• Posted by reaper on 2002-10-08 at 19:25

  Ifall ni har möjlighet att köpa de hemlösas tidning i Malmö (Aluna), gör det.

  Många av artiklarna hanterar ämnet droger. De är nästan allihopa samstämmiga.

  Hur är det med lagar kring att skriva av/kopiera en artikel för att “publicera” t.ex. här på swecan?

  replied 21 years, 6 months ago 1 Member · 3 Replies
 • 3 Replies
 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 19:39

  Jag antar att du kan citera en text, tänk bara på att vara ordagrann. Har jag fel?

 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 20:20

  ..och tydligt ange källa. För hela artiklar måste man be om tillstånd.

 • reaper

  Member
  2002-10-08 at 20:38

  okej
  tack så mycket i alla fall..

Log in to reply.