• Bättre debatt

  Posted by reaper on 2002-11-07 at 18:53

  Hallå,

  Jag tycker att debatten angående en legalisering av cannabis är intressant att föja, jag har själv ingen bestämd uppfattning i frågan men jag tycker att man borde kunna göra nåt för att få en bättre debattform.

  Efter att ha läst en hel del på http://www.webforum.nu och en hel del andra debattforum så ser jag att det verkar finnas folk som ÄR intresserade av att debattera legaliseringen men p.g.a. debattens/forumens utformning så blir det mest lösryckta argument som kastas mellan parterna, kryddat med inlägg var syfte verkar vara att förstöra debatten.

  Jag vet inte alls om nån skulle vara intresserad men borde det inte gå att samla ett par debattörer som representerar olika åsikter i ämnet, utnämna ett par från varje sida till moderatorer och verkligen försöka få en strukturerad debatt där man diskuterar enskilda sakfrågor i tur och ordning.

  Man skulle kunna låta en sida i taget komma med ett påstående eller en frågeställning, ex. “Är cannabis beroendeframkallande?” eller “Vad skulle en legalisering få för konsekvenser i samhäller?”. Tanken är då att man inte bemöter argumentet “en legalisering skulle göra skillnaden mellan hasch och heroin mer tydlig” med “Du har fel” eller “Jag tycker att man inte ska utsätta sig för några preparat alls, utom alkohol”.

  Ett par givna regler måste ju finnas för debatten också, ex. att man ska kunna redovisa källor om man blir bedd om det och att man SKA bemöta (alla) motståndarnas argument på ett korrekt sätt och lägga ner lite arbete på det. Det skulle alltså innebära att det är lättare att ta till sig den andra partens argument eftersom man var tvungen tänka igenom det och sedan svara ordentligt.

  Det skulle alltså vara en sluten debatt som är öppen att läsa för alla. Vid sidan av det forumet skulle det kunna finnas ett öppet där man kan debattera fritt och om man verkar saklig (alltså oberoende av ståndpunkt) så kunde man bli insläppt bland dom stora pojkarna.

  Vet som sagt inte alls om det här är något som vore intressant på nåt sätt men verkar ju dumt att ha en idé och sen inte komma med ett förslag.

  Ha det bra

  replied 21 years, 5 months ago 1 Member · 3 Replies
 • 3 Replies
 • reaper

  Member
  2002-11-09 at 13:35

  Att övertyga någon om en legalisering är oerhört svårt i en svensk debatt. Det beror inte på att argumenten är dåliga, utan att mot-sidan har en djupt inpräntad bild av situationen. Det naturliga försvaret mot resonabla argument är att förneka eller förtala, vilket får debatten att leda till varken ja eller nej.

  En annan sida av problemet är att legaliserings-frågan är en vetenskap i sig. Tillsammans med starkt befästa fördomar och i vissa fall djupt förakt så blir debatten rent bizarr. Ungefär som att argumentera mot en nazist om judarnas mänskliga värde.

  Det kan vara svårt att forma en hel samhällelig analys och vetenskap till små korta argument som skall övertyga en genaration av indoktrinerade mediaoffer. Att argumenten sedan är övertygande spelar ingen roll så länge åhöraren direkt intar försvarsställning till följd av en kränkning mot hela deras idégrund. Man övertygar inte människor att svart är vitt när deras idé stöds av en djupt rotad moral och väl befästa normer och värderingar. Speciellt inte om idén speglas mot samhälleliga problem som genom årtionden blivit projicerade av medierna (“Modern berättar: knarket tog min dotter”, “Haschare skändar kyrka” osv).

  Det skulle alltså krävas en långtgående debatt för att få fram vad som istället kunnat sammanfattas i en färdig text. Någon sådan debatt finns inte, och att tro att man i ett debattprogram i tv skulle kunna presentera ja-sidan på ett övertygande sätt är ju rent naivt. Det går inte i Sverige, inte än i alla fall.
  Förslaget du kom med kan förstås fungera sålänge man slänger ut alla som använder minsta irrelevans och sedan låter debatten fortgå en tid.

 • reaper

  Member
  2002-11-10 at 14:00

  Ok, kanske blev lite mycket angrepp mot just debatten – det var ju inte det som var frågan.
  Min åsikt är i alla fall att en sådan debatt förvisso skulle vara intressant att följa, rent nöjesmässigt. Så länge som det inte handlar om auktoritära debattörer som lyfter debatten till en officiell nivå (eller åtminstone till något betydande med inflytelse över åsikter med förutsättning för avkastelse..), så ser jag heller ingen officiell mening med det hela (gör vi
  det med någon gatuproletär-debatt?). I enlighet med den folklige rösten så står ju fortfarande intresset att komma till tals fortfarande kvar, vilket är den enda förutsättningen för någon sådan debatt (<-- ta det inte för ordagrant - nu talar vi trots allt om den förutfattade bilden, men principen är densamma).
  Själv finner jag inget intresse i att sitta och informera massa*höjden av en bas, där basen är derivatan av förmedlingen – således inte arbete är förgånget, men det går ju att diskutera vid tillfällen som en primitiv funktion av tiden.

  Hoppas detta gav begräftelse av din idé, om nu inte allt var poängterat med en ritktig bindande punkt, så förbehåller jag mig härmed rätten för eventuella tolkningsfel – således genom att framföra mitt fulla stöd för din idé (förutsatt att den inte på något sätt kränker andra människor bortsett från den utövande organismen). Ok?

 • reaper

  Member
  2002-11-13 at 16:03

  Hej,

  Ett sätt vore ju att bjuda in diverse representanter för den nu förda politiken och erbjuda dom en chans att motbevisa de som förespråkar en legalisering. De borde ju lämpligen se det som en stor möjlighet att tysta eventuella kritiker eftersom dom förhoppningsvis anser att dom själva har rätt, och därför i en seriös debatt borde få “rätt”.

  Självklart måste det ju klargöras att det rör sig om en seriös debatt med inbjudna debattörer, inga förutfattade meningar, gärna på någon av deras servrar eller hemsidor osv. Det ska helt enkelt vara tydligt att det inte är några konstigheter med det hela. (skickar man inbjudningarna med e-mail så är dom ju internetanslutna också så att föra en skriftlig debatt på en hemsida borde ju inte vara tekniskt omöjligt).

  Om dom tackar nej (vilket dom ju antagligen gör) kan det ju vara läge får någon påläst och skriftkunnig representant för ex. Swecan att skriva en debattartikel i ex. expressen (dom verkar ju vara hyfsat intresserade av en givande narkotikadebatt överlag) och undra varför berörda personer inte är intresserade av att motbevisa sina åsiktsmotståndare.

  Enkla poänger går ju att plocka när det gäller:

  1, Trovärdigheten för den gällande politiken. Tål den inte en saklig debatt?

  2, Trovärdigheten för de respektive representanterna. Är det inte del av deras jobb att bemöta kritik och att genom just debatt och information få folk att anpassa sig efter politiken (inte knarka).

  Sedan kan man krydda det hela med ett eller två lättförståeliga och vetenskaplikt underbyggda argument för en legalisering.

  Det ger ju också cannabisfrågan en (mikroskopisk men endå) chans att tränga igenom en viss del av mediebruset och kanske kanske kunna få i gång någon form av offentlig debatt.

  Det är ju ändå sådan opinionsbildning personer intresserade av en legalisering borde ägna sig åt om dom är sugna på att organisera sig och försöka skapa en debatt. Nu verkar det mest vara gnäll om att det inte finns någon debatt, och det står ju rätt klart vilken sida initiativet måste komma ifrån.

Log in to reply.