• Äpplen och päron

  Posted by reaper on 2002-12-13 at 12:10

  När någon förespråkar eller på något sätt påstår att Cannabis inte är så farligt som många tror är det inte helt ovanligt att man jämnför Cannabis och alkohol. Enligt vissa är detta att göra det lätt för sig och många “forskare” och likn. har sagt att detta är som att jämnföra äpplen och päron: Det är två olika substanser med helt olika effekter och bieffekter.

  För visso är det helt sant att det är olika droger med det är ändå droger med den STORA skillnaden att den ena är både legal och accepterad, medan den andra är illegal och i många fall demoniserad.

  Enligt min mening är det inget fel alls i att jämnföra de båda för de som vill ha en debatt om skadorna (för samhället i det stora hela) av Cannabis. Att det är så bra att jämföra de båda beror just på att den ena länge har varit den enda lagliga drogen i Sverige och att jämnföra dem är samma sak som att göra ett hypotetiskt exempel på vad som skulle hända om man till en viss del bytte ut medborgarnas alkoholkonsumtion mot cannabiskonsumtion. Nikotik och Koffein är visserligen också legala droger, men ger inget rus i den omfattningen. Det är ingen som festar på kaffe och cigaretter vad jag vet iaf.

  Alkohol är den enda drogen man kan se effekterna av när en stor del av befolkningen använder sig av den. Amfetamin (exempelvis) används ju bara av en liten del människor och många av dessa är sådana som det gått snett för och löper stor risk att fastna i missbruk av olika slag. Till viss del, såsom det är nu, gäller samma sak för Cannabis. Det är oftast en viss typ av människor som brukar den, men vad skulle hända när många människor bland vilka de flesta är helt vanliga svensson börjar använda den? Av denna anledningen är det bra att jämnföra drogerna, så fortsätt med det, för visst är det ganska tacksamt att göra den jämnförelsen?

  När socionomer, läkare och forskare avvisar jämnförelsen som dålig eller omöjlig, ser man en intressant paradox. Alkohol står i en klass för sig, medans alla illegala droger (de som vanligtvis kallas just droger) buntas ihop. Menar de då att man inte kan jämnföra alkohol med Cannabis, men väl Cannabis och heroin…?

  replied 20 years, 9 months ago 2 Members · 15 Replies
 • 15 Replies
 • reaper

  Member
  2002-12-13 at 12:20

  det går väl inte att se dom riktiga effekterna av någon olaglig drog + research chemicals eftersom de flesta av dem som brukar dessa droger inte hamnar i missbruk o misär och behöver hjälp….

 • reaper

  Member
  2002-12-13 at 12:26

  Precis, det är en del av poängen. De som åker fast har i många fall varit oförsiktiga eller dumdristiga av olika anledningar som antagligen inte beror just på Cannabis. D.v.s. att de lever ett liv på gränsen, antagligen med en livsstil som inte har att göra med den genomsnittlige cannabisrökaren som är förståndig och därför försiktig av sig.

  De som själva söker hjälp p.g.a. sitt cannabisrökande eller på annat sätt hamnar i missbruksvården har ju i alla fall problem och det är dessa som myndigheterna ser hela tiden. Inte undra på att de har svårt att se någon possitivt i det.

 • reaper

  Member
  2002-12-13 at 12:31

  brukar inte myndigheter alltid snacka om mörkertal när det är något på tapeten?
  tror inte jag hört något om mörkertal bland missbrukare gentemot brukare. ehh fan jag skriver som en soppa… kanske förstod vad jag menade ändå?

 • reaper

  Member
  2002-12-13 at 12:49

  Jodå. Mörkertalet är ju alla de stackars missbrukare som sitter i stugorna och kallsvettas i sin haschabstinens utan att myndigheterna vet om det. Vad de inte vet är att mörkertalet är väldigt stort och att inte alla, men ändå många av oss mår ganska så prima.

  Däremot undrar jag mycket över mörkertalet när det gäller alkohol. Det påstås ju att vi genomsnittligen dricker si och så mycket, men i de siffrorna räknas ju knappas smuggel- och hembränd sprit, vilket enligt mina erfarenheter är VÄLDIGT omfattande. Dessutom kan man ju undra hur många som har problem med sin alkoholkonsumtion men bagatelliserar det för att så många andra i omgivningen dricker nästan lika mycket…

  I går visades en mycket intressant dockumentär på SVT där det pratades om vår ålkoholpolitik (som närmast är att jämföra med narkotikapolitiken) som håller på att gå över styr p.g.a. kontinentala dryckesvanor och höga införselkvoter m.m. Teamet som gjort dockumentären verkade stå helt på nykteristföreningarnas sida, men stälva problemet är ändå intressant. Svensken är hindrad att dricka för mycket med hjälop av begränsad tillgänglighet, höga priser och sociala normer. Allt detta håller på att förändras och vissa befarar (även fast jag tror att det är en stark överdift) att vi kommer supa sönter en generation… Svenskarna passar på när storebror inte säger åt oss. Vi tar inget eget ansvar för vårt drickande och det är DET som är farligt. Skulle svenskarna ha mer förstånd om det var lagligt att röka på? Eller skulle gemene man efter ett par veckor sitta hemma och puffa hela eftermiddagarna?

 • carlse

  Member
  2002-12-13 at 13:59

  Jag använder alltid jämförelsen mellan alkohol och cannabis
  dom gånger jag diskuterar med andra, och tycker det är en
  alldeles utmärkt jämförelse av den enkla anledningen att dom
  flesta människor har både positiva och negativa erfarenheter
  av alkohol och därmed kan relatera till drogen.

  Jag brukar dra jämförelsen med att båda drogerna finns naturligt
  i naturen och har brukats så länge som det funnits människor.
  Vilken av dessa två droger som favoriserats hänger i hög grad
  ihop med kultur, men också med sådant som religion och odlings-
  betingelser. Och därmed så är det lättare att lyfta ur dessa båda
  droger från alla de konstjorda drogerna som amfetamin, extacy,
  heroin, lsd, etc. Dvs att se på alkohol och cannabis som droger
  som alltid har brukats, och det faktum att de finns lätt tillgängliga
  över hela jorden gör det både praktiskt omöjligt och ologiskt att
  förbjuda dess användning.

  Och i en jämförelse mellan båda dessa droger så är det vetenskapligt
  bevisat i ett flertal oberoende studier att alkohol sett ur alla perspektiv
  är en avsevärt farligare drog än cannabis. Ex.vis enligt världshälso-
  organisationen WHO:

  * Alkohol är starkt fysiskt beroendeframkallande medan cannabis
  endast är svagt fysiskt beroendeframkallande.
  * Alkohol är den drog som förorsakar de svåraste och farligaste
  abstinenssymptomen och därmed är svårast att sluta med för den
  som blivit fysiskt beroende, till och med farligare än heroin.
  * Alkohol är den drog som i jämförelse mellan alla droger är lättast
  att bli förgiftad och dö av, och det finns ingen drog som akut orsakar
  så många dödsfall över hela jorden. Cannabis går det praktiskt taget
  inte att inta en dödlig dos av.

  Ett argument som ofta förs fram av motståndarna för att legalisera
  cannabis är att vi redan har två droger (alkohol och tobak) som
  förorsakar så mycket skador och kjostnader, och att därmed
  införa en ny skulle enbart vara av ondo. Det är ett svagt argument
  som kan bemötas med det faktum att cannabis redan finns spritt
  över hela jorden och har funnits sedan urminnes tider, så att förbjuda
  något av denna anledning kommer aldrig att fungera i praktiken.
  Dessutom har människan alltid använt droger i berusningssyfte
  och kommer så alltid att göra, och det faktum att vissa människor
  inte gillar detta ändrar inte på detta faktum. Och att i detta sammanhang
  låta en mindre farlig drog finnas tillgänglig än den betydligt farligare
  alkoholen måste ses ett konstruktivt sätt att få bukt med alkohol-
  missbruket.

  Det finns många andra argument också i valet för cannabis jämfört
  med alkohol för de som väljer att bruka droger i berusningssyfte eller
  enbart i rekreationssyfte.

 • reaper

  Member
  2002-12-13 at 14:10

  carlse: hur fysiskt beroendeframkallande är cannabis, på en skala 1-10 i jämförelse med alko? lite svårt kanske att säga exakt.

  men hur e det med den psykiskaberoende-biten, alko vs. cannabis?

  själv har jag aldrig märkt fysisktberoende av cannabis, däremot psykiskt

 • carlse

  Member
  2002-12-13 at 15:39

  @LURK wrote:

  carlse: hur fysiskt beroendeframkallande är cannabis, på en skala 1-10 i jämförelse med alko? lite svårt kanske att säga exakt.

  men hur e det med den psykiskaberoende-biten, alko vs. cannabis?

  själv har jag aldrig märkt fysisktberoende av cannabis, däremot psykiskt

  Enligt en 6-gradig gradering av 6 av vanligaste förekommande
  drogerna så är alkohol den drog som det är svårast att sluta med
  på grund av de abstinensbesvär man får. Och cannabis den drog
  som det är lättast att sluta med. Till och med kaffe (koffein) skapar
  mera fysiska abstiensbesvär än cannabis. Och när det gäller
  fysiskt beroende, dvs hur lätt det är att fastna i fysiskt beroende
  så hamnar alkohol på fjärde plats följt av kaffe och sist cannabis.
  Första platsen intas av tobak (nikotin) som är den drog som man
  snabbast blir beroende av. När det gäller psykiskt beroende, dvs
  hur pass angelägen man är att ta drogen igen eftersom den ger
  ett sådant välbefinnande, så kommer alkohol på 3:e plats och
  kokain är nummer 1, medan cannabis hamnar på delad sista
  plats tillsammans med kaffe.

  Denna ranking är den som WHO använder sig av och den har
  gjorts av Dr. Jack E. Henningfield vid “National Institute on Drug
  Abuse” (NIDA) och and Dr. Neal L. Benowitz vid “University of
  California”.

 • reaper

  Member
  2002-12-16 at 07:50

  men WHO ska man ju inte ta på allvar enligt många *skakar på huvet*

 • carlse

  Member
  2002-12-16 at 08:26

  @LURK wrote:

  men WHO ska man ju inte ta på allvar enligt många *skakar på huvet*

  Det är alltså inte WHO som gjort denna gradering av beroende-
  framkallande droger utan de hänvisar till två av varandra oberoende
  forskargrupper. Det enda som dessa i sin tur kom överrens om
  var att använda samma 6-gradiga skala, samma indelning och
  definition av “skada”, definierad enligt 5 olika kriterier samt de
  6 vanligaste drogerna. Det är knappast någon i forskarvärlden
  som ifrågasätter denna rangordning av dessa droger.

  När det gäller WHO’s rapport om cannabis som offentliggjordes
  i december 1997 så är den alltså inte helt positiv till Cannabis.
  Rapporten skapade också ett ramaskri när den brittiska tidskriften
  “New Scientist” i februarinumret 1998 avslöjade att WHO medvetet
  hade undanhållit ett viktigt kapitel i rapporten – nämligen det kapitel
  som just jämför de 6 vanligaste drogerna och deras “farlighet”
  relativt varandra sett. Och det faktum att de två lagliga drogerna
  alkohol och tobak ur alla perspektiv är farligare än cannabis. Resultatet
  gick därmed stick i stäv med den uppfattningen som politikerna har,
  och som alltså innebär att man har fattat ett politiskt beslut om
  cannabis “farlighet” och inte beslut baserat på vetenskapliga fakta.
  Konsekvensen blev att två högt uppsatta WHO-byråkrater fick fnatt.
  Och man har från officiellt håll försökt göra allt för att tysta ner det
  hela.

  “New Scientist” kommenterade avslöjandet med att det inte handlar
  “om” att legalisera cannabis eller ej utan om “när” denna legalisering
  kommer att ske.

  Här följer den sista sammanfattningen av denna WHO-rapport…

  There are health risks of cannabis use, most particularly when it is used daily over a period of years or decades. Considerable uncertainty remains about whether these effects are attributable to cannabis use alone, and about what the quantitative relationship is between frequency, quantity and duration of cannabis use and the risk of experiencing these effects. Using analogies with the known effects of alcohol and tobacco, the most probable of the health risks of chronic heavy cannabis use over a period of years are; the development of a dependence syndrome; an increased risk of being involved in motor vehicle accidents; an increased risk of developing chronic bronchitis; an increased risk of respiratory cancers; an increased risk of giving birth to low birth weight babies when used during pregnancy; and perhaps, an increased risk of developing schizophrenia among those who are vulnerable. Many of these risks are shared with alcohol and tobacco, which is not surprising given that cannabis is an intoxicant like alcohol which is typically smoking like tobacco.

  On existing patterns of use, cannabis poses a much less serious public health problem than is currently posed by alcohol and tobacco in Western societies. This is no cause for complacency, however, as the public health significance of alcohol and tobacco are major, and the public health significance of cannabis could increase if the prevalence of its heavy daily use were to approach that of heavy alcohol use among young adults, or the prevalence of daily cigarette smoking among adults.

 • reaper

  Member
  2002-12-16 at 08:44

  men eftersom who-rapporten anses som blahablaha av många anti-människor så kan man ju inte hänvisa till den eftersom det viftas ju bort. fast det gör ju allting om man pratar med antis…

 • carlse

  Member
  2002-12-16 at 09:04

  @LURK wrote:

  men eftersom who-rapporten anses som blahablaha av många anti-människor så kan man ju inte hänvisa till den eftersom det viftas ju bort. fast det gör ju allting om man pratar med antis…

  Varför tror du den anses som blahablaha av alla dess anti-männniskor?

  Problemet är/var att rapporten kom fram till ett resultat som inte
  överrensstämmer med den allenarådande politiska uppfattningen
  i många länder. Det är alltså inte de vetenskapliga studierna och
  forskningsrapporterna som kritiseras utan att rapporten helt enkelt
  kom fram till ett resultat som inte var önskvärt. De ansvariga
  cheferna på WHO fick fan för rapporten, och man har konsekvent
  vägrat att hänvisa till denna rapport då den helt enkelt är obekväm
  för alla narkofascister.

  I detta land så är det ur myndigheterna synvinkel sett farligt att ha
  en positiv syn på cannabis, och att överhuvudtaget ha fel åsikter
  om saker och ting. I det politiska etablissemanget i detta land råder
  ett konsensusbeslut om att hela växten Cannabis sativa är ett
  “dödsknark” som till alla pris måste förbjudas, och nåde den som
  motarbetar detta konsensusbeslut. Här bestämmer staten vad folket
  ska tycka och tänka!

 • reaper

  Member
  2002-12-16 at 09:13

  jo för att jag har för mig att på droginfo.com’s sida så står det nått i stil med att rapporten inte stämmer, inget att lita på.

  sen har jag läst på några forum där antifolk skrivit att who-rapporten är bluff osv…

 • carlse

  Member
  2002-12-16 at 09:38

  @LURK wrote:

  jo för att jag har för mig att på droginfo.com’s sida så står det nått i stil med att rapporten inte stämmer, inget att lita på.

  sen har jag läst på några forum där antifolk skrivit att who-rapporten är bluff osv…

  Fråga dig då vem som står bakom http://www.droginfo.com ? Jo det är
  “Rådgivningsbyrån, Psykiatriskt Centrum, Verksamhetsområde
  Resurs Lunds Universitetssjukhus” och websiten har satts upp av
  de två drivande personerna där – Martin Ekström och Thomas Lundqvist.
  Och denna Thomas Lundqvist är ju statens egen “specialist” på just
  cannabis. Att han sedan inte har satt sig in i ämnet gör han till den
  kanske mest löjeväckande akademikern i detta land. Han tror t.ex.
  att “skunk” är en extra farlig form av hasch, och att cannabis
  innehåller lösningsmedel. Tyvärr så har hans stolligheter i hög grad
  legat till grund för den svenska narkofascistiska politiken. Denna
  Thomas Lundqvist har även utvecklat ett “behandlingsmodell” för
  haschmissbrukare, och denna modell utgår från ett förhållningssätt
  att “haschmissbrukaren” inte är medveten om sitt missbruk och
  inte vill ha hjälp, och därför måste tvångsvårdas. Hans modell
  tillämpas praktiskt av Hassela och andra statsstödda tvångsvårds-
  inrättningar. Det ska tilläggas att från statens sida sett så kan man
  inte kan bruka cannabis, endast missbruka. Så alla som ertappats
  med att ha THC-metaboliter i blodet klassas och registreras som
  “haschmissbrukare” och löper stor risk att bli tvångsvårdad för
  sitt haschmissbruk.

  Jag avråder å det bestämdaste alla från att läsa och ta till sig den
  informationom droger i allmänhet och cannabis i synnerhet som
  presenteras av svenska myndigheter och statsstödda organisationer.
  Det finns massor av objektiva rapporter, inkl.denna WHO-rapport,
  Kanadas senatsrapport, rapporter från Holland, Schweiz, England,
  m.m. Och det handlar inte om att föra en drogliberal politik utan
  om att avdramatisera cannabis och se till att cannabis får den
  ställning som den rättmätigt så förtjänar – av att vara naturens
  viktigaste växt.

 • reaper

  Member
  2002-12-16 at 09:43

  men hur ska man få “vanligt folk” att INTE tro på det dom läser och hör…på sådana sidor/media osv…

  hur ska man få dem att tro på dessa objektiva rapporter istället, WHO-rapport, Cannabis senatsrapport, rapporter från Holland, Schweiz, England, m.m ???

 • reaper

  Member
  2002-12-16 at 13:24

  Carlse, det du skriver om dom där personerna som ligger bakom droginfo.com är helt sjukt… Jag kan inte greppa hur sådant här får fortgå i ett land som man påstår är demokratiskt..

  Det är som när man på medeltiden skulle testa om kvinnor var skyldiga till häxeri eller inte, bakband dom och slängde dom i floden.. Flöt dom upp så hade dom magiska häxkrafter och skulle brännas.. Annars drunknade dom ju iaf så.. 🙄

  Jag blir fan tokig på de pågående övergreppen.. Det är inte själva saken som är det viktiga (cannabis) utan principen om frihet och demokrati som politikerna och andra förgriper sig på om och om igen på vår bekostnad…

  Ahhrg…!