiv effekt. En som röker en
  normalstor joint på 1/2 – 1/5 gram marijuana får inom 10 – 15
  minuter en THC-halt som når till 10 – 100 ng / ml (beroende på
  styrkan i marijuanan) men redan efter 2 – 3 timmar så minskar
  koncentrationen till under 2 ng/ml och den psykoaktiva effekten är
  därmed borta. Halten sjunker ganska snabbt beroende på att THC
  i blodet metaboliseras genom levern tämligen snabbt på liknande
  sätt som många andra droger.

  Men därefter så planar THC-halten ut rejält. Orsaken är att THC och
  de övriga cannabinolerna är fettlösliga (precis som alkohol och många
  andra droger) och det THC som är löst i kroppens fettceller där de
  utsöndras väldigt långsamt ut i blodet. Och denna utsöndring sker
  så långsamt så att blodet aldrig kan komma att innehålla halter som
  är tillräckligt höga för att man ska känna av någon psykoaktiv effekt.
  Inte ens den som kroniskt röker cannabis var 4:e timme dag ut och
  dag in kommer efter att ha slutat att röka att kunna få tillräckligt
  höga halter THC i blodet för att de ska kunna ge någon psykoaktiv
  effekt.Orsaken är helt enkelt den att fettcellerna inte kan ta emot
  en obegränsat koncentration av THC och övriga cannabinoler så över-
  skottet går ut den naturliga vägen genom urin och avföring.

  Så det spelar alltså ingen roll hur länge man har rökt (dagar, månader,
  år) och hur ofta man har rökt eftersom fettcellerna likafullt inte kan
  ta emot mer än en begränsad mängd THC. Vad som däremot sker
  är att det tar längre och längre tid för fettcellerna att göra sig av med
  allt THC, och därför går det också att spåra i blodet lång tid efteråt.
  Och i det avseendet så skiljer sig cannabis från alla andra droger.
  Det är en tacksam drog att testa för positivt resultat, då det tar dagar
  och upp till flera veckor innan fettcellerna helt avsöndrat allt THC i
  blodet.

  Vad som däremot skulle kunna förklara dessa “flashbacks” är att
  hjärnan s.a.s. lurar sig själv. Och det verkar mest sannolikt för
  de som nyttjat cannabis som drog under en lång tid. Man vet inte
  fullt ut hur hjärnan och dessa cannabisreceptorer fungerar och det
  skulle kunna vara så att ett långvarigt bruk av cannabis gör hjärnan
  mera känslig, så att dessa receptorer kanske stimuleras av andra
  faktorer, om än endast för ett kort ögonblick. Värt att notera är att
  de flesta droger kan ge s.k. “flashbacks”, och detta utan att det ens
  finns ett minsta spår av drogen kvar i blodet. Detta skulle förstärka
  argumentet att det är “hjärnan som spökar” och inte rester av den
  aktiva drogen i kroppen som förorsakar det.

  “Uppsatsen” är bra men innehåller ett litet faktafel. Alkohol är vattenlösligt, inte fettlösligt. Det beror på att etanol likt vatten är en dipol. “Lika löser lika”, alkoholer med längre kolkedjor blir inte dipolära och löser därför fetter som inte heller är dipolära. Inga regler utan små undantag dock.

 • friggs

  Member
  2003-01-08 at 12:10

  De flesta forskare menar idag att flashbacks är kopplat till post traumatisk stress (PTS) och inte har ett dugg med substanserna att göra. Det är själva upplevelsen som sätter spår, inte drogen. Jag har skrivit om det här tidigare så jag orkar inte gå in på det en gång till, i alla fall inte just nu. Om någon orkar kan ni ju söka reda på det inlägget och citera det här.

 • reaper

  Member
  2003-01-08 at 12:24

  Nu har jag iaf skickat ett mejl till CAN och påpekat att de faktiskt har glömt ett stycke i sin cannabisinformation.

  Väntar spännt på svar 8)

 • josef_k

  Member
  2003-01-08 at 12:50

  Jag är också inne på samma linje som Friggs och Carlse, och om jag inte minns fel så har även jag nämnt det för länge sedan.
  Jag säger inte att flashbacks inte förekommer, men jag vet att det i alla fall inte sker på grund av lagring i kroppen. Inte heller är det något som automatiskt kommer för att man provat hasch.

  Även om jag givetvis vill att cannabis ska vara så ofarligt som möjligt, så kan jag inte utesluta att det faktiskt finns en hel del baksidor av drogen. Därför gäller det att inte förneka allting som låter dåligt bara för att det inte passar mig. Flashbacks kan mycket väl uppkomma, men i sådana fall i likhet med vad Friggs skriver.

 • carlse

  Member
  2003-01-08 at 13:23

  @Mooch wrote:

  “Uppsatsen” är bra men innehåller ett litet faktafel. Alkohol är vattenlösligt, inte fettlösligt. Det beror på att etanol likt vatten är en dipol. “Lika löser lika”, alkoholer med längre kolkedjor blir inte dipolära och löser därför fetter som inte heller är dipolära. Inga regler utan små undantag dock.

  En snabb titt i kemilitteraturen…

  “…etanolmolekylen är liten, oladdad, vattenlöslig och även
  något fettlöslig…”

  Men det nog en missvisande bild av att framhålla alkoholen som
  fettlöslig då det är mer rättvist att säga det omvända; fetter är lösliga
  i alkohol.

 • mooch

  Member
  2003-01-08 at 20:59

  @Carlse wrote:

  @Mooch wrote:

  “Uppsatsen” är bra men innehåller ett litet faktafel. Alkohol är vattenlösligt, inte fettlösligt. Det beror på att etanol likt vatten är en dipol. “Lika löser lika”, alkoholer med längre kolkedjor blir inte dipolära och löser därför fetter som inte heller är dipolära. Inga regler utan små undantag dock.

  En snabb titt i kemilitteraturen…

  “…etanolmolekylen är liten, oladdad, vattenlöslig och även
  något fettlöslig…”

  Men det nog en missvisande bild av att framhålla alkoholen som
  fettlöslig då det är mer rättvist att säga det omvända; fetter är lösliga
  i alkohol.

  Alkoholmolekyler är ju lite speciella. Överlag brukar man väl dock säga att en förening som kan lösas i vatten är vattenlöslig även om den till viss del kan lösas i fett. Just etanol är som du säger en liten molekyl (kort kolkedja) och alkoholer med kort kolkedja är dipolära. Även om långa kolkedjor “borde” vara något dipolära så är det det lite att de i praktiken inte är det. Jag har för mig att en kolkedja upp till 4 kolatomer är vattenlösliga (dipolära). Vatten som har en vinklad molekyl är också dipolärt H/OH och löser därför andra dipoler. Försöker man tex lösa en alkohol med lång kolkedja i vatten så skiktar det sig bara.

  (Ursäkta om jag verkar bessra men det är alltid bra att försöka repetera gammal gymnasiekemi 8) )