• bongdjuret

  Member
  2002-10-02 at 12:22

  Den där jäveln Lundqvist igen! grrrr

 • fr

  Member
  2002-10-02 at 12:47

  Bidrog med ett inlägg. Får se om det blir fel. Sist höll en debatt som denna mig uppe i två nätter. Så det är tveksamt :)

 • trebloose

  Member
  2002-10-02 at 13:15

  så förbannad man blir när man läser, jag e inte själv så bra att få fram några bra argument i sådana här debatter. men nån kan väl backa upp 2nasty? 😉

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 13:51

  Jag tycker nog att huvuddelen av det Lundquist skrev i artikeln… är ungefär så som verkligeheten ser ut. Att det sedan läggs för lite vikt vid andra områden är ju en annan sak. Detta är inte skräckpropaganda, bara lite vinklat.

  Jag tar t.ex. ordentliga pauser med min egen cannabisrökning lite då o då, eftersom jag börjat känna mig för dum. En “tung missbrukare” av cannabis (dvs en som sätter i sig rätt många gram om dagen) kan sänka sin syretillförsel till hjärnan med upp till 25%.
  Faktiskt… 🙄

  Ni skulle ha hört honom förr, Lundquist. När han precis fått ut sin avhandling… fan, minns inte titeln (den där han tog upp jämförelsen med målarnas hjärnskador och jämförde dem med terpener i skunk..)… DÅ var det skräckpropaganda det rörde sig om. Men, lixom t.ex. Hasselas Widar Andresson har han sänkt tonen… sakta men säkert kommer förnuftet att segra.

  Prohibition is futile. 😈

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 13:57

  jag orkar inte registrera mig i ytterligare ett forum för att diskutera samma jävla sak… kan ingen som är reggad där skicka denna länk: http://swecan.phpwebhosting.com/forum/viewtopic.php?t=3481 med belysning på http://www.newscientist.com/hottopics/marijuana/IQnotdented.jsp

  Smoking cannabis does not have a long-term effect on intelligence, say researchers in Canada who have followed volunteers from before birth to early adulthood.

  ?

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 14:12

  Det är klart att anti-cannabissanhängarna får kött på benen när de läser denne psykologs debattartikel i DN – Hans åsikter är legitima eftersom han är psykolog men å andra sidan finna andra som påstar annat. Justitieministern i Belgien vill att poliserna i landet inte ska slå till mot haschanvändare. Läkaren o chefen för narkotikarådet i Danmark anser att det var fel att kriminalisera cannabis av en eller annan orsak. WHO vet vi alla vad de har skrivit o även senaten i Canada.
  Det som stod i skolböckerna för 15 år sen var säkert sant – men idag är det en annan ton. Vetenskapen går framåt. Modern utrustning o ny kunskap har uppstått. Ny fakta kommer att läggas på bordet, frågan är bara när Europa o framför allt Sverige ska inse det……

 • fr

  Member
  2002-10-02 at 15:14

  Känns som t.o.m. debatten på PC Gamer var seriösare.

  Jomen, Goblim…du vet ju att de som brukar andra droger än alkohol, nikotin och koffein inte är någonting annat än “satans jävla pundare” som helst kan dö så fort som möjligt. De som brukar någon form av narkotika är alla likadana och naturligtvis inte lika mycket värda som andra människor.

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 15:18

  Jag uppfattar hans inlägg som ironiskt menat.

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 17:12

  Skärp er!
  Vad är det för “¤&%# pajkastning ni håller på med?
  Varenda tråd på webForum omfattas av webForums regler.
  Kan ni inte hålla er till sakfrågorna i inläggen utan sarkastiska, ironiska och andra regelvidriga innehåll hela tiden, är en lugnande promenad en bra aktivitet istället för att besöka webForum.

  med vänliga

  Rikard
  forumledare, webForum

  håller med. Om ni nu ska debattera så sluta med att tjafsa så jävla mycket om små skitsaker. Håll er till det väsentliga. Lycka till! :D

 • mooch

  Member
  2002-10-02 at 17:56

  Någon reggad på forumet får gärna posta min lite mer detaljerade syn på TLs rapport. Jag kräver självklart inga kreds för den eller liknande utan kör på bara! Är det något ni inte gillar, ÄNDRA DET!

  “De flesta som röker hasch slutar för att de upptäcker att de blir korkade. Det är Thomas Lundqvists erfarenhet.”

  Denna inledande sats beskriver inget annat än att TLs erfarenheter. Att man sedan talar om “de flesta” ter sig inte minst märkligt då TL inte på något sätt bedrivit forskning som ens omfattar en bråkdel av “de flesta”. Man kan väl mer korrekt beskriva det som att ”TLs hypotes är att de flesta…”

  “Thomas Lundqvist berättar om en nätdiskussion med en hiv-positiv person i ett annat land, som just nu håller på att sluta med hasch.”

  Anledningen till att han ens berättar om det här är pga. att personen i fråga måste ses som unik. Långt fler HIV och cancerpatienter börjar att bruka cannabis pga. dess unika positiva egenskaper. Det är aptithöjande, det dämpar illamående (en vanlig bieffekt av cellgiftsbehandling), milt smärtstillande osv. Dämpningen av illamåendet och förbättrandet av aptiten är självklara faktorer för att förlänga en HIV eller cancerpatients liv. Självklart så finns det patienter som inte ens vill genomgå cellgiftsbehandling, pga. biverkningarna, det är dock ett eget val och knappast något speciellt. Man kan inte tvinga människor till en svår medicinsk behandling.

  “Debatten om cannabis är rörig, tycker Thomas Lundqvist. Ofta blandar man ihop politiska, psykologiska och medicinska aspekter i viljan att framhäva en viss åsikt. Många som diskuterar saknar dessutom kunskaper om drogens effekter på psykiska funktioner, och de beroendeskapande effekterna.”

  Debatten är väldigt rörig, det har TL fullkomligt rätt i. Vad han inte nämner är att röran i debatten främst beror på TLs egna vapenbröder. Att drogmotståndarna inte drar sig för att dra gamla avlivade myter som i ett mantra gör debatten oerhört arbetsam och uttröttande. Den som vill ha ut något vettigt av den officiella debatten ger snart upp. Personligen så anser jag att TL själv är den största kålsuparen i just detta avseende. Han är en psykolog som i mångt och mycket uttalar sig om cannabis medicinska effekter. Hans psykologiska teser vore nog.

  “Ett av de psykologiska “områden” där cannabis slår hårdast rör självkännedomen, säger Thomas Lundqvist. Förmågan att reflektera och bearbeta intryck försämras. De flesta som använder drogen vanemässigt märker detta och slutar, eller minskar ned. För andra kan det leda till en ond cirkel – förmågan att reflektera kan försvinna innan personen hunnit reagera på sitt eget beteende, och då lyckas han eller hon kanske inte bryta missbruket.”

  Få se nu…”De flesta som använder drogen vanemässigt märker detta och slutar, eller minskar ned.” En självreglerande drog? Det har jag aldrig hört om förut men för de flesta borde det låta väldigt bra.
  Exemplet med en ond cirkel osv. är inget unikt för cannabis, inte på något vis. I praktiken så kan människor missbruka i princip allt som finns i vår omgivning. Symtomen är i likartad för alla typer av missbruk. En anorektiker eller matmissbrukare har exakt samma oförmåga till självreflektion. Det är en av de aspekter som gör ett missbruk komplicerat. Att det för en matmissbrukare inte initialt är maten som är problemet är allmän kännedom. Detsamma gäller cannabis men tyvärr är det få som ens vill erkänna det.

  “Till sist känner man sig “normal” först när man är påverkad.”

  Samma sak gäller detta påstående. Jag förstår inte vad han vill vinna på att återigen definiera ett missbruk. Detta gäller allt missbruk.

  “Undersökningar visar att drygt en fjärdedel har testat hasch eller marijuana en till fyra gånger, när de går i gymnasiets årskurs två. Av dessa fortsätter en av fem att använda cannabis, säger Thomas Lundqvist. Tre år senare har mer än 90 procent av dem slutat – troligen just på grund av att de märker att de håller på att förlora kontrollen över sina intellekt.”

  Att en person som TL talar om att 90% av cannabismissbrukarna slutar efter tre år borde skapa en mindre jordbävning hos drogmotståndarna, vad är deras roll när missbruket är självsanerande? Hur kan 90% sluta pga. att de känner att de blir korkade när förmågan till självreflektion försvinner med cannabisbruket? Det är absolut inget argument som talar för ett förbud mot cannabis hur som helst.

  “Det finns två grupper bland dem som fortsätter. Den största gruppen är de som vi kallar de “rekreationella”, de som använder drogen då och då, kanske någon gång i månaden. Sedan finns de som använder den på ett självreglerande sätt, för att reglera psykologiska eller sociala brister – och av dem går mellan en tredjedel och hälften in i ett långvarigt narkotikamissbruk.”

  Konstigt, inga siffror här utan man talar bara om den största gruppen, plötsligt så har vi “en tredjedel” av en okänd siffra som fortsätter in i ett tungt missbruk. Att varken cannabis eller någon annan drog eller substans är lämplig för att reglera psykologiska eller sociala brister är självklart. Detta är precis vad s.k. “harm reduction” syftar till att informera om, trots det är det något som den Svenska antidrogmaffian stark motsätter sig.

  “De som är i riskzonen för att utveckla svårare missbruksproblem är till exempel unga med inlärnings- och beteendehandikapp som inte får rätt förståelse och stöd, de som tidigt har utagerande och antisocialt beteende, de som tidigt haft problem med oro och ängslan, de som lever i otrygga miljöer med stora växlingar i vuxenomhändertagandet.”

  Återigen ett påstående som påvisar att det inte är drogen som är problemet för de svåra missbrukarna. Man får ofta höra att personer med problem flyr med hjälp av droger. Är det då så konstigt att folk agerar därefter? Vore det inte bättre att satsa resurserna på att informera dessa grupper om att droger kan förvärra deras problem, snarare än att fungera som en lösning? Om jag har problem och har fått lära mig sedan barnsben att människor med problem flyr undan i drogernas värld så är det ju lätt att dra egna slutsatser. Säg som det är istället säger jag!

  “Den rådande debatten utgår från den rekreationella gruppen, menar han. De unga som är i riskzonen får hjälp av debatten att ljuga för sig själva. För mig är det brist på solidaritet med de mer svaga och utsatta.”

  Ett påstående som gör mig förbannad! En restriktiv narkotikapolitik är allt annat än solidarisk för de svaga och utsatta. Antidrogmaffian tycker att det är ok att offra missbrukares liv för att hålla på deras principer, det är knappast något de sticker under stolen med. De motsätter sig sprututbytesprogram, receptföreskrivna substitut för tex. heroin och annat som beviserligen räddar liv. Sluta hyckla!

  “De negativa effekterna på intellektet drabbar alla som använder cannabis, framhåller Thomas Lundqvist. Möjligheterna att använda de resurser vi behöver för att klara vardagslivet blir sämre. Att det ser olika ut för olika personer beror troligen på att nedsättningen i funktioner märks mindre hos dem som från början har större intellektuella resurser.”

  Det är märkligt att ingen medicinsk kunnat bevisa detta. Inte ens den svenska socialstyrelsen har med hjärnröntgen kunnat bevisa detta. Är man ständigt stenad så stämmer givetvis påståendet. Likväl här handlar det om en definition av ett missbruk och är inget unikt för cannabis. För den som inte visste det så finns det forskning som bevisar att serietidningar är fördummande ;-)

  “Man ser inte i första hand grava störningar, utan brister i det normala vardagsfungerandet. Det kan vara väldigt svårt att identifiera ett haschmissbruk tidigt eftersom funktionsförsämringarna ger samma symtom som till exempel trötthet eller vanliga “tonårsproblem”. Vanligt är svårigheter med koncentration och uppmärksamhet och minnesstörningar.”

  Om det är ett rent missbruk TL talar om här så har han rätt, men han undviker kategoriskt att tala om att det gäller allt missbruk, oavsett substans som missbrukas. Menar han “rekreationsbrukarna” (vilket väl kan avfärdas?) så svänger han sig på lögnens domäner. Amotivationssymdromet är en myt när det gäller cannabis. Ingen forskare har kunnat bevisa att det existerar.

  “Tecken hos den som missbrukar kan vara att man uttrycker sig mindre nyanserat än vanligt, med allmänna och svepande formuleringar, att man inte drar riktiga slutsatser av egna misstag, mognadsutvecklingen bromsas, man blir “barnsligare”.”

  Att de som ofta hamnar i ett missbruk är personer med svårigheter att uttrycka sig och fungera socialt har TL redan berättat. Plötsligt är det omvänt drogen som skapat problemet. Någon som börjar se bristerna i TLs retorik?

  “De kognitiva funktionerna förbättras när man slutar med drogen, fast det är möjligt att försämringar i vissa fall kan bestå under en längre period. Men de brister i förmågan till utveckling som missbruket inneburit, och konsekvenser detta medfört, kan ha långsiktiga effekter.”

  Vad är det doktorn försöker säga här egentligen? “fast det är möjligt…..” “Men de brister……kan ha långsiktiga….”
  Vem som helst borde inse att seriös forskning varken redovisas eller kan stödja sig med klena hypoteser. Det finns inga bevis på långsiktiga hjärnskador av cannabismissbruk. Att antidrogmaffian vill att det skall ge hjärnskador är en helt annan sak. De försöker gång på gång påpeka detta med sina klena och gammalmodiga hypoteser och gissningar. Man vägrar ta hänsyn till dagens moderna forskning.

  “Ångest, paniksymtom och nedstämdhet är också negativa effekter av cannabis, som speciellt flickor drabbas av enligt Thomas Lundqvists erfarenhet. Förlusten av tankekontroll ökar ångesten hos “oroliga själar”, säger han. Ökad risk för psykotiska symtom finns hos personer med psykosbenägenhet. Dessutom ökar risken för hög alkoholkonsumtion.”

  Ytterligare en definition av missbruk (det börjar bli tröttsamt nu). Självklart kan en förändrad (försämrad är en felaktig definition) tankekontroll i vissa fall kännas främmande och kanske rentav skrämmande. Att dessa personer riskerar att börja missbruka cannabis är väl knappast troligt? Varför göra något man inte gillar? Risk för högre alkoholkonsumtion baseras på vad? Min egen erfarenhet pekar enbart på det motsatta.

  ”Ökad risk för psykomatiska symtom hos personer med psykosbenägenhet” där ser man! För inte länge sedan så skapade cannabis svåra psykoser hos alla som använde cannabis. Haschpsykos är ett ord som nästan bara existerar i det svenska språket. Möjligen så kan det ju bero på att vi under 30-års tid inte ens dokumenterat 100 fall av haschpsykos. Väg det mot födselpsykoser, alkoholpsykoser, stresspsykoser osv. så märker man snart varför haschpsykos är ett ord som inte borde få existera.
  Att man sedan som forskare börjar prata om “oroliga själar” låter väldigt märkligt. Är det med hjälp av dessa “väsen” man med skattemedel bedriver forskning år 2002 i Sverige?

  Som avslutning så måste jag ändå säga att TL med åren ändrat sin inställning ganska ordentligt. Det enda jag anser att han inte behärskar (ännu) är att beta av de motsägelser som finns i hans skrivelser (det är ett långt steg till att kalla det seriösa forskningsrapporter). Jag är faktiskt inte förvånad om han snart är på cannabisliberalernas sida. Men som man brukar säga: Det är svårt att lära gamla hundar att sitta.

 • tom-forcade

  Member
  2002-10-02 at 19:05

  Tyvärr ditt inlägg är för stort. 11 500 tecken tror jag. Maxgränsen är 10 000 tecken.

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 20:21

  Jäkligt bra skrivit och analyserat Mooch…
  kan det vara så att du läser/har läst nåt om textanalys på universitet eller liknande? kanske är naturbegåvning.. ;)

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 21:31

  jepp.. riktigt bra skrivet, även på PCG forumet. Undrar bara var den där gandhi som de tjata om hela tiden på PCG tog vägen. :)

 • reaper

  Member
  2002-10-02 at 23:47

  Mooh: Tur att vi har dig… 😈

 • mooch

  Member
  2002-10-02 at 23:48

  Tack för responsen, det värmer i den kyliga drogdebatten :D

  Jag såg att “Fatta” klämde in den så jag antar att det är någon här och passar på att tacka för det, tack!

  Olangu
  Inga studier i textanalys här inte 😉 Jag tycker att det är många som skriver mycket bra saker, forum som detta tror jag övar upp diskussionsförmågan rejält. “Word a sound power”

  Jag känner någon form av hatkärlek för T.L. samtidigt som han verkar vilja framstå som så oerhört seriös så tror jag inte ens att han är så övertygad om det han skriver. Han har fasnat i rutin och skriver vad hans uppdragsgivare vill läsa helt enkelt. ELLER så är det så illa att TL inte alls studerat icke cannabisbrukande personer i sådan omfattning så att han faktiskt inser att vi alla har våra fel och brister, med ett cannabisbruk eller ej.

  Snart skriver jag faan en artikel om att drogmotstånd gör dig korkad…

  Från webForum:


  Inga droger i världen blir bättre av att hanteringen sköts av kriminella.


  Låt oss då bekämpa kriminaliteten.
  Jag är inte mycket för problemlösningsmetoden; Ställ en hink under en droppande kran. Byt packning på kranen istället.”

  Vad gör man i Sverige nu? Killen propagerar för mer av samma medicin men tar ett exempel på det motsatta. Varför känns det som att man har med #¤%&¤# 👿 “#%¤ 👿 #¤* att göra i alla dessa diskussioner?

  Jag har full respekt om man av uppenbara orsaker är emot en legalisering av cannabis. MITT problem är att jag nog inte träffat på en enda antidrogperson som i sina åsikter inte motsäger sig själv. Den slutsatsen man tillslut får dra är att de är emot en legalisering men de vet inte varför. Antagligen så sitter det i folkhemsryggmärgen. Det är ju så lätt att säga nej till något man inte vet någonting om.

Page 1 of 2

Log in to reply.