• Ändring av grundlagen

  Posted by reaper on 2002-11-21 at 15:47

  Jag läste på textTV igår att Sveriges riksdag hade röstat igeenom ett förslag om att ändra grundlagen så att EU skulle få mer makt i Sverige. Hur tror ni det kommer påverka drogsituationen här?

  replied 21 years, 6 months ago 2 Members · 4 Replies
 • 4 Replies
 • atouk

  Member
  2002-11-21 at 16:02

  Ja textTV ger ju hela bilden 🙄 (obs. ironi)

  Det riksdagen röstade igenom igår var att man möjligjorde för densamma att överlåta beslutsrätt i olika frågor till EU.

  Kortfattat innebär det att riksdagen kan överlåta det övergripande beslutsansvaret i olika frågor till EU. Vi kan ju ta narkotikapolitiken som ett exempel. För att överlåta ansvaret till EU så krävs först ett riksdagsbeslut i frågan, och inget ‘vanligt’ beslut med en rösts övervikt utan beslutet måste tas med “kvalificerad majoritet” vilket innebär att minst 2/3 av riksdagen måste rösta för förslaget. Det vore säkert bra för oss svenska cannabisvänner om EU fick överta ansvaret från de svenska narkonazisterna, fast att 2/3 av svenska riksdagsmän skulle rösta för det alternativet är nog inte så troligt… Fast man kan ju alltid hoppas :)

  Summa summarum så har ingen makt överförts till EU i och med gårdagens beslut, däremot öppnade beslutet för att makt kan överlämnas till EU om/när riksdagen så önskar.

 • reaper

  Member
  2002-11-21 at 18:38

  utan hopp har man ingenting….. (specielt inte jag )

  :D

 • reaper

  Member
  2002-11-21 at 19:39

  Atouk: Tack för att du redde ut det till mig.

  amino Jag hoppas också 😉

 • reaper

  Member
  2002-11-23 at 15:19

  Indirket så får ju EU mer makt… Men de kommer nog inte hända särskilt ofta. Jag är ingen EU fantast. Men jag tycker samarbete inom vissa områden är mycket viktigt. Miljö och brottsbekämpning är två områden där det ger mycket att ha ett storskaligt samarbete. Men dessa två områden räcker. Att ha samma ekonomiska politik i hela EU tror jag inte en sekund på. Allal länder har olika förutsätningar ect så det skulle aldrig fungera enligt mig.

  Peace and luve!

Log in to reply.